Kultūra ir menas

Dalia Kairiūkštienė. RENESANSO ŽMOGUS

Written by Redakcija · 3 min read

Gražų rudens sekmadienį, tradicinės rudeninės mugės metu Filadelfijos lietuvių namų kultūros centre  vyko Petro Vaškio (1921-2001), vietinio dailininko gyvenimo ir kūrybos apžvalga.  Renginio pavadinimas buvo skambus – “Renesanso žmogus”, t.y. žmogus, turėjęs, kaip, pvz., Leonardo da Vinči, įvairių talentų ir sugebėjimų, savo kūryba ir darbais pralenkęs savo laikmetį.  Atrodo, kad P.Vaškys kaip tik ir buvo tas įvairiapusis žmogus: ir dailininkas, ir skulptorius, ir išradėjas, ir keramikas, ir konstruktorius ir anatomas-analitikas, ir verslininkas. Mokytojas ir mokslininkas. Turėjo talentą ir muzikai. Ar ne mūsų lietuviškasis da Vinčis?

Nuotr. Petras Vaškys

Petras Vaškys gimė 1921-aisiais Mosėdyje, mažame miestelyje šiaurės vakarų Lietuvoje. 1939 m. baigė Fredos sodininkystės ir daržininkystės m-klą. 1939-44 mokėsi Kauno Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Artėjant frontui, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Miunchene, Drezdene. 1945 m.  persikėlė į Italiją. Gyveno Pizoje (Pisa), Florencijoje, Romoje. 1945-47 m. studijavo Florencijos Dailės akademijoje, 1947-48 m. – Romos Dailės akademijoje įgijo skulptoriaus diplomą. Dirbo, mokėsi, tobulėjo. Visa jo veikla susijusi su menu. 1949-aisias iš karo nualintos Europos atvyko į Filadelfiją, kur apsistojo visam laikui.  Kelerius metus talkinęs kitiems menininkams, atsidarė savo studiją, pirko namus, sukūrė šeimq. Filadelfijoje praėjo P.Vaškio  brandžiausi ir kūrybiškiausi gyvenimo metai. 

P.Vaškys ir jo kuriama vaškinė figūra

P.Vaškio kūrybinis palikimas – tai gausa piešinių, skulptūrų, tapytų drobių, keramikos darbų, autentiškų šviestuvų bažnyčioms, skulptūros skveruose ar miesto pastatuose. Kūrė žymių žmonių biustus. Garsėjo kaip reljefų meistras. Užsakytus kūrinius klijentų pageidavimu, savo dirbtuvėse pats išliedavo iš bronzos.  Ilgus metus dirbo tuometiniam Amerikos vaškinių figūrų muziejui, buvusiame Filadelfijoje (dabar to muziejaus jau nebėra). Iš vaško išliejo ir “atgaivino” (aprengė, nudažė) 108 JAV istorinių asmenybių figūrų, sukūrė istorines scenas Vaško muziejuje. Tame darbe P.Vaškys buvo pradininkas. Ne kam kitam, bet P.Vaškiui buvo patikėti atkurti Filadelfijos vyskupo Johan Nepomuk Neumann, paskelbto šventuoju, veidą-pomirtinę kaukę. Vyskupo palaikai su P.Vaškio atkurtu veidu ir šiandien ilsisi karste už stiklo vienoje Filadelfijos baznyčių. Žymesnės skulptūros – Aras Filadelfijos Taupomajame banke, Kryžiaus kelio kompozicijos šv. Kazimiero bažnyčioje Filadelfijoje (1953m.), daug įvairių medalių, dekoratyvinių vazų, antkapinių paminklų. Kūriniai plastiški, sudėtingo silueto, rupios faktūros.

Parodos fragmentas

Įdomu ir tai, kad P.Vaškys buvo krūtų protezavimo pradininkas. Tolimais 1980-aisiais, dar ilgai iki silikono išradimo, talentingas lietuvis užpatentavo savo sukurtus krūtų protezus. Juos išliedavo ir  pritaikydavo moterims po krūtų amputacijos. Lietuvio sukurti krūtų protezai  tuo metu buvo ar ne patys geriausi pasaulyje.

P.Vaškio sūnus dalijasi prisiminimais

Menininkas, ne pinigingos profesijos žmogus, pirmos kartos imigrantas, mūsų tautietis Petras Vaškys  sugebėjo ne tik pragyventi (ir gerai pragyventi) iš meno. Jis tapo žinomu, pelnė pripažininimą. Buvo pakviestas dėstyti Filadelfijos dailės kolegijoje (1956-1990), kuri nuo 1987 m., tapo Dailės universitetu. Nuo 1976 – docentas ir Taikomosios dailės katedros vedėjas, 1980 m. – profesorius. 1986 m. išėjo į pensiją. Dalinosi savo kūrybine patirtimi su į menus linkusiu jaunimu. Studentų buvo gerbiamas ir mėgiamas. Nuo 1981 m. buvo Lietuvių tautodailės in-to Filadelfijos skyriaus patarėjas. Dalyvavo daugelyje grupinių parodų Italijoje, surengė apie 20 individualių kūrybos parodų. 1975 m. dalyvavo II tarptautiniame keramikų simpoziume Vilniuje, kūrinius padovanojo Lietuvos dailės muziejui. Pelnė apdovanojimų (JAV LB kultūros tarybos premija 1980 m.;14-osios dailės parodos žiuri premija, 1981 m.). Buvo Niujorko dailininkų sąjungos narys.

Biustai

Gyvas, energingas, žinantis ko nori,  tikslo siekiantis ir jam pasišventęs, atsakingas, sąžiningas, ir be galo – be galo! – darbštus  buvo Petras Vaškys. Darbu alsavo, darbu gyveno. Gavęs užsakymą, galėjo dirbti dieną ir naktį, pamiršęs valgį ir miegą,  neskaičiuodamas valandų. Tokį jį prisimena ir sūnus Petras. “Nors žinomas žmogus, tėtis buvo kuklus, be ženklo arogancijos, – kalba sūnus. – Turėjo daug gerų draugų ir tarp amerikiečių meno žmonių, ir tarp vietinių lietuvių.” Sūnus sakėsi nudažęs daug vaškinių rankų ir veidų kartu su tėvu. Tėvas ir sūnus buvo labai artimi. 

Renginio akimirka

P.Vaškys buvo iškilus Filadelfijos lietuvių bendruomenės narys. Nuo 1993 m. – Filadelfijos lietuvių kutūros centro v-bos pirmininkas. Vyresniosios kartos Filadelfijos lietuviai gerai jį mena. Į P.Vaškio kūrybos apžvalgą susirinko nemažai jį pažinojusių lietuvių. 

P. Vaškio kūrybos apžvalgą parengė Filadelfijos lietuvių kultūros centro vadovė Jurgita Pociūtė. Vedėjai Tomas Traun  ir Susan Rodriguez (nuotr.). 

Apžvalgą J.Pociūtė parengė, remdamasi  eksponatais ir nuotraukomis iš Tomo Traun, P.Vaškio įsūnio, namuose vis dar saugomo didžiulio menininko archyvo. 

Dalis originalių P.Vaškio sukurtų skulptūrų ir keramikos dirbinių eksponuojama  nuolatinėje Filadelfijos lietuvių namų kultūros centro parodoje. 

Ačiū Tomui, Jurgitai ir Susan už įdomų ir prasmingą renginį. 

Dalia Kairiūkštienė

Filadelfija, Pensilvanija, JAV

Straipsnyje pasinaudota medžiaga iš ,,JAV lietuviai. Biografijų žinynas. II t., Vilnius, 2002″