Kultūra ir menas

Filmas ,,Laiškai Sofijai” Lemonte, PLC

Written by admin · 47 sec read

Gerbiamieji istorinių popiečių lankytojai, svečiai:  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius trečiadienį, balandžio 2 d., 1 val. p.p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur  matysite įspūdingą romantišką filmą  “Laiškai Sofijai” apie XX a. pradžioje, dar rusų Caro laikais gyvenusio tautinio atgimimo neįtikėtinų gabumų lietuvio muziko-kompozitoriaus, dailininko, rašytojo, fotografo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimą, kūrybą ir meilę savo žmonai Sofijai.

Filmas pina Čiurlionio genijaus tikrus istorinius  įvykius, biografinius faktus, jo realius paveikslus bei mintis, įgarsina jo nuostabios muzikos kompozicijas, režisoriaus sugalvotas siužeto interpretacijas.
Filmo pradininkas ir režisorius yra anglas Robert Mullin, žinomų dokumentinių filmų režisorius, kuris dar prieš keliolika metų kaip savanoris „Caritas“ programoje trumpą laiką dėstė psichologiją Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Ten lankydamas M.K. Čiurlionio muziejų, nustebo, kad lietuviai negarsina savo genijų.  Taip gimė filmo projektas Anglijoje (UK). 
Filme Čiurlionį vaidina pianistas Rokas Zubovas (M.K.. Čiurlionio proanūkis), kuris ir filme groja jo muzikines kompozicijas. Sofiją, jauną, jau veiklią lietuvių moterų sąjūdžio dalyvę, vaidina aktorė Marija Korenkaitė. Filmas yra lietivių, rusų, lenkų kalbomis, anglų prierašu.  
 
Rimantas Dirvonis
LB Lemonto Apylinkės Soc, reik, sk. Vadovas.
 
P.S. Po filmo, jei norėsite, galėsite klausytis M.K. Čiurlionio muzikos.