Kultūra ir menas

Konsulate atidaryta Lietuvos dailininko darbų paroda „Didžiosios Motinos esmės atspindys“

Written by Redakcija · 50 sec read

_Bernotas L.Bernoto parodos atidarymas1 Nuo gegužės 4 d. generaliniame konsulate Čikagoje pristatoma dailininko Lino Bernoto darbų paroda „Magna Mater Essence Reflection“.Atidarymo renginyje asmeniškai dalyvavo Vilniuje gyvenantis ir kuriantis menininkas, kurio paveikslai pirmą kartą pristatomi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Susirinkusius sveikindamas generalinis konsulas Marijus Gudynas džiaugėsi, jog konsulate pristatoma jau trečia iš Lietuvos atkeliavusi ekspozicija, ir reiškė nuoširdų dėkingumą šį projektą inicijavusiai ir asmeninėmis lėšomis finansavusiai lietuviško meno entuziastei bei propaguotojai poniai Gailei Dagilienei.

„Kiekvienas šalia esantis žmogus yra unikumas. Kiekvienas iš mūsų esame ypatingas. Ir kiekvienas iš mūsų esame gimę iš Moters – Didžiosios Motinos. Moteris yra Meilės esmė. Gyvybės esmė.  Mirties esmė.  Atomų, Materijos ir Anti-materijos esmė. MAGNA MATER – Begalybės esmė. Toks yra mano pasaulio matymas – leiskite jums jį pristatyti…“ – apie savo parodą sako dailininkas Linas Bernotas. Atidarymo svečiai domėjosi ir prašė dailininko papasakoti apie kūrinių potekstę, ieškojo juose paslėptų simbolių, dalinosi savomis interpretacijomis. Šiltoje ir betarpiškoje vakaro atmosferoje lankytojai bendravo, vaišinosi.

Kviečiame norinčius apžiūrėti parodą atvykti į konsulatą iš anksto susitarus tel. 312-994-8260 arba el. paštu kons.cikaga@urm.lt. Konsulato adresas: NBC Tower, 455 N Cityfront Plaza Drive, Suite 800, Chicago, IL 60611. Numatoma, jog beveik dvidešimt iš Lietuvos atsiųstų meno kūrinių bus pristatyti ir kituose JAV miestuose.

Nuotraukose parodos atidarymo akimirkos (fot. A. Vertelkaitė) 

Generalinio konsulato Čikagoje informacija