Kultūra ir menas

Lietuvių tautinių šokių ansamblis GRANDIS švenčia 60-metį

Written by Redakcija · 11 sec read

2019 Grandis plakatas  Juozo Lingio choreografinis vaizdelis ,,Duktė viena namie liko, skirtas GRANDIES jubiliejui.  Gegužės 4 d. 4 v.p.p., Carl Sandburg H.S. Auditorium, 13300 South La Grange Road, Orland Park, IL 60462

Rezervacijos koncertui: Rasa Zakarauskienė tel.: 708-712-4931,  rasazak@yahoo.com

Rezervacijos pokyliui: Rūta Sula, tel.:630-917–7875; rutasula@gmail.com

Ramunė Kubiliūtė