Kultūra ir menas

Lietuvos Nepriklausomybės šventė Čikagoje

Written by Redakcija · 2 min read

_Kostiumai  Lietuvos Nepriklausomybės šventė Čikagoje penktą kartą vyko milijonų lankomame laisvalaikio centre Navy Pier  

 _Laume  Š. m. kovo 13 d. Čikagos Navy Pier vykusioje penktoje kasmetinėje Lietuvos nepriklausomybės šventėje „Celebrate Lithuanian Independence“ apsilankė rekordinis skaičius dalyvių: gausi lietuvių bendruomenė ir dar tiek pat amerikiečių bei Čikagą lankančių turistų. Šiais metais vis labiau populiarėjanti lietuviška šventė buvo kupina kūrybos, netikėtų partnerysčių, sąsajų tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo, individualaus ir bendro, lietuviško ir ne tik.

_vaikai  Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje bei laisvalaikio ir pramogų centro Navy Pier surengtoje šventėje dalyvavo Čikagoje reziduojančio diplomatinio korpuso bei JAV institucijų  atstovai. Šventės svečius sveikino generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Ilinojaus valstijos gubernatoriaus Bruce Rauner bei miesto mero Rahm Emanuel laiškus perskaitė jų atstovai.

_K.Kupryte    Festivalio meninė programa šiais metais buvo turtinga tradicinių lietuviškų motyvų: kanklių skambesio, liaudies dainų, tautinių šokių, spalvingų folklorinių kostiumų, o kartu ir šiuolaikiškos džiazo bei pasaulio muzikos, supynusios lietuviškus ir ispaniškus flamenko motyvus. Renginio viešnia Kristina Kuprytė žavėjo klausytojus virtuozišku įvairaus žanro kūrinių atlikimu kanklėmis, ji ne tik pristatė solo programą, bet ir prisijungė prie kitų atlikėjų, atskleisdama netikėtas lietuviško instrumento galimybes. Lietuvių liaudies kultūros centras specialiai šventei Čikagoje atsiuntė kruopščiai ekspertų atkurtų visų Lietuvos regionų tautinių kostiumų kolekciją, kurią teatralizuotai pristatė teatro sambūrio „Žaltvykslė“ (rež. I. Čiapaitė) aktoriai, skambant „Dainavos“ choro (vad. D. Polikaitis) atliekamoms liaudies dainomis. Šių metų liepos mėnesį vyksiančios XV Lietuvių tautinių šokių šventės proga bene visi Čikagos apylinkių šokių kolektyvai pristatė įspūdingą koncertą. Žiūrovams lietuviškus šokius šoko tiek mažieji „Lietuvos vyčių“ (vad. L. Ringus) ir „Rusnės“ (vad. N. Černiauskienė) šokėjai, tiek „Grandies“ (vad. D. Bilaišytė-DeMuth ir G. Grinkevičius) jaunimas, tiek „Laumės“ (vad. V. Indriliūnas) ir „Suktinio“ (vad. G. Elekšytė-Knieža) suaugusieji. Programoje pasirodė ir moksleivių kanklių ansamblis „Gabija“ (vad. G. Razumienė). Šventinę programą užbaigė drąsus lietuviškos pasaulio muzikos (world music) projektas, kuriame susipynė lietuviški ir ispaniški flamenko muzikos sąskambiai ir šokio judesiai. Projekto autoriaus Kęstučio Stančiausko kūrybinę idėją įgyvendino grupė „Streedancer“, vokalistė Aldegunda, kanklininkė Kristina Kuprytė, lietuvių tautinių

_Ispanai ir lietuviai šokių grupė  „Suktinis“ bei flamenko muzikos ir šokio grupė „Flamenco Andaluz“.

Lietuvių dailės muziejus kvietė visus Nepriklausomybės šventės dalyvius ir žiūrovus jungtis į bendrą meno projektą ir kartu kurti mozaiką „Pražydusi trispalvė“. Svečiai savo rankomis iš molio gamino mažas trimates plokšteles, kurios vėliau pražys simbolinėje trispalvėje mozaikoje Pasaulio lietuvių centre. Projekto vadovė – keramikė Sonata Kazimieraitienė, turinti didelę patirtį mozaikų kūrime JAV ir Lietuvoje, o jos pagalbininkai: LDM galerijos “Siela” nariai bei meną studijuojantys lietuviai studentai. Parodą apie Dainų šventes Šiaurės Amerikoje pristatė Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Čikagos, Gedimino, Maironio ir Rasos lituanistinės mokyklos mokytojos ir praktikantės kvietė mažuosius renginio dalyvius pačius pasigaminti lietuviškų suvenyrų. Pirmą kartą lankytojai turėjo galimybę susikurti savo nuotrauką, vilkint pasirinktą lietuvišką tautinį kostiumą.

Renginio metu tradiciškai vyko verslo, meno, tautodailės bei nepelno siekiančių lietuviškų organizacijų mugė, kurioje dalyvavo Lietuvių tautodailės institutas Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejus, menininkai: Agnė Sabonis, Jolanta Koller, Ramutė Strauka, Bronius Ilevičius, Evelina Mainer ir kiti. Įmonė „Food Depot International“  siūlė puikių iš Lietuvos importuojamų saldumynų ir šokolado asortimentą, „Monique Boutique“ – lietuvių dizainerių sukurtus papuošalus. Savo veiklą mugėje pristatė JAV Lietuvių Bendruomenė, Vydūno fondas, Lietuvių opera Čikagoje, Pasaulio lietuvių meno taryba bei Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas.  Taip pat pristatytas pagal R. Šepetys bestselerį „Tarp pilkų debesų“ kuriamo filmo „Ashes in the Snow“ projektas, buvo pardavinėjami bilietai į penkioliktąją Lietuvių tautinių šokių šventę, lietuviškų patiekalų siūlė restoranas „Kunigaikščių užeiga“.

Generalinis konsulatas nuoširdžiai dėkoja filmuotojams Š. Daugirdui ir M. Motekačiui („Elevant Productions“), fotografei S. Ščedrinai („Studio Light“) ir visiems prisidėjusiems prie šventės paruošimo bei įgyvendinimo.            

Generalinio konsulato Čikagoje informacija