Lietuviai pasaulyje

Signataro Donato Malinausko premija, skirta dr. Napoleonui Kitkauskui

Written by Redakcija · 2 min read

Donato Malinausko kultūros premija šiemet buvo skirta Lietuvos architektūros tyrinėtojui ir istorikui, architektūrinio paveldo vertybių restauravimo ir atkūrimo specialistui, kultūrininkui ir visuomenininkui dr. Kaziui Napoleonui Kitkauskui.

Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija teikiamos nuo 2012 m.  Premija skiriama asmeniui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos Nepriklausomybės stiprinimo, laisvės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei žmonių gerovės kėlimo ir kuriam artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės.

Premijas yra gavę mons. Alfonsas Svarinskas, „Vorutos“ steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius (2012), „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva (2013), visuomenininkė, etnologė Nijolė Balčiūnienė (2014), politikas ir visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Respublikos Seimo narys, tautininkas Gintaras Songaila (2015).

Deja, šiųmetinės premijos laureatas pats jos atsiimti negalėjo – sušlubavo sveikata. Premija atsiėmė jo duktė Austė Petrauskienė, dr. N. Kitkausko vardu padėkojusi už parodytą dėmesį ir garbingą įvertinimą.

Savo ruožtu nacionalinio istorijos laikraščio „Voruta“ darbuotojai ir premijos steigėjai – D. Malinausko vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga, rokiškėnai gydytojai Žiedūna ir Viktoras Jenciai linki dr. Kaziui Napoleonui Kitkauskui daug sveikatos ir stiprybės.

Signatarų namų salėje prisiminimais apie Donato Malinausko ir tragišką jo šeimos likimą dalijosi dr. Viktoras Jencius, „Vorutos“ leidėjas ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, draugijos „Pilis“ valdybos pirmininkė Danutė Ulvydienė, lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas ir „Tautos fondo“ atstovybės Lietuvoje atstovas Algimantas Masaitis, geriausias Kazio Napoleono Kitkausko draugas Arnoldas Pažemys. Gražius sveikinimo žodžius premijos laureatui dr. K. N. Kitkauskui skyrė Lietuvos knygnešio draugijos pirmininkė dr. Irena Kubilienė.

„Voruta“ primena, kad 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro D. Malinausko premija skiriama asmeniui, prisidėjusiam prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, laisvės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei piliečių gerovės kėlimo. Premijos steigėjai – D. Malinausko vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga ir rokiškėnai gydytojai Žiedūna ir Viktoras Jenciai.

Kaip rašoma interneto svetainėje traku-zeme.lt, 1993 m. birželio 14 d. Onuškio bažnyčios šventoriuje amžino poilsio atgulė Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko, jo žmonos Marijos ir sesers Filomenos palaikai, parvežti iš Sibiro, Altajaus krašto. Jau tada prie kapo duobės buvo siūloma įamžinti signataro atminimą.

Atminimo įamžinimo klausimas įstrigo ilgam. Buvo siūloma D. Malinausko vardu pavadinti gatvę ar mokyklą, tačiau Trakų rajono savivaldybės taryba vis neturėjo politinės valios. Galiausiai net po dešimties metų siūlymų, 2013 m. vasario 28 d. Trakų r. savivaldybės sprendimu Nr. S1-47 „Dėl vardo suteikimo Trakų r. Onuškio vidurinei mokyklai“, Onuškio vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į Donato Malinausko vidurinę mokyklą, vėliau mokykla tapo gimnazija.

1997 m. „Vorutos“ leidykla išleido Raimundo Lopatos monografiją „Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“, o 2011 m. buvo išleista V. Jenciaus knyga „1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“, kurioje pateikta daug vertingos informacijos apie vieną turtingiausių Vasario 16-osios akto signatarų, ištremtą į Sibirą ir 1942 m. mirusį iš bado.

Pasveikęs D. Malinausko premijos laureatas dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas Signatarų namuose (Pilies g. 26, Vilnius) skaitys paskaitą „Vilniaus arkikatedros bazilikos architektūriniai, archeologiniai tyrimai ir Vytauto Didžiojo palaikų paieškos“.

Aušra Virvičienė, www.voruta.lt