Kultūra ir menas

Mirė choreografė M. Vaitulevičiūtė

Written by admin · 1 min read

   1925 – 2012

Eidama 87-uosius metus, mirė žymi Lietuvos choreografė, nusipelniusi artistė, dainų švenčių vyriausioji baletmeisterė Marija Vaitulevičiūtė.

Nuoširdžiai užjaučiu velionės vyrą Algirdą Čižauską.

M. Vaitulevičiūtė gimė 1925 m. gegužės 30 dieną Marijampolėje. Buvo dainų ir šokio ansamblio “Lietuva” šokėja, choreografė, Lietuvos dainų švenčių vyriausioji baletmeisterė, ilgametė Lietuvos liaudies kultūros centro Choreografijos skyriaus vedėja.

Paskatinta savo mokytojo, ,,Lietuvos” ansamblio vyr. baletmeisterio Juozo Lingio, Marija išbandė jėgas ir šokių kūrime. Daugelyje šokių švenčių jos sukurtus šokius atliko įvairaus amžiaus šokėjai. Daugelis buvo įtraukti į Dainų švenčių Šokių dienos repertuarą. Kas nežino paties garsiausio jos sukurto ,,Jubiliejinio kadriliaus”, pirmą kartą atlikto 1965 m. respublikinėje šventėje? Vyresnio amžiaus pramoginių šokių šokėjai prisimena Rid-rito ir Ratuto, skirtą vaikams. O kur ,,Trilypis”, ,,Iš aplinkui”, ,,Volungė” ir dar daug kitų šokių.

Marija Vaitulevičiūtė ilgus metus, Juozui Lingiui iškeliavus į Dausas, vadovavo naujų šokių priėmimo komisijai, skatino pradedančiuosius kūrėjus geranoriškais patarimais. Daugiau nei dešimtmetį teko dirbti kartu, sėdėti viename kabinete. Velionė turėjo gerą humoro jausmą. Buvo reikli ir pareiginga.

Nuotr.: 60-mečio proga Mariją Vaitulevičiūtę (viduryje) sveikina Lietuvos liaudies kultūros centro choreografijos skyriaus bendradarbiai (iš kairės): Juozas Mikutavičius (Centro direktorius), Genė Juknevičienė, Alina Kirvaitienė, Alvydas Skuodis, Ligija Tautkuvienė, Kazys Poškaitis, Laima Kisielienė ir Algirdas Čižauskas (Centro direktoriaus pavaduotojas), M.V. vyras. Nuotr. iš asmeninio arch.

Už kūrybinę veiklą M. Vaitulevičiūtei skirtas nusipelniusios artistės vardas, ji buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
 
Atsisveikinti su velione bus galima rugpjūčio 8 dieną (trečiadienį) nuo 9 valandos Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų gatvėje 22). Urna išnešama rugpjūčio 8 dieną 15 valandą. Laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje.