Kultūra ir menas

Smerkiame liberalių jėgų provokaciją – religinius jausmus žeidžiantį spektaklį

Written by admin · 1 min read

LIETUVA, ATSIBUSK… 

Smerkiame liberalių jėgų provokaciją – religinius jausmus žeidžiantį spektaklį

Spalio 6-7d. Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre buvo rodomas režisieriaus R. Castellucci spektaklis „Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“, kurį gerbiantys religinius jausmus yra pavadinę „mišiomis išmatoms“ ir kuris susilaukia tikinčiųjų ir šiaip dorų žmonių protestų visur, kur yra rodomas. Jo metu į scenoje matomą Jėzaus veidą mėtomos išmatos ar dar kažkas. Jas mėto ne tik spektaklio pagrindinio vaidmens atlikėjas, bet ir scenoje pasirodę vaikai, kuriems ne daugiau 10-12 metų. Veidmainiškiausia, kad į spektaklį neįleidžiami jaunesni nei 16 m. žiūrovai.

Jo rodymu pasirūpino švietimą ir kultūrą užvaldę liberalai, veidmainiškai teigiantys, kad šitaip kovoja už saviraiškos laisvę. Nusižiūrėję į Vakarus, kur klesti pseudomenu pridengtos religinius jausmus žeidžiančios provokacijos, mūsų „pažangieji“ nutarė neatsilikti.

Kodėl ryžomės pasmerkti šiuos išsidirbinėjimus? Todėl, kad jų rezultatas – iškrypimai, jaunų žmonių sąmonės nuodijimas, moralinė tarša. Esame ta politinė-kultūrinė jėga, kuri buvo giliai užgauta nevaržomo tamsių jėgų siautėjimo Lietuvoje, ir kuri ryžosi stabdyti šį juodą srautą, kurio pasekmės yra ne tik purvinos, bet ir kruvinos. Esame už kūrybos laisvę, manome, kad kūrėjas gali naudoti drastiškas, provokuojančias priemones, jei nėra kitų būdų pažadinti nuopuolyje įklimpusius, bet riba yra tai, ką visos pasaulio religijos vadina šventybe, sacrum, ir šitai privalu ir netikinčiam, bet laikančiam save žmogiška būtybe. Kažkodėl protestuojantys neatkreipia dėmesio į tai, kad šiame spektaklyje išryškėja dar viena bestiališka užmačia – į sacrum išniekinimą įtraukiami ir vaikai. Ar jūs, tėvai ir motinos, norėtumėte, kad jūsų vaikas svaidytų į Kristaus veidą akmenis ar dar ką nors? Į veidą To, kuris sakė – leiskite mažutėlius prie manęs…
 
DK kandidatų tarpe yra teatralų, gebančių atskirti tikrą meną nuo įžūlios provokacijos, yra turinčių aukštąjį teologinį išsilavinimą, katechetikos specialistų, kultūros ir meno bei šiaip padorių žmonių – daug daugiau nei biudžetinėse partijose. Todėl negalime tylėti, nes yra kai kas svarbiau nei įkyriai per rinkimus žadamas gerbūvis.
 
Nereikalavome spektaklio uždrausti. Lai maudosi srutose už 40-70 Lt tie, kuriems šito norisi, kuriems nekliūva į Kristaus veidą išmatas mėtantys vaikai.
 
Mes tik sakome – Lietuva, atsibusk! Atsimerk, išvysk, kas tave valdo…

DK kandidatai į LR Seimą