Kultūra ir menas

Tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” kviečia į jubiliejinį koncertą, skirtą 55-erių metų sukačiai

Written by admin · 28 sec read

   Gegužės 10 d., šeštadienį, Downers Grove North gimnazijos teatre (Downers Grove, IL), 4 val.p.p.  rengiamas didžiausio Čikagos tautinių šokių ansamblio ,,Grandis”, metinis koncertas ,,Atverkim šokių kraičio skrynią”. Koncertas ypatingas, nes skiriamas ansamblio 55 metų ir veteranų (pagyvenusiųjų) ratelio 30 metų veiklos jubiliejui.

 

Šoks daugiau nei 180 šokėjų iš septynių ratelių, kuriuos parengė dvylika mokytojų. Anot ansamblio vyriausios meno vadovės Violetos Smieliauskaitės Fabianovich,  koncerte “labiausiai laukiame buvusių šokėjų, šokio draugų ir vadovų iš kitų vietovių”. Tad, kviečiami visi.

Norintys  dalyvauti koncerte raginami įsigyti bilietus iš anksto, kad koncerto dieną nereikėtų stovėti eilėje.

Bilietų informacija ir rezervacijos – grandiskoncertas2014@gmail.com arba tel. 630-296-0936630-296-0936  (Daiva Meilienė)