Kultūra ir menas

Trys chorai – trys koncertai

Written by admin · 42 sec read

Vos ne pusantro šimto daininkų iš  labiausiai žinomų išeivijoje (ir Lietuvoje) mišrių chorų – Toronto ,,Volungės“, vad.  Dalia Viskontienė, Cleveland ,,Excultate“, vad. Rita Kliorienė ir Čikagos  ,,Dainavos“, vad. Darius Polikaitis, spalio 14 d. Trinity Cristian College Ozinga Chapel auditorijoje, Palos Heights, pakvietė  chorinės dainos mylėtojus į koncertą ,,Namų psalmės“.

Pirmoje concerto dalyje skambėjo lietuvių kompozitorių dainos. Antroje – jungtinis choras kartu su solistais (nuotr. iš dešinės) Indre Viskontas iš San Francisco, Marium Polikaičiu iš  Čikagos ir  Nikola Budimir iš Cleveland  ir kameriniu orkestru (koncertmeisterė Linda Veleckytė, atliko  prancūzų kompozitoriaus Charles Gounod  ,,Mišios šv. Cecilijos garbei”. Koncertmeisteris Ričardas Sokas.

Koncertas Čikagoje užbaigė numatytą trijų koncertų ciklą – 6   d. Toronte, birželio 10 d. – Cleveland’e. Pirmą kartą trys susijungę chorai koncertavo 2000 m.

Diriguoja Darius Polikaitis

Nuotr.: (iš kairės) Marius Polikaitis, Indrė Viskontas, Dalia Viskontienė, Rita Kliorienė

Artipilnė kolegijos sale, talpinanti daugiau nei tūkstantį žiūrovų, koncertą pasitiko ir priėmė atliekamus kūrinius audringais plojimais  – tai pats puikiausias įvertinimas chorų vadovams, dalyviams už įdėtą didelį darbą, valandų valandas repetuojant, tobulinant  išgaunamą garsą, dainavimą kartu.

Sėkmės lietuviškos chorines dainos puoselėtojams. Ačiū, kad esate.