Kultūra ir menas

Trys Šiaurės Amerikos lietuvių chorai vienoje scenoje!

Written by admin · 1 min read

Dear friends,
You are invited to the third and final concert of our tri-choir concert series “Ancestral Psalms.” Three North American choirs – “Volunge” (from Toronto, Canada), “Exultate” (from Cleveland, OH), and Chicago’s own “Dainava” – join forces with soloists and an orchestra to present a program sure to please both Lithuanian and non-Lithuanian music lovers alike!

The first half of the program features traditional Lithuanian choral works and works by contemporary Lithuanian composers, including pieces by Vaclovas Augustinas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Gudavičius, Rita Čyvaitė-Kliorys, Darius Polikaitis, Nijolė Sinkevičiūtė, Jonas Tamulionis and others. After intermission, soloists Indrė Viskontas (San Francisco), Marius Polikaitis (Chicago), and Nikola Budimir (Cleveland), and orchestra (concertmistress Linda Veleckis-Nussbaum) join the three choirs and accompanist Richard Sokas to perform Charles Gounod’s stunningly beautiful masterpiece “Messe Solennelle de Sainte-Cécile” (also known as Mass in Honor of St. Cecilia).
Three choirs! Soloists! Orchestra! Wonderful music! Doesn’t that sound like a perfect fall Sunday afternoon?! 🙂
Tickets:
In advance: $30
At the door: $35
17 and under $15 (not recommended for children under 9)
Via internet at www.dainava.us
By phone 1-800-494-8497
In person at Seklyčia, Lithuanian World Center, and Cafe Rūta.
We hope to see you on October 14!

Trys Šiaurės Amerikos lietuvių chorai vienoje scenoje!

Kada: sekmadienį, spalio 14 d., 2 v.p.p.
Kur: Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium
6601 West College Drive, Palos Heights, IL
Mieli draugai,
Nuoširdžiai kviečiame Jus į trečią ir paskutinį trijų chorų koncertų ciklo “Namų psalmės” pristatymą – šį kartą jau mūsų kieme, įspūdingoje ir akūstiškai puikioje Ozinga Chapel Auditorium salėje, Čikagos Palos Heights priemiestyje.
Pirmoje koncerto pusėje chorai “Volungė” (Toronto), “Exultate” (Cleveland), ir “Dainava” (Chicago) atliks lietuvių kompozitorių kūrinius. Tai įvairaus muzikinio skonio klausytojui skirtas repertuaras, apimantis ir klasiką ir naujovę. Skambės Vaclovo Augustino “Taikos dvasia”, M.K. Čiurlionio “Anoj pusėj Nemuno”, Juozo Gudavičiaus “Kur giria žaliuoja”, Ritos Čyvaitės-Kliorienės “Lietuva – tėvų žemė šventa”, Dariaus Polikaičio “Brolis”, Nijolės Sinkevičiūtės “Ryto raselė krito”, ištraukos iš Jono Tamulionio “Septynios dediakcijos Lietuvai” ir kiti kūriniai. Po pertraukos, jungtinis choras kartu su solistais Indre Viskontas (San Francisco), Marium Polikaičiu (Chicago), ir Nikola Budimir (Cleveland), ir 22 narių kameriniu orkestru (koncertmeistrė Linda Veleckytė) pristatys prancūzų kompozitoriaus Charles Gounod stulbinančio grožio šedevrą “Mišios šv. Cecilijos garbei”. Patikėkite – verta atvykti vien dėl šio kūrinio! Koncertui fortepijonu ir vargonais pritars Čikagos lietuviams puikiai žinomas muzikas Ričardas Sokas.
Trys chorai! Solistai! Orkestras! Nuostabi muzika! Ar ne puiki rudens sekmadienio popietė?! 🙂 Tad nepraleiskite šios progos!

Bilietai:
Iš anksto $30
Koncerto dieną $35
Jaunimui iki 17-kos metų $15 (nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)
Internetu www.dainava.us
Telefonu 1-800-494-8497
Seklyčioje, Pasaulio Lietuvių Centre ir Cafe Rūta
Iki pasimatymo spalio 14 d!
Pagarbiai,
Darius Polikaitis