Kultūra ir menas

VASARIO 10d. RENGINIAI ČIKAGOLANDE

Written by Redakcija · 10 sec read

12:15 v.p.p., Vaiko vartai į mokslą

Pasaulio lietuvių centre 

PLC Banys šeimos salė

14911  127 Str. , Lemont, IL 60439

-,-,-,-,,,-,-,-,-,-,

3:00 v.p.p. LIETUVIŠKAS MIUZIKLAS ,,ŠNEKUČIAI”

Carl Sandburg High School Performing Arts Center

13300 S. LaGrange Rd.

Orland Park, IL 60462