Kultūra ir menas

XVI Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis Klaipėdoje

Written by admin · 1 min read

Klaipėda – universitetinis miestas, gilių kultūros ir meno tradicijų sergėtojas, tautiškumo ir lietuviškos dvasios puoselėtojas. Šioje mokslinių ir kūrybinių atradimų vietoje kūrė daugelis filosofijos, literatūros ir poezijos, dailės ir muzikos meno iškilių asmenybių, čia buvo subrandinta pirmosios Mažosios Lietuvos dainų šventės mintis. Klaipėdos miestas turi senas chorines tradicijas, taigi su džiaugsmu Lietuvai pristatome XVI-ąjį Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalį, kuriame pagarbą dainai ir akademiniam jaunimui išreikšti suvažiuos Lietuvos aukštųjų mokyklų chorai.
2014 m. lapkričio mėnesio 14 – 16 dienomis Klaipėdoje vyks XVI-asis tradicinis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis, skirtas Tarptautinei studentų dienai.

Festivalį organizuoja ir rengia Klaipėdos universitetas, Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos chorų sąjunga.
Festivalis, paremtas Lietuvos akademinių chorų judėjimo plėtros patirtimi ir tradicijomis, kurios išauga į tarptautinį studentų chorinį sąjūdį „Gaudeamus“. Tai ilgalaikė tradicija, kuri sėkmingai sprendžia akademinio jaunimo muzikinio ugdymo, švietimo, aktyvaus Lietuvos piliečio dorovinio, estetinio ugdymo ir teigiamų vertybinių nuostatų formavimo problemas. Savo keliamais tikslais ir uždaviniais festivalis apima ne tik meninę – koncertinę veiklą, bet ir akademinių chorų, taip pat chorvedžių bendradarbiavimą, chorinio judėjimo sklaidą, nacionalinių chorinio meno tradicijų puoselėjimą ir jų eksponavimą pasauliui, gilesnį susipažinimą su Lietuvos, Europos ir pasaulio tautų chorine kultūra.
Festivalis vyksta kasmet nuo 1998 metų Vilniuje, o nuo 2006 m. jis pradėjo keliauti per Lietuvos universitetinius miestus – Klaipėdą, Šiaulius, Kauną ir Vilnių. Šis festivalis jau trečią kartą vyks Klaipėdoje. Festivalyje dalyvaus per 20 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų (per 800 dainininkų) iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir kt. Bus surengta 12 chorinės muzikos koncertų Klaipėdos miesto, taip pat Pamario krašto – Nidos, Palangos, Kretingos, Gargždų globos namuose, koncertų salėse ir bažnyčiose.
Festivalio baigiamasis akordas – jungtinis koncertas vyks 2014 m. lapkričio 16 d. 16.00 val. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje. Šiame koncerte bus atliekami choriniai kūriniai ir Giedriaus Kuprevičiaus kantata „Pagonių giesmės“. Ją atliks Jungtinis festivalio dalyvių choras, Klaipėdos kamerinis orkestras (vadovas Mindaugas Bačkus), solistė Rasa Ulteravičiūtė, fleitininkas Rimantas Giedraitis, pianistė Žydronė Malinauskaitė, aktorius Sigutis Jačėnas, dirigentas Tomas Ambrozaitis.

Algirdas Šumskis
Festivalio meno vadovas,
Klaipėdos universiteto docentas,
Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos pirmininkas