Lietuviai pasaulyje

46-oji Provincijų Imigrantų Šventė Berisse (Argentina) su Lietuvos skrabalų virtuozu Regimantu Šilinsku

Written by Redakcija · 2 min read

Rugsėjo, spalio mėnesių savaitgaliais Argentinoje, Berisso mieste vyko 46-oji Provincijos Imigrantų Šventė. Daugiau kaip 100 tūkstančių žiūrovų iš visos Argentinos atvyko pasižiūrėti šventės.  Kaip ir visais metais, Lietuvių draugija „Nemunas“ surengė puikų Lietuvos kultūros, papročių ir tradicinių patiekalų pristatymą.

Berisse gyvena  viena didžiausių  lietuvių bendruomenių Argentinoje. Iki I-ojo Pasaulinio karo čia atvyko daugiau kaip 3000 lietuvių ir tai buvo didžiausių lietuvių kolonijų Argentinoje. Provincijos Imigrantų Šventės metu vyksta simbolinis išsilaipinimas iš atplaukusio imigrantų laivo ir daugybe kitų renginių kurie reprezentuoja šventės prasmę.

Berisso miestas yra oficialiai pripažintas ir paskelbtas Buenos Airių provincijos „Imigrantų sostine“. Lietuvių draugija „Nemunas“ yra „Imigrantų sąjungos organizacijos“ narys  ir jau 46-tus metus, organizuoja „Provincijos Imigrantų Šventę“. Šiuo metu Imigrantų sąjungos organizaciją sudaro dvidešimt penkios užsienio imigrantų bendruomenės.

Šiais metais šventė buvo išskirtinė, joje dalyvavo garsus muzikantas, skrabalininkas iš Lietuvos Regimantas Šilinskas. Penki tūkstančiai žiūrovų žavėjosi Regimanto Šilinsko skrabalų muzika, kurią lydėjo savo meistriškumu išskirtiniai Lietuvių draugijos „Nemunas“ šokių kolektyvai, vaikų „Skaidra“, jaunimo „Nemunas“, suaugusių „Griaustinis“, senjorų „Pipiras“. Žiūrovai mėgavosi lietuvių liaudies šokiais, kaip Vestuvinių šokių siuita, kurią jaudinančiai jautriai šoko nemuniečiai pritariant skrabalų varpelių skambesiui. Įspūdingą lietuvaičių pasirodymą vainikavo kaip visada nepailstančios Šventinė ir Paskutinė polkos. Susižavėję žiūrovai tiek maestro Regimantui Šilinskui, tiek lietuvių draugijos „Nemunas“ šokių kolektyvų „Skaidra“, „Nemunas“, „Griaustinis“, „Pipiras“ šokėjams plojo atsistoję.

Tuo pačiu metu Lietuvių draugijos „Nemunas“  paviljonas savo gardžiais kvapais viliojo šventės dalyvius lietuvių liaudies tradiciniais patiekalais, kugeliu, kiauliena su troškintais kopūstais, virtiniais. 

Tai buvo puota ne tik žiūrovo akims ir ausims matant nemuniečių šokius, skambant skrabalų muzikai, bet ir skonių šventė dalyvių gomuriui, ragaujant kugelį ar virtinius.

Paskutinę šventės dieną vainikavo dalyvių paradas, kuriame dalyvavo daugiau nei devyniasdešimt lietuvių bendruomenės narių. Visi nariai buvo pasipuošę naujais tautiniais kostiumais atsivežtais iš Lietuvos. Jie žygiavo pagrindiniu Berisso miesto Montevideo prospektu, šokdami Regimanto Šilinsko skrabalų ritmu pritariant lietuvių liaudies muzikai. Tai buvo išskirtinis reginys. Lietuvių draugijos „Nemunas“ valdyba nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Fondui už suteiktą galimybę įgyvendinant šį meninį, kultūrinį projektą, atstovaujant Lietuvą šiame svarbiame imigrantų renginyje.

Didžiausias Argentinos lietuvių pasididžiavimas 2022 m. gruodžio mėn. Berisso mieste įvykusi Šokių Šventė ,,Ten, kur Nemunas banguoja“, kurios metu Lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas“ jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Nemunas“ buvo įvertintas „Aukso paukštė“ apdovanojimu ir paskelbtas laureatu kaip geriausias užsienio kolektyvas už visą artistinę ir kultūrinę veiklą per 50 metų.

Šie metai Argentinos lietuvių bendruomenei kultūrinėje veikloje iš ties tapo istoriniai ir išskirtiniai.  Per  eilę metų vykstančią Provincijos Imigrantų Šventę, ketvirtą kartą istorijoje kultūros imigrantų ambasadore ir pirmąja nacionaline migracijos ambasadore buvo išrinkta lietuvių bendruomenės atstovė Martina Radžiūnas.

Martina, tai lietuvių išeivių proanūkė, nuo mažens dalyvaujanti lietuvių bendruomenės veikloje. Mergina šoka lietuvių liaudies šokių kolektyve „Nemunas“, dirba lietuviškoje radijo laidoje „Ecos de Lituania“.

Šventės metu vykusiuose vaikų kultūros atstovų rinkimuose buvo išrinkta Catalina Castillo Navickas.

Visa lietuvių bendruomenė, o ypatingai dalyvausiančių lietuvių draugijos „Nemunas“ šokių kolektyvų „Nemunas, „Griaustinis“, „Pipiras“ šokėjai  jau gyvena 2024 metų Dainų Šventės „Kad giria žaliuotų“ nuotaikomis. Iki pasimatymo Lietuvoje!

Tegyvuoja Lietuva! Tegyvuoja Argentinos lietuvių bendruomenė