Lietuviai pasaulyje

Ambasadorius pasveikino METŲ ŽMOGUMI tapusią J.Kazickas

Written by admin · 48 sec read

Lietuvos ambasdorius JAV Žygimantas Pavilionis gruodžio 1 d. Čikagoje pasveikino Metų žmogumi tapusią žinomą lietuvių kilmės visuomenės veikėją, filantropę, verslininkę ir žurnalistę Jūratę Kazickas.

J.Kazickas šį pripažinimą gavo iš ilgametę Metų žmogaus rinkimų tradiciją tęsiančio Balzeko lietuvių kultūros muziejaus.  Anot muziejaus vadovo Stanley Balzeko, Jr., J.Kazickas pagertbta už jos ilgametę veiklą švietimo srityje bei paramą nukentėjusiems nuo karo.   

Kaip viena pirmūjų moterų karo žurnalisčių J. Kazickas dirbo Vietname, Pietų Korėjoje, Artimuosiuose Rytuose, buvo ilgametė agentūros “Associated Press”, žurnalo “Washington Star”, “Times”,”Newsweek”, “Paris-Match” korespondentė.

Ambasadorius Ž.Pavilionis padėkojo J.Kazickas už jos indėlį per jos vadovaujamą Kazickų šeimos fondą remiant gausius Lietuvos kultūros ir švietimo projektus, už Lietuvos vardo garsinimą ir bendruomeninių tradicijų puoselėjimą.  

„Vien per 2012 m. Kazickų fondas finansiškai parėmė net 37 Amerikos lietuvių mokyklėles. Tai – didelė investicija į lietuviško jaunimo ateitį“,  sakė Ž.Pavilionis.   

Iškilmėse dalyvavęs lietuvių kilmės JAV senatorius Dick Durbin taip pat padėkojo J. Kazickas už jos ilgametę paramą Lietuvai.   

J.Kazickas yra apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi bei Sausio 13 atminimo medaliu.  

Nuotraukoje: Juratė Kazickas (viduryje), Lietuvos Garbes Konsulas Stanley Balzekas Jr., ambasadorius Ž.Pavilionis, Lietuvos Generaliniai Konsulai Čikagoje bei Niujorke Marijus Gudynas ir Valdemaras Sarapinas, Pranė Šlutienė (pirma iš dešinės).