Lietuviai pasaulyje

Ambasadorius Ž. Pavilionis: diplomatinių santykių dvidešimtmetis liudija tvirtą JAV ir Lietuvos ryšį

Written by admin · 2 min read

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis rugsėjo 2-4 dienomis „Dainavos“ stovyklavietėje, Mičigano valstijoje, vykusiame Šiaurės Amerikos ateitininkų susitikime kalbėjo apie JAV ir Lietuvos santykių būklę ir ateities perspektyvas. Ambasadorius priminė, kad rugsėjo 6 d. minimas JAV ir Lietuvos atnaujintų diplomatinių santykių dvidešimtmetis.

Ž.Pavilionis pabrėžė, kad dvidešimt intensyvių diplomatinių santykių tarp JAV ir Lietuvos metų patvirtino tvirtą dviejų valstybių ryšį. „Lietuvos aneksijos niekada nepripažinusi JAV ir dabar yra svarbi Lietuvos strateginė partnerė, gerai suprantanti Lietuvos siekius ir iššūkius. Esame tikri, kad Lietuvos ir JAV partnerystė bus ir toliau sėkmingai plėtojama“, – sakė ambasadorius.

Ambasadorius pabrėžė, kad tarp JAV ir Lietuvos būtina plėtoti ne tik politinę ir saugumo darbotvarkę, bet ir kultūrinius, mokslo ir švietimo bei ekonominius ryšius. Ž.Pavilionio nuomone, ypač daug neišnaudoto potencialo turi verslo ir ekonominiai ryšiai, nors tokių ryšių stiprinimo galimybių tarp JAV ir Lietuvos – apstu.

Kaip pavyzdį ambasadorius pateikė savo rugsėjo 2 d. apsilankymą Detroite, kur susitiko su šio miesto jūrų uosto vykdomuoju direktoriumi John Jamian ir kitais Detroito uosto bei miesto plėtros programų vadovais. Susitikimo metu sutarta kitais metais surengti Detroito uosto prekybinę misiją į Klaipėdos jūrų uostą.

Oficialiai diplomatinių santykių atnaujinimo tarp JAV ir Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių dvidešimtmetis Vašingtone bus paminėtas rugsėjo 8 d. Valstybės departamente rengiame priėmime, pavadinimu „ Vėl drauge“.

***
Kultūros naujienos

Čikagoje tartasi kaip išsaugoti JAV lietuvių archyvus

Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas rugpjūčio 3-4 dienomis Čikagoje vykusioje JAV lietuvių archyvų ir bibliotekų konferencijoje pažadėjo ambasados paramą tvarkant ir išsaugojant JAV lietuvių archyvus. Perduodamas Lietuvos ambasadoriaus JAV Ž.Pavilionio sveikinimą, R.Kačinskas sakė, kad JAV lietuvių archyvai yra vertingas istorinės atmintines šaltinis, todėl ambasada sieks kuo maksimaliau atkreipti atitinkamų Lietuvos institucijų dėmesį į JAV lietuvių pastangas išsaugoti ir tvarkyti archyvus bei pagal išgales padėti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Lietuvos ambasados atstovas padėkojo konferencijos organizatoriams – JAV LB Archyvų komitetui ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui – už iniciatyvą surengiant tokią konferenciją ir pakviečiant joje dalyvauti svečius iš Lietuvos: Lietuvos vyriausiąjį archyvarą dr. Ramojų Kraujelį, Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorių Dalių Žižį, Lietuvos ypatingojo archyvo direktorių Ovidijus Leverį bei Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorių ypatingiems pavedimas dr. Vytautas Žalį.

„Abipusis Lietuvos valstybinių institucijų ir įstaigų bei archyvų turėtojų JAV sekis, kad bendradarbiavimas įgautų sisteminį pobūdį ir atsirastų už šio bendradarbiavimo koordinavimą atsakinga viena institucija liudija, jog archyvų išsaugojimo klausimas rūpi abiejose Atlanto pusėse“, – sakė R.Kačinskas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad JAV lietuvių archyvų išsaugojimo reikalai bus geriau koordinuojami, kai darbą Lietuvos ambasadoje nuo kitų metų pradžios pradės naujai paskirtas Lietuvos kultūros atašė JAV.

JAV lietuvių archyvų ir bibliotekų konferencijoje Jaunimo centre, Čikagoje, dalyvavo visų svarbiausių JAV lietuvių organizacijų atstovai ir individualūs asmenys- lietuvybės puoselėjimui pasišventę savanoriai, kurie laiko, saugo ar tvarko archyvus ir bibliotekas.
Konferencijos metu pabrėžta, kad JAV archyvų paveldas yra kelių emigracijos bangų ir kartų veiklos rezultatas. Kaip priminė viena pagrindinių konferencijos organizatorių, JAV LB Archyvų komiteto pirmininkė Dalė Lukienė, lietuviai JAV steigė mokyklas, vienijosi į organizacijas, statė bažnyčias, kūrė savo verslus, leido knygas, ir per šį laikotarpį buvo sukauptas didelis archyvinis palikimas. „Todėl JAV lietuvių archyvai – neatsiejama lietuvių tautos savastis, padedanti ne tik išsaugoti tautinį tapatumą išeivijoje, bet ir stiprinti ryšius su Lietuvą“, – sakė D.Lukienė.

2011-09-05