Lietuviai pasaulyje

Ambasadorius Ž. Pavilionis su Konektikuto lietuviais atšventė Kovo 11-ąją

Written by admin · 34 sec read

Lietuvos ambasadorius JAV Ž.Pavilionis kovo 15 d. Hartfordo mieste dalyvavo Nepriklausomybės dienos švetėje. Ją Šv.Trejybės bažnyčioje surengė Konektikuto valstijos lietuviai.

Ambasadorius Ž.Pavilionis padėkojo vietos lietuviams už išsaugotą lietuvybę, prašė juos aktyviai dalyvauti užmezgant naujus verslo ir mokslo konktaktus, kurie bus ypatingai svarbūs vis labiau viena kitai atsiveriančiose JAV ir ES rinkose. Kaip sakė ambasadoriaus, rinkų atvėrimas bus vienas svarbesnių ir Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetų.

Vizito Konektikute metu, Ž.Pavilionis taip pat apsilankė didžiausios pasaulio pasauliečių katalikų organizacijos „Knights of Columbus“ būstineje New Haven mieste.  

Ši organizacija 1982-1984 m. tiesiogiai prisidėjo sukuriant JAV Prezidento Reigano “šventąją sąjungą” su Popiežiumi Jonu Pauliumi II, nukreiptą prieš komunizmo įsitvirtinimą Europoje.
 
Nuotraukoje: Ž.Pavilionis su New Haven mieste gyvenančia JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininke Sigita Šimkuviene, Hartfordo lietuvių bendruomenės pirmininke Diana Norkiene bei minėjime koncertavusios Konektikuto lietuvių liaudies šokių grupės “Berželis” nariais.