Lietuviai pasaulyje

Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos stovykla

Written by admin · 1 min read


2013 m. kovo 15 – 17 d. Berisso mieste baigėsi Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) stovykla, kuri buvo visiems labai naudinga ir rezultatyvi.

Pabrėžtina, kad dalyvavo beveik 50 atstovų iš Buenos Aires, Lanús Oeste, Tandil ir Berisso. Renginio metu žaidėme lietuviškus susipažinimo žaidimus, o ALJS atstovai, dalyvavę Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimuose, visus šventės dalyvius išmokė naujų žaidimų; po vidurnakčio įvyko Talentų vakaras prie laužo.

Sekmadienį po pietų vyko studijų dienos. Visus infomavome apie galimybes išmokti lietuvių kalbos užsienyje.
Suteikėme informaciją apie sekantį Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris įvyks šių metų liepos mėn. 17-21 dienomis San Pablo mieste. Suvažiavimas rengiamas Pasaulio jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias atvyks ir jaunimas iš Lietuvos.
Pasaulio jaunimo dienos (PJD) oficialiai prasidės 2013 m. liepos 22 – 28 d.d. Rio de Janeiro mieste, kartu su Popiežiumi Pranciškumi ir jaunimu iš viso pasaulio. Planuojama, kad ALJS atstovaus labai stipri delegacija. Ypatingai daug dėmesio skyrėme ateinančiam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui, kuris vyks Anglijoje ir Lietuvoje šių metų liepos. 1-14 d.
Svarbus suvažiavimo momentas buvo naujos ALJS valdybos rinkimai iš visų ALJS suvažiavime dalyvaujančių atstovų.

Nuotr.: nauja ALJS valdybos sudėtis
Pirmininkė: Eunice Casandra Linkevičiūtė
Vicepirmininkė: Aniela Remorini Gasūnaitė
Sekretorė: Juliana Eglė Ación Stalioraitytė
Antrasis sekretorius: Matias Balčiūnas
Iždininkė: Evelin Melnesiuk Gabriūnaitė
Antrasis iždininkas: Nicolás Cabrera Dulkė
Ryšininkas su lietuvių draugijomis ir institucijomis: Kevin Kavaliūnas
Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos el. paštas: aljsajunga@hotmail.com

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Pasaulio Lietuviu Bendruomenes (PLB) valdybos Pietu Amerikos reikalu komisijos pirmininkas
Presidente de la Comisión de asuntos lituanos de Sudamérica en la Comisión Directiva de la Comunidad Lituana Mundial (PLB)
Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sajungos (PLJS) valdybos Pietu Amerikos atstovas
Representante de Sudamérica en la Comisión Directiva de la Unión Mundial de Jóvenes Lituanos (PLJS)
jkalvelis@yahoo.com.ar – kalvelis_jif@hotmail.com – juan@pljs.org
Mob.: +54 9 221 6164962
www.plbe.org – www.PLJS.org