Lietuviai pasaulyje

Audrius Plioplys. Apsilankykite naujoje mano brangios sesers originalių Šv.Velykų kūrinių ekspozicijoje

Written by Redakcija · 1 min read

********

Greetings,

Please visit a new display of my dear sister’s original Easter egg creations. 

SilkNeuroArt

Artistic Explorations of Thought

Instagram

Facebook

YouTube