Lietuviai pasaulyje

Dėl lietuvių kalbos mokėjimo lygių egzaminų suaugusiesiems

Written by Redakcija · 1 min read

Informacija apie lietuvių kalbos lygio egzaminą suaugusiems. Jį rengia LR Švietimo ministerija. 
Gal lietuvių jaunimui būtų įdomu? Beje, laikyti gali BET KOKS ASMUO, KURIAM YRA 18 + M. 
Jei kas turi individualių klausimų, gali su manim susisiekti, pakonsultuosiu  kaip pritaikyti šį egzaminą savo profesinėje karjeroje. Galite taip pat pažiūrėti į: 
Global Seal of Biliteracy (theglobalseal.com)

**************************

Laba diena, mieli lituanistinių mokyklų vadovai ir mokytojai,
informuojame, kad lietuvių kalbos mokėjimo lygio (A2-C1) nustatymo egzaminai suaugusiesiems (asmenims, kuriems jau yra 18 metų arba 18 metų sukaks iki š. m. gruodžio 31 d.) vyks pagal šį tvarkaraštį
https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/svietimas/lituanistinis_svietimas/2022m_egzaminu_tvarkarastis_LRK_lygiai_4.pdf
Registruotis į C1 lygio egzaminą, kuris vyks gegužės 25-27 dienomis, prašome iki gegužės 10 d. TIK šioje anketoje:
https://forms.office.com/r/AYXSE7LhXB

Prieš egzaminą vyks konsultacinis renginys, apie kurį informuosime pasibaigus registracijai.
Registruotis į A2, B1 ir B2 lygių egzaminus prašome šioje nuorodoje https://eksternams.nsa.smm.lt/


Registracija baigiama likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki egzamino datos, taigi į A2 ir B1 lygį galima registruotis iki liepos 7 d., į B2 – iki rugsėjo 8 d.


Su Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašu, pagal kurį lygių egzaminai organizuojami, galima susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8644f608a6b11ec902c973ca77da22a
Jei turėsite papildomų klausimų, maloniai kviečiame kreiptis.


Rūta Stanaitienė
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento
Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 8 661 09811
(8 5) 2191254
El. p. ruta.stanaitiene@smm.lt
A. Volano g. 2,
LT-01124 Vilnius, Lietuva