Lietuviai pasaulyje

Festivalis „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio” (Argentina)

Written by Redakcija · 56 sec read

Dalinamės su Jumis įrašais iš Šokių festivalio „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio”, kuris vyko praeitų metų gruodžio mėn. 11 d. La Platos miesto “Operos” teatre Argentinoje, minint Argentinos šokių grupių „Nemunas” ir „Skaidra” 45-ąjį Jubiliejų.

Gražaus žiūrėjimo!

Primera parte / Pirma dalis

https://www.youtube.com/watch?v=aoKPSQiacw4

1 – Saulele kelk (Nemunas)

2 – Pakrestinukė (Nemunas)

3 – Blusa (Nemunas)

4 –  Gailingis (Skaidra)

5 – Malūnas (Griaustinis)

6 – Šiaudai be grūdų (Nemunas)

7 – Aštuonnytis (Nemunas)

Segunda parte / Antra dalis

https://www.youtube.com/watch?v=NVa6o747TS4&feature=youtu.be

1 – Linksmapolkė (Skaidra)

2 – Žiedelis (Grandinėlė)

3 – Rolenderis (Griaustinis)

4 – Usanykas (Grandinėlė)

5 – Vilties valsas (Pipiras)

6 – Bėgtinė paskutinė (Grandinėlė)

7  –  Klumpakojis (Nemunas)

8  – Treptinukė (Grandinėlė)

9 –  Kaip du paukšteliai (Pipiras)

10 – Senamiesčio polka (Griaustinis)

11 – Gyvataras (Skaidra)

12 – Kalatinis (Griaustinis)

13 – Gegužinių polka (Grandinėlė)

14 –  Gumbinė (Nemunas)

Tercera parte / Trečia dalis

https://www.youtube.com/watch?v=k6a1e76swzA&feature=youtu.be

1 – Pynimelis (Grandinėlė)

2 – Iki paryčių (Nemunas)

3 – Džigūnas  (Nemunas)

4 – Kepurinė (Skaidra – Nemunas)

5 – Vestuvinis sokis (Nemunas)

6 – Rezginėlė (Nemunas)

7 – Papleštuodėgis (Nemunas)

8 – Bajorėlis (Grandinėlė)

9 – Šišioniškių vakaronė (Griaustinis)

10 – Alučio puota (Nemunas)

11 – Polka op op (Nemunas)

12 – Šventinė polka (Nemunas)

13 – Suktinis (Skaidra – Pipiras)

********

Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. “Nemunas” de Berisso
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas”

Correo electrónico / El.paštas: sociedad.nemunas@gmail.com

Dirección / Adresas: Av. Montevideo Nº 1569 e/ 17 y 18. Berisso (1923) “Capital Provincial del Inmigrante” – Buenos Aires – Argentina

Facebook: Sociedad Cultural Lituana Nemunas de Berisso – Nemuno lietuvių draugija

Celular / mob. nr.: +54 9 221 616 4962 – +54 9 221 631 8102