Lietuviai pasaulyje

In Memoriam Bernardas Vytautas Narušis

Written by Redakcija · 1 min read

azuol lap tams45y  Bernardas Vytautas Narušis

                                                                              1929 06 12  – 2016 12 29

   Nuoširdžiai užjaučiame JAV LB visuomenės veikėją advokatę Reginą Narušienę, sunkią netekties valandą, jos vyrui B.V.Narušiui iškeliavus Amžinybėn.  

  Advokatas, teisės daktaras B.V. Narušis gimė West Frankforte, IL. Dirbo advokatų firmoje Narušis and Narušis Cary, Il. Nuo 1991  m. priklausė JAV lietuvių teisininkų draugijai LABAS, buvo vienas  draugijos steigėjų, iždininkas.  1992  m. Vilniuje vykusio I Pasaulio lietuvių teisininkų kongreso vienas iniciatorių, I ir II Pasaulio lietuvių kongresų dalyvis. 

biciulyste.com redakcija

————–

Šeimos pranešimas:

Vakar, gruodžio 29d., 12:15 val. p.p.mirė mano vyras Bernardas. Bus pašarvotas Crystal Lake, Il ir ten palaidotas, šalia mano tėvų ir jo brolio.
Bus pašarvotas pirmadienį, sausio 2 d.,  nuo 4 val. p.p. iki 8 val. v. Querhamer Funeral home, 500 W. Terra Cotta Ave. Crystal Lake, Il. 1815-459-1760. Malda, prisiminimai – 6v.v.

 Palaidosime Crystal Lake antradienį, 1 val. p.p. po gedulingų.Mišių St. Peter and Paul bažnyčioje, 410 N. First Street, Cary, Ill ( arti Rt. 14}.

Pridedu “link” kuriame galite susipazinti su jo gyvenimu.

 

Good morning a new day,
Yesterday December 29th at 12:15 p.m. died my beloved husband Bernard with the family surrounding him. It was not unexpected. He wanted us to celebrate his life. His wake will be on Monday at the Querhamer Funeral Home on route 176 in Crystal Lake, Il. from 4-8 Monday and the funeral mass will be held on Tuesday not sure if 1 or 2 in the afternoon at our parish in Cary, Il. St. Peter and Paul Catholic Church and funeral immediately thereafter in Crystal Lake. We will have prayers at 6 at the funeral home.
 
Mass will be held at 1pm. at SS Peter and Paul Church, 410 N. First Street, Cary, Il and wake is at Querhammer Funeral home at 500 W. Terra Cotta Ave, Crystal Lake, Il That in fact is RT 176. Phone is 815-459-1760
I am attaching a link if you wish to learn more of his life
Regina 
 
 http://obits.dignitymemorial.com/dignity-memorial/obituary.aspx?n=Bernard-Narusis&lc=1581&pid=183263381&mid=7231286&locale=en_US#
 
 Regina Narusis
213 W. Lakeshore Dr.
Cary, IL  60013
847 639-3630

Paskelbta gruodžio 30 d., 2016 m.