Lietuviai pasaulyje

Kviečia ,,Grandis”

Written by admin · 30 sec read

  Rugsėjo mėn. 15 d. Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio misijos bendruomenės dienoje ir tarnystės mugėje (nuotr.) Lemonte, IL.

 

Vėliau, Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo salėje, vyko ,,Grandies” dalyvių registracija ir Jaunių (6-9 sky.) ratelio pirmoji rudens repeticija. Ansamblyje veikia keli skirtingo amžiaus rateliai, kurie netrukus  pradės naujų šokių metų repeticijas.

Į ansamblį galima registruotis internetinėje svetainėje. Daugiau informacijos – iš ansamblio vadovės Violetos Smieliauskaitės- Fabianovich el. paštu: smagusokti@gmail.com arba tel.: 708-422-3556.

Ansambliui prieš akis – aktyvus veiklos ir pasirodymų sezonas.  ,,Grandies” ansamblis laukia sugrįžtančių ir naujų šokėjų.

Nuotraukoje: po pirmos repeticijos – ansamblio vadovė Violeta Smieliauskaitė- Fabianovich (centre) su mokytojomis Rima Birutienė (kairėje) ir Dalia Bilaišytė DeMuth (dešinėje).