Lietuviai pasaulyje

Laisvės gynėjų diena Argentinoje

Written by Redakcija · 29 sec read

Sausio 13 d., Berisso mieste, Argentinoje įvyko Tarptautinis pagarbos bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”, skirtas Lietuvos Laisvės gynėjams atminti.

Bėgimo pradžioje visi susirinkusieji prisidėjo prie akcijos “Atmintis gyva, nes liudija”. Uždegė atminimo žvakutes, skirtas 1991-ųjų metų įvykiams atminti. Tai leido prisiminti lietuvių tautos vienybę ir visų mūsų pergalę prieš agresorių. Žvakutės

ramiai plazdėjo prie Rūpintojėlio paminklo.Simbolinio pagarbos 3 km bėgimo pradžia prasidėjo prie žvakutėse paskendusio Rūpintojėlio paminklo ir baigėsi prie “Imigrantų paminklo” Berisso miesto centre.

Remiantis Argentinos įstatymais, Berisso miestas yra pripažintas kaip “Imigrantų provincijos sostinė”.
Reginį organizavo Argentinos lietuvių draugija “Nemunas”.
Nesvarbu, kur bebūtume, mes prisimename, kodėl esame laisvi 💛💚❤️

#GlobaliLietuva
#AšPrisimenuKodėlEsameLaisvi
#NemunasArg
#Laisvėsgynėjųdiena
#Sausio13d

Argentinos lietuvių draugija “Nemunas”