Tėvynė mūsų

Kaip delfi melavo apie sausio 13 d. vykius PANEVĖŽYJE

Written by Redakcija · 2 min read

Dalinkimės, kad žinotume tiesą, nes LRT ar delfiai kląstoja pagal užsakymus viską..  · Taip ,kaip Kaspervizija 90 metais, melavo delfi:https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=92268347&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2c5qRy-NchsXG61WFgc5k5Bkc0PjeQKCDHcKj-ucQR87fnRNpRgbMqSYE#Echobox=1673618379

Tikroji Panevėžio Sausio 13 dienos istorija:

Karas Sausio 13-os skverelyje dėl ,,niezabutkių”.

Pamatę Panevėžio miesto savivaldybės kvietimą į neužmirštuolių pievą Sausio 13-osios skverelyje paminėti Laisvės kovotojų dieną, mes, buvę sąjūdiečiai ir Laisvės gynėjai nutarėme tame paminėjime dalyvauti. Kadangi ,,niezabutkių” pieva Sausio 13-osios skverelyje kas metai vis plėtėsi , nutarėme į minėjimą atsinešti ir tautinės heraldikos atributiką. Mintis buvo mūsų šventėje pasipuikuoti tautine trispalve , pademonstruoti iš senovės ženklų atkurtas vėliavas su gedimino stulpais bei su baltuoju Vyčiu. Matydami sudėtingą geopolitinę situaciją bei nujausdami su kokiomis partinės šaikos jėgomis turėsime susidurti nutarėme vengti provokacijų ir elgtis santūriai, organizuoti geranoriškus tautinių ir svetimų ženklų(niezabutkių) istorijos paaiškinimus.

Tačiau Sausio 13-os atminimo lentos papėdėje dedant mūsų pagamintą simbolinį Lietuvos žemėlapį su trisplvės spalvomis ir uždegant žvakutes prasidėjo užgau – liojimai. Vyturio mokyklos vaikams fotografuojantis prie trispalvio Lietuvos žemėlapio paprašiau vaikų turėjusių rankose niezabutkes, kad jas kol fotografuojasi pasidėtų ant žemės prie kojų ir paaiškinau tų gėlyčių trumpą atsiradimo istoriją. Vaikai geranoriškai paklausė mano prašymo. Tuo monentu prie manęs priėjo miesto savivaldybės mero pavaduotojas V. Jakštas ir pareikalavo , kad aš neterorizuočiau vaikų. Iškarto nesupratus ko reikalaujama bei pabandžius ir jam priminti vos ne per prievartą brukamų mėlynųjų gėlyčių istoriją, tuoj pasišalino. Kitų mokyklų mokytojos bei vaikų darželių auklėtojos toliau nurodinėjo vaikams kur reikia smaigstyti ,,niezabutkes” bei pačios jas smaigstė ir fotografavosi.

Po vaikų fotosesijos ir mėlynžiedžių pievoje pridauginimo iš skverelio mokytojai ir valdžia greit pasišalinino.

Atsivėrus mėlynosios pievos vaizdui pastebėjome, kad dešinėje Sausio 13-os atminimo lentos pusėje per daugybę prismaigstytų neužmirštuolių tankumyną pasimatė ant žemės prismaigstyta , kaip prikalta, tautinė trispalvė vėliava. Kadangi mokytojos ir valdžios atstovai jau buvo išėję todėl paklausti ko nors ir ką daryti nebebuvo ko. Dėl tokio trispalvės prismaigstymo prie žemės ir jos subadymo prieštaringomis svetimybėmis supratome, kad kažkas iš mūsų brangių, net Konstitucijos įteisintų simbolių akyvaizdžiai pasityčiojo.

Pagerbę Lietuvos laisvės gynėjų atminimą, o nuo įkyraus lietaus sušlapę bei dėl Tautinės tripalvės išniekinimo kartu su rudeniniu liūdesiu širdyse išsiskirstėme.

Nespėjus sugrįžti į namus mus jau pasiekė info, kad e.portale ,,Delfis” mus sąjūdiečius ir laisvės gynėjus kažkas apšmeižė, todėl buvome išvadinti ,,Maršistais” ir tapome baisiais žmonėmis. Kas gali paneigti, kad taip gali elgtis tik valdančiųjų šaikų samdyti žmonės? Ar tai ne jų strategija varžyti Tautos laisvę, žeminti, šmeižti, galų gale susidoroti su besipriešinančiais jų diktatui ir savivalei?

Peršasi išvados, kad Panevėžio Sausio 13-os skverelis taps nebeprieinamu Sąjūdžio žmonėms bei ne visiems laisvės gynėjams taip pat. Skverelį kaip ir daugelį Lietuvos vertybinių objektų, ,, prichvatizuos” valdžia ir mūsų miesto bei tautos istorija bus perduota į ,, niezabutkininkų” rankas.

Tačiau mes netikime ir netikėsime, kad mūsų didžiavyriai kovojo ir aukojo gyvybes už tai, kad brangius istorinius Tautinius ženklus ir simbolius kažkokie parsidavėliai pakeistų į kažkokias svetimybes.

Tikėkime, kad Tauta prisimins už kokią laisvę kovojo mūsų tėvai, seneliai ir bočiai kruvinojo sausio dienomis. Tikiu mes susigrąžinsime laisvę , tiesą ir valstybę. Tauta pakils , apsigins , apsisaugos bei pareikalaus iš politikų atsakomybės.

Panevėžio Persitvarkymo Sąjūdžio klubas

Kazys Grabys

2023. sausio 13-ji

Bet negi kokia naujiena kam, kad nuomonės formuotojai suformuoja kaip reikia šaikai? Ar buvę Atgimimo sąjūdžio kūrėjai dabar įvardijami “prieštaringai vertinamais” tik todėl, kad atsisako paklusti dvaro politikai?