Lietuviai pasaulyje

Lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Nemunas“ (Argentina)

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

logo  Argentinos lietuvių jaunimo šokių ansamblio „Nemunas“ iš Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos ,,Nemunas” vardu norėčiau pasidalinti su Jumis mūsų atliktais šokiais per paskutinį pasirodymą. Šokių festivalis įvyko 2016 m. gruodžio 11 d. La Platos mieste (Argentina), Operos teatro salėje „Nemunas“ Jubiliejaus proga. Festivalis vadinosi „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“.

Šiuo metu jaunimo ansamblyje „Nemunas“ yra 50 šokėjų, jų amžius – nuo 15 iki 26 metų. Ansambliui vadovauja Analia Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Šis kolektyvas yra didžiausias lietuvių šokių ansamblis Pietų Amerikoje. Dar kelius šokius „Nemuno” muzikos grupė nuolat atlieka kartu su „Nemuno”  šokių grupe.

Lietuvių jaunimo šokėjų grupės „Nemunas“ planuoja vykti į šokių šventę  „Vardan tos…“ Lietuvoje 2018 m.

„Nemuno” šokiai:

Alučio puota

https://www.youtube.com/watch?v=a2UmwU-6-og  

Papleštuodegis

https://www.youtube.com/watch?v=qZyVYPFJsP4  

Rezginėlė

https://www.youtube.com/watch?v=GfYcxJegSLs  

Džigūnas

https://www.youtube.com/watch?v=exW8a25qNbc  

Blusa

https://www.youtube.com/watch?v=YbWkbdvilk4  

Iki paryčių

https://www.youtube.com/watch?v=Q9JK3dUhr90  

Šventinė polka (su gyva muzika)

https://www.youtube.com/watch?v=ryNVhKmQGCo    

Šiaudai be grūdų (su gyva muzika)

https://www.youtube.com/watch?v=7gGW3cAYyMI   

Aštuonnytis (su gyva muzika)

https://www.youtube.com/watch?v=NhpIdlm3qc4  

Pakrestinukė

https://www.youtube.com/watch?v=F3pqrSYec58   

Polka op op (su gyva muzika)

https://www.youtube.com/watch?v=tTwV79xjFDY  

Gumbinė (su gyva muzika)

https://www.youtube.com/watch?v=U6oGsGwq6lg

Klumpakojis

https://www.youtube.com/watch?v=scWMKcCJj6c   

Gero žiūrėjimo!

Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Nemunas – Argentina

Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. “Nemunas” de Berisso
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas”

Correo electrónico / El.paštas: sociedad.nemunas@gmail.com

Dirección / Adresas: Av. Montevideo Nº 1569 e/ 17 y 18. Berisso (1923) “Capital Provincial del Inmigrante” – Buenos Aires – Argentina

Facebook: Sociedad Cultural Lituana Nemunas de Berisso – Nemuno lietuvių draugija  

Celular / mob. nr.: +54 9 221 616 4962+54 9 221 631 8102