Lietuviai pasaulyje

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 22-mečio minėjimas Argentinoje

Written by admin · 44 sec read

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo sukakties 22-ųjų metinių ceremonija vyko  prie lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“, pačiame Berisso miesto centre, Argentinoje.

Ceremonijoje dalyvavo Lietuvių kultūros draugijos „Mindaugas“ pirmininkas Raúl Petronis, Lietuvių kultūros draugijos „Nemunas“ pirmininkas Esteban Dulkė, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys ir radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir kiti lietuvių draugijų bei bendruomenės nariai.
Minėjimas  prasidėjo tylos minute už mirusius bendruomenės narius ir lietuvius, kurie paaukojo savo gyvenimą dėl Lietuvos laisvės. Vėliau, prie paminklo buvo  sugiedoti Argentinos ir Lietuvos himnai.
Po to, buvo perskaitytas lietuviškai ir ispaniškai specialus sveikinimas nuo Lietuvos Respublikos Prezidentės  Dalios  Grybauskaitės,  Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės, L.R. Užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės  Reginos Narušienės. 
Reikšminga, kad Berisso miesto savivaldybė Lietuvos nepriklausomybės minėjimo proga pakėlė Lietuvos veliavą Berisso centre.

Organizavo

-Lietuvių kultūros draugija „Nemunas“ (Berisso)
-Lietuvių kultūros draugija „Mindaugas“ (Berisso)
-Lietuviška radijo valandėlė “Ecos de Lituania”

Prisidėjo

-Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB)
-Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (PLJS)