Lietuviai pasaulyje

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 26-mečio minėjimas Berisso mieste Argentinoje

Written by Redakcija · 1 min read

Independencia de Lituania2  Argentinoje Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 26-ųjų metinių ceremonija vyko šalia medinio lietuviško Rūpintojėlio, pačiame Beriso miesto centre.

Ceremonijoje dalyvavo Beriso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Nedela, Lietuvių kultūros draugijos „Mindaugas“ pirmininkas Raúl Petronis, Lietuvių kultūros draugijos „Nemunas“ pirmininkas ir radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis bei kiti lietuvių draugijų nariai.

Independencia de Lituania1

Minėjimas prasidėjo tylos minute, taip buvo pagerbti bendruomenės nariai ir kiti lietuviai, kurie paaukojo savo gyvybes gindami Lietuvos laisvę. Kiek vėliau prie paminklo buvo sugiedoti Argentinos ir Lietuvos himnai.

Taip pat renginio metu buvo perskaityti specialūs lietuviškai ir ispaniškai Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės Dalios Henkės sveikinimai.

Independencia de Lituania4  Beriso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Nedela irgi sveikino visus lietuvius, savo kalboje pabrėždamas du žodžius – „Laisvė“ ir „Nepriklausomybė“. Apie šios datos svarbą kalbėjo ir abiejų draugijų („Mindaugas“ ir „Nemunas“) pirmininkai.

Taip pat raštą skaitė buvusi Vilniaus Universiteto stipendininkė, Argentinos lietuvių bendruomenės narė Melina Radziunas, kuri iš Lietuvos grįžo gruodį. Buvo paminėtas Baltijos kelias, jungęs trijų Baltijos šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Papasakojama apie Laisvės gynėjų dieną.

Independencia de Lituania3 Po ceremonijos „Mindaugo“ draugijos patalpose buvo skaitoma paskaita, joje studentė Ernesta Baužaitė kalbėjo apie Kovo 11-osios datos reikšmingumą, draugijų nariams pristatė kankles. Šiuo metu E. Baužaitė atlieka praktiką Beriso miesto lietuvių draugijose.

Verta paminėti, kad Beriso miesto savivaldybė Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo proga miesto centre pakėlė Lietuvos vėliavą.

Minėjimo organizatoriai: Lietuvių kultūros draugija „Nemunas“ (Berisas), Lietuvių kultūros draugija „Mindaugas“ (Berisas), Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“.