Lietuviai pasaulyje

Lietuvos Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos proga Čikagos lietuviai kartu giedojo Lietuvos himną

Written by admin · 56 sec read

Liepos 6 d., Lietuvos Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos proga LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir restoranas „Kunigaikščių užeiga“ surengė nuotaikingą šventę. Susirinkusiems svečiams koncertavo svečiai iš Lietuvos (nuotr.): atlikėjas Vygantas su grupe – gitaristais Tomu Varnagiriu ir Audriumi Piragiu bei akordeonistu Nerijumi Bakula. Gyvo garso

koncerte „Miesto vaikas” skambėjo poetų P. Širvio, V. Palčinskaitės, jaunosios autorės S. Avižienytės eilės. Gražios šventės proga susirinkusius pasveikino generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.

Nuotr.: apdovanojimą įteikia ge. konsulė Skaistė Aniulienė

Vėliau svečiai buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje „Pažink savo šalį, Lietuvą“, kurios nugalėtojų laukė šaunios dovanos. Dalyviams buvo pateikti 20 klausimų apie Lietuvos istoriją, geografiją, kultūrą, tautosaką, sportą. Nugalėtojus apdovanojo generalinis konsulatas Čikagoje bei restoranas „Kunigaikščių užeiga“. Daugiausiai apie Lietuvą žinantiems buvo įteikti lietuviškos muzikos įrašų rinkiniai, knygos, suvenyrai, restorano „Kunigaikščių užeiga“ dovanų kortelė, šakočiai, „Lietuvos kvapas“. Pirmuosius prizus laimėjo kun. Antanas Saulaitis ir Daiva Piščikaitė.

Lygiai devintą valandą Čikagos lietuviai pasveikino Tėvynę Valstybės dienos proga vieningu „Tautiškos giesmės“ giedojimu ir jį lydinčiais griausmingais „Valio“. Lietuvos ir Jungtinių Valstijų vėliavas pagerbė Ilinojaus policijos rezervo garbės kuopa, vadovaujama Axel Valasquez. Šią kuopą dalyvati minėjime pakvietė jos vadas ryšiams su žiniasklaida ir aktyvus lietuvių bendruomenės veikėjas Joe Kulys. Čikagiškiai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Lietuva, Tėvyne mūsų“, kuria tęsiama 2009 m. pradėta vieningo himno giedojimo visame pasaulyje iniciatyva. Šventę parėmė LR Užsienio reikalų ministerija.

Nuotraukos fot. A. Avlašenka