Lietuviai pasaulyje

Mes Tavęs pasigesime…

Written by admin · 57 sec read

Petras Petrutis 1924-2012

JAV lietuvių žurnalistas, visuomenininkas, ilgametis radijo stoties ,,Margutis” vedėjas, laidų redaktorius. Nuo 2000 m. Lituanistikos tyrimų ir studijų centro darbuotojas, valdybos narys.

***  A.a. Petrą Petrutį sutikau pradėjusi dirbti Lituanistikos tyrimo ir studijų centre. Ir man jis visuomet liks neatsiejamas nuo LTSC. Daugybei mokslininkų ir šiaip besidominčiųjų lietuvių išeivijos istorija P. Petrutis buvo neišsenkamas informacijos šaltinis. Kai nė vienoje knygoje

nerasdavome atsakymo, kai interneto platybės būdavo bejėgės, mes atsisukdavome klausiamai į Petrą: “Petrai, ar žinai?..” Ir Petras žinojo… arba buvo girdėjęs… Sunku suvokti, kiek daug žinių buvo sukaupęs. Tiek įvairiausių su lietuvybe susijusių dalykų…

Jam be galo rūpėjo Lituanistikos tyrimo ir studijų centro reikalai. Petras galėjo patarti, pamokyti, net ir pabarti dėl lietuvybės reikalų, bet niekuomet nesiskųsdavo asmeninėmis bėdomis. Paskutiniaisiais metais, jau silpnai jausdamasis, vos vos užlipdavo į trečiame aukšte esančią raštinę, bet vis tiek labai noriai važiuodavo į centrą.  Paklaustas ar nesunku, nesiskųsdavo, tik pajuokaudavo, kad “negudrus daiktas ta senatvė”. Jau nebegalėdamas išvažiuoti iš namų, vis skambindavo, ir klausdavo, kas vyksta centre, kokių svečių sulaukėme.

Mes niekada nežinojome, kiek Petrui metų. Tiesiog nereikėjo. Matėmė jį tokį, koks buvo – jaunatvišką, su humoru, gal net vaikišką. Sakau vaikišką, nes Petras turėjo įdomų pomėgį – rinko nykštukus. Nemažas jo rinkinys buvo rodytas Čiurlionio galerijos parodoje “Mano kolekcija”. Dar Petras mėgo šokoladą… Visuomet džiaugdavosi sužinojęs kažką naujo…
Mes labai jo pasigesime.

Ilsėkis Ramybėje, Petrai.