Lietuviai pasaulyje

“Nemuno” šokių ansamblio 42-ojo jubiliejau​s proga (Berisso, Argentina)

Written by admin · 1 min read

  Birželio mėn. 15 d., Berisso mieste (Argentina), “Nemuno” Lietuvių draugijos salėje, “Nemuno” lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblio 42-ojo  jubiliejaus  proga  vyko Šokių festivalis, į kurį susirinko virš 300 žmonių.

 

Į šventę buvo pakviesti ir koncertavo graikų, italų ir bulgarų šokių ansambliai, taip pat lietuvių šokių ansambliai “Dobilas, “Inkaras” ir “Laisvės akmuo”. Buvo labai gražus, įspūdingas festivalio spektaklis.

(Inkaras)

(Laisvės akmuo)

Spektaklio pabaigoje koncertavo vietinis ansamblis “Nemunas”, pašoko šešis, labai gražius šokius. Tarp  kurių  buvo  vestuviniai – “Paplėstuodegis” ir “Rezginėlė”. Šiems šokiams žiūrovai  labai plojo. Šis šokių spektaklis buvo pripažintas labai geru.

Šiuo metu “Nemune” yra beveik 40 šokėjų  nuo 13 iki 24 metų, ansambliui vadovauja Analia Dulke ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Ansamblis koncertuoja  įvairuose  šokių festivaliuose Argentinos ir Urugvajaus miestuose. Reikia pabrežti, kad kitais metais,  lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblis “Nemunas” dalyvaus Lietuvos Šokių Šventėje, tai bus pirmas kartas Lietuvoje. “Nemunas” dalyvavo vieną  kartą lietuvių tautinių šokių šventėje Toronte (Kanada), tai buvo  2000-aisiais  metais.

(Bulgarų ansamblis)

 Šventės metu buvo perskaityti  sveikinimai, gauti  iš Urugvajaus Lietuvių tautinių šokių ansamblio“Ąžuolynas”,  Lietuvos liaudies kultūros centro, Alytaus miesto liaudies dainų ir šokių ansamblio “Daina”, Lietuvių tautinių šokių kolektyvo “Kalnapušė”, Panavėžio  tautinių šokių ansamblių “Grandinėlė” ir “Miestelėnai”, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto  tautiškos kapelijos “Sutaras” bei lietuvių tautinių šokių ansamblio “Žaibas” iš Madison Wisconsin, JAV.

“Nemuno” lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblio  42-ojo jubiliejaus  proga sušokti šokiai:

“Pakeltinis”

http://www.youtube.com/watch?v=zTHnvbv91l4

“Paplėstuodegis” ir “Rezginėlė”

http://www.youtube.com/watch?v=VMicBSz5paI

“Gumbinė”

http://www.youtube.com/watch?v=d3baEQ67Rpo&feature=youtu.be