Lietuviai pasaulyje

Netekome V.A.Trumpjono

Written by admin · 17 sec read

2012 m. kovo 5 d. netikėtai mirus

A † A VILIUI A. TRUMPJONUI (1936 – 2012)

Jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia Donatas Januta iš California ir 

Karaliaučiaus lietuviai – šio krašto mokytojai ir ansamblių vadovai. 
Viliaus Algirdo Trumpjono pastangos ir parama lietuvybės puoselėjimui
niekada nebus užmiršta. Liūdime ir prisimename.

Vilius A.Trumpjonas pasiaukojo lietuvybės išlaikymui ir Mažosios Lietuvos bendruomenės reikalams, vadovavo Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos ir Mažosios Lietuvos fondui, buvo jo pirmininkas.