Lietuviai pasaulyje

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas

Written by admin · 40 sec read

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba (PLJS) informuoja, kad 2009 m. sausio 3 – 11 dienomis Montevideo mieste, Urugvajuje vyks „Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas“. Renginį organizuoja Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ULJS) kartu su PLJS ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininku, prelatu Edmundu Putrimu.

Suvažiavime dalyvaus atstovai iš Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, Venesuelos, Kanados, Lietuvos ir PLB valdybos nariai. Įvyks „Studijų dienos“, toliau vyks ruoša ateinančiam XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, kuris įvyks Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje nuo 2009 m. gruodžio 22 iki 2010 m. sausio 7 d.
Diskutsijos taip pat vyks apie dabartinę jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje, ir įvairius būdus kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

Tolimesnei informacijai: Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ULJS) uljsajunga@gmail.com

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (PLJS) Pietų Amerikos atstovas: Juan Ignacio Fourment Kalvelis
jkalvelis@yahoo.com.ar

Rėmėjai:
– Lietuvių Fondas
– Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
– Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
– Kanados Lietuvių Bendruomenė
– Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lietuviais esame mes gimę, Lietuviais turime ir būt!