Lietuviai pasaulyje

Studentai rengia Lietuvos vardo tūkstantmečio šventę

Written by admin · 50 sec read

Lietuvių studentų asociacija Ilinojaus universitete Čikagoje (LSA UIC) organizuoja kultūrinį renginį Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti – „Lietuvos tūkstantmečio šventė“ (Lithuanian Millennium Celebration) – ir kviečia visus dalyvauti. 

Studentai subūrė keletą Čikagos lietuvių kolektyvų: „Lietuvos vyčius“, „Suktinį“, „Gabiją“, „DanceDuo“, taip pat prisijungė ir dainininkė Genovaitė Bigenytė bei baleto šokėja Mantė Baliutavičiūtė. Bendroje atlikėjų programoje atsispindės tūkstantmetė Lietuvos istorija bei kultūros raida. Programa bus vedama anglų kalba, tad atsiveskime anglakalbius draugus ir kartu švęskime didžią mūsų šalies sukaktį. Šventės Ilinojaus universitete metu bus eksponuojama Mariaus Jovaišos fotografijų paroda „Neregėta Lietuva“ bei Antaninos Didžgalvienės austos lietuviškos tautinės juostos. 

Renginį remia LR Generalinis konsulatas Čikagoje bei Čikagos susigiminiavusių miestų Vilniaus komitetas. 

„Lietuvos tūkstantmečio šventė“ vyks gegužės 2 d., šeštadienį, nuo 5:00 val. vakaro iki 8:00 val. vakaro UIC forum, 725 W. Roosevelt Rd., (MC126), Chicago, IL 60608. Įėjimas nemokamas. Automobilių stovėjimo aikštelės mokestis – $8. Daugiau informacijos tel.: 708-668-5346 arba el. paštu info@lsauic.org .

***

Pasinaudodami proga primename ir maloniai kviečiame LR piliečius registruotis balsavimui Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kurie vyks 2009 m. gegužės 17 d., bei rinkimuose į Europos Parlamentą, kurie vyks 2009 m. birželio 7 d. Daugiau informacijos apie organizuojamus rinkimus bei rinkėjo anketą galite rasti generalinio konsulato Čikagoje svetainėje adresu www.konsulatas.org , paspaudę nuorodą LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai.