Lietuviai pasaulyje

Svarbus posėdis Pietų Amerikos lietuviams su LR SMM ir SMPF atstovėmis

Written by admin · 1 min read

  Šeštadienį, kovo  15 d., Brazilijos San Paulo mieste vyko susirinkimas, kurio tikslas buvo sudaryti ir užtikrinti naujas sąlygas, kad Pietų Amerikos lietuviškų bendruomenių nariai galėtų mokytis lietuvių kalbos ir kultūros įvairiose Lietuvos švietimo įstaigose.

 

Susitikime, vykusiame Moemos rajone ką tik įsikūrusiame Lietuvos generaliniame konsulate Brazilijoje, dalyvavo generalinė konsulė Laura Guobužaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja Gražina Kaklauskienė, Vytauto Didžiojo Universiteto Tarptautinių ryšių tarnybos direktorė ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos atstovai – Prelatas Edmundas Putrimas (taip pat ir Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai) bei Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas. Taip pat dalyvavo ir minėto Generalinio Konsulato nariai – Simona Janavicius Romero ir Andrius Pauga, Lietuvos Garbės konsulas Mendozoj Argentinoje, Jose Ernesto Lukšas kaip ir lietuviškų Brazilijos organizacijų atstovai – Waldemar Sidaravicius (Brazilijos lietuvių bendruomenė), Sandra Mikalauskas Petroff (žurnalas „Mūsų Lietuva“ ir tautinių šokių kolektyvas „Rambynas“) bei Rūta Balčiūnaitė (Brazilijoje gyvenanti lietuvių kalbos mokytoja ir lietuvių kalbos mokymui skirto internetio puslapio administratorė). Po susirinkimo, kuriame buvo aptarti įvairūs Pietų Amerikos lietuviškoms bendruomenėms iškylantys klausimai ir sunkumai, dalyviai buvo pakviesti į Salt teatrą pasižiūrėti pirmą kartą rengiamame Tarptautiniame San Paulo teatro festivalyje dalyvaujančio Oskaro Koršunovo spektaklio, pastatyto pagal Šekspyro pjesę „Hamletas“. Kovo 16 d. gausiam lietuvių bendruomenių ir kitų susidomėjusiųjų ratui buvo pristatytos studijų Lietuvoje galimybės. Sekmadienio rytą Vila Zelina lietuvių rajone esančioje Šv. Archangelo Mykolo mokykloje šeši Lietuvos fakultetai svečius supažindino su įvairiomis jų siūlomomis studijų programomis. Susitikimas baigėsi monsinjoro Edmundo Putrimo lietuviškoje Šv. Juozapo parapijoje aukotomis Šv. Mišiomis. O po jų, Šv. Mišių dalyviai galėjo apsilankyti parapijos kieme surengtoje maisto mugėje ir pasivaišinti tradiciniais Kaziuko valgiais.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

Presidente de la Comisión de asuntos lituanos de Sudamérica en la Comisión Directiva de la Comunidad Lituana Mundial (PLB)

jkalvelis@yahoo.com.arkalvelis_jif@hotmail.comjuanignacio.fourmentkalvelis@gmail.com

www.plbe.org