Lietuviai pasaulyje

Tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” kviečia įsijungti į šokėjų gretas

Written by admin · 36 sec read

  Čikagos  lietuvių tautinių šokių ansamblio ,,Grandis”vadovai bei mokytojai laukia senbuvių ir kviečia naujus šokėjus, kuriems lietuviškas tautinis šokis – svarbi gyvenimo išeivijoje dalis… (Nuotr.: Dainų šventėje Vilniuje)

  Nuotr.: žemaitišką ,,Kauškutį” (Danutės Radvilavičienės choreografija) šoka jaunieji grandiečiai.

  Nuotr.: Vilniuje, Katedros aikštėje su dainininke Veronika Povilioniene.

2014/2015 m. šokių sezonas prasidės sekmadienį, spalio 5 d. Visi rateliai – nuo vaikučių iki pagyvenusiųjų (veteranų) rinksis savo įprastose vietose  Lemonte, Pasaulio lietuvių centre ir Ateitininkų namuose. Kviečiame šokėjus, ansamblio šokėjų šeimas registruotis. Platesnė informacija – ansamblio internetinėje svetainėje: www.grandischicago.org.

Narių registracija vyks rugsėjo 8-28 d.d.. Nario mokestį galima sumokėti internetu tinklapyje arba išsiunčiant čekį ansamblio iždininkui.

Šokėjai nuo 3 metukų iki 50+ metų kviečiami įsijungti į „Grandies“ ansamblio 56-ąjį šokių sezoną. Iškilus klausimams, neaiškumams, rašykite ansamblio vadovams:grandis.vadovai@gmail.com arba skambinkite telefonu: 630-254-4953.