Lietuviai pasaulyje

VASARIO 16-OJI LEMONTE, IL, JAV

Written by Redakcija · 55 sec read

Žvarbus vėjas, lietus, šaltukas nesutrukdė lemontiškiams susirinkti prie istorinio paminklo žuvusiesiems II Pasauliniame kare, kur tradiciškai padedamas vainikas lietuviams, žuvusiems Nepriklausomybės, Laisvės kovose, o šalia JAV vėliavos pakeliama Trispalvė. Taip Lemonto miestelis pagerbia Lietuvą, pagerbia ir čia įsikūrusius lietuvius. Čia veikia didžiausias išeivijoje Pasaulio lietuvių centras (PLC).

JAV LB Lemonto apylinkė kartu su PLC kvietė tautiečius atvykti ir pagerbti Vasario 16-ąją. Nepalankus oras daugelį vyresniųjų paliko namuose, o 12 valanda, vidurdienis – toks laikas, kai dauguma tautiečių tęsia darbus.

Iškilmes pradėjo Lemonto apylinkės pirmininkė Janina Sučylienė (nuotr. centre), kuri kaip visada, pradžiugina patriotinėmis savo kūrybos eilėmis:

SU TRISPALVE

Sausis, vasaris ir kovas –

garbė lietuvių visų…

Tos datos – mūsų tvirtovė,

aplieta viltim ir krauju.

 Trispalvę paėmus į ranką,

 įžiebus meilę širdy.

 Vasario 16-tą šventą

 išsaugau savo atminty.

Dėkoju už Lietuvą laisvą,

atrištą žodį, atvertus kelius.

Už laisvės paukštę paleistą,

tautiškumo klodus gilius.

 Tėvyne, aš tau dėkoju

 už Trispalvę Gedimino pily,

 už laisvę, dienas be pavojų,

 už taiką senolių šaly...         (2020 01 20) 

Sveikinimo žodį lietuvių ir anglų kalbomis tarė PLC direktorė Elena Reklaitis (nuotr.), LR Generalinio konsulato Čikagoje, Lemonto miestelio atstovai ir kiti.

Sugiedojus himną, pakėlus vėliavas, žmonės fotografavosi prisiminimui.

Nors susirinko nedidelė grupė tautiečių, buvo svarbu prisiminti, kad jau 105 metai, kaip Trispalvė plevėsuoja ne tik Lietuvoje, bet visur, kur gyvena lietuviai, kaip tie žvirbliai, paplitę plačiai po pasaulį.

SU VASARIO 16-TĄJA!