Lietuviai pasaulyje

Vasario 16-osios gimnazijos istorija įamžinta fotoparodoje

Written by admin · 2 min read

Lietuvos nepriklausomybės minėjimo metu, 2012 m. vasario 25 d., Rennhofo pilyje atidaryta nauja Rennhofo fotogalerijos paroda „Mūsų didelis mažas pasaulis. Vasario 16-osios gimnazijos dienoraštis“. Parodą organizavo Europos lietuvių kutūros centras (ELKC).

Per 60 metų daugelio žmonių objektyvuose sustingo Vasario 16-osios gimnazijos aplinka, įvykiai, žmonės. Kiekvienas turi savo individualų santykį su šia ypatinga lietuviško švietimo ir kultūros įstaiga. Todėl parodai surengti organizatoriai paskelbė fotografijų konkursą, kuriame dalyvauti kvietė Gimnazijos esamus ir buvusius mokinius, mokytojus, bičiulius ir svečius. Konkursui pasibaigus, atrinktos įsomiausios ir parodos profilį geriausiai atitikusios fotografijos. „Buvo išties nelengva įvykdyti sau iškeltą tikslą – vos keliomis dešimtimis atvaizdų aprėpti šios istoriškai ir kultūriškai reikšmingos mokyklos istoriją ir dabartį. Todėl, norėdami kuo plačiau pristatyti tam tikro įvykio kontekstą, kai kurias fotografijas sujungėme į koliažus, juose pateikdami kelis vaizdus. Šalia to, kiekvieną nuotrauką lydi išsamūs aprašymai vokiečių ir lietuvių kalbomis. Taigi, paroda tikrai atlieka dienoraščio, o galbūt net simboliško Gimnazijos metraščio funkciją“ naująją fotoparodą apibūdina ELKC direktorius R. Čuplinskas.
Parodoje kronologiškai eksponuojamos nuotraukos tarsi dienoraštis vaizduoja užfiksuotas ypatingas Gimnazijos akimirkas: mokyklos ir gyvenamųjų pastatų statybų raidą, mokytojų ir mokinių kasdienybę, užklasinės veiklos momentus, kovą už Lietuvos laisvę, Rennhofo pilies istoriją, žymius Gimnazijos svečius, garsius mokinius bei aplinką.
Parodą atidarė ELKC direktorius Rimas Čuplinskas ir parodos globėjas, Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Mindaugas Butkus. Atidaryme dalyvavo garbūs svečiai iš Lietuvos ir Vokietijos. „Tikroji žmogaus biografija yra dvilypė – ją sudaro asmeninės patirtys ir savivoka bei žmogaus poveikis jo aplinkai, t.y. įspūdžiai, sukelti jį supantiems žmonėms bei pasaulyje palikti pėdsakai. Institucijos biografija kur kas sudėtingesnė. Kaip ir žmogus, ji turi savo vidinį gyvenimą ir poveikį aplinkai, tačiau abu šie aspektai yra ilgalaikis daugelio žmonių bendros veiklos, minčių ir siekių rezultatas,“ teigia Rimas Čuplinskas parodos katalogo įvade.
Taigi, institucijos istoriją galima aprėpti tik tiek, kiek ją atsimena patys joje tiesiogiai dalyvavę, ją kūrę ar ją pažinę asmenys. Ši paroda – tai bandymas bent epizodiškai aprėpti unikalios institucijos – Vasario 16-osios gimnazijos – istoriją. „Tepadeda šioje parodoje vaizduojamos Gimnazijos gyvenimo akimirkos įsisamoninti didelę šios mažos mokyklos praeitį ir tepaskatina jos istoriją rašyti toliau,“ linki ELKC direktorius. Didelę padėką už pagalbą ruošiant šią parodą organizatorius išreiškė Gimnazijos mokytojai Marijai Dambriūnas-Schmidt, buvusiam ilgamečiam mokytojui Aloys Weigel bei bei buvusiems mokiniams dr. Vincui Bartusevičiui, Artūrui Hermanui ir Valteriui Zybertui už archyvines nuotraukas ir įdomius pasakojimus.
Parodą, kaip kasmet, lydi nemokamas spalvotas katalogas su visomis parodoje ekponuojamomis fotografijomis bei jų aprašymais. Katalogą peržiūrėti galima ir internete adresu www.elkc.org Paroda veiks iki 2013 metų vasario, ją aplankyti galės visi Rennhofo pilies lankytojai.
Lietuviškoji fotogalerija Rennhofo pilyje Europos lietuvių kultūros centro iniciatyva buvo atidaryta 2009 m. vasario mėnesį.
Parodą bei ją lydintį katalogą paruošė Rimas Čuplinskas ir Agnė Ručytė, o realizuoti finansiškai padėjo Vasario 16-osios gimnazija, Vokietijos lietuvių bendruomenė ir LR URM Užsienio lietuvių departamentas.
„Mūsų didelis mažas pasaulis. Vasario 16-osios gimnazijos dienoraštis“ – jau ketvirtoji šioje, per visus tris pilies aukštus nusidriekiančioje fotogalerijoje eksponuojama paroda. Iki šiol fotogalerijoje buvo demonstruojami trylikos žymių Lietuvos fotomenininkų darbai parodoje „Laiškas iš Lietuvos“, Europoje gyvenančių lietuvių kasdienybę, darbą ir veiklą pristatanti paroda „Aš esu čia“ bei žymaus Lietuvos keliautojo, ekspedicijų į tremties vietas organizatoriaus ir vadovo Gintauto Aleknos darbų paroda „Misija: Sibiras. Tremties pėdsakais“.
_______________________________________________

Europäisches Litauisches Kulturzentrum in Deutschland e.V.
– Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje –
Schloss Rennhof
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld
Tel.: +49 6256 858675 begin_of_the_skype_highlighting            +49 6256 858675      end_of_the_skype_highlightingFax: +49 6256 858679
www.elkc.org