Lietuviai pasaulyje

XXXV-ioji Provincijų Inmigrantų Šventė Berisso mieste (Argentina)

Written by admin · 2 min read

Nuotr.: Berisso m. lietuvių bendruomenė

Šių metų rugsėjo  ir spalio mėnesių savaitgaliais Berisso mieste vyko „Imigrantų šventės”. Į  šventes  susirinko daugiau nei 70 tūkstančių žmonių iš visos Argentinos.  Lietuvių Draugija „Nemunas” surengė didelę parodą  kurioje  pristatė Lietuvos kultūrą, tradicijas, patiekalus.

Berisse veikia didelė lietuvių bendruomenė. Iki I-ojo pasaulinio karo čia buvo viena didžiausių Argentinos lietuvių kolonijų į kurią atvyko apie 3000 lietuvių.

Svarbu paminėti, kad Berisso miestas yra oficialiai pripažintas ir paskelbtas Buenos Aires provincijos „Imigrantų sostiene”.  Lietuviu Draugija „Nemunas” yra „Imigrantų sąjungos organizacijos” narys ir jau 35-tus metus, kiekvienais metais,  organizuoja „Inmigrantų Šventę”. Dabar šią organizaciją  sudaro  dvidešimt imigrantų bendruomenių.

Šventės metu  koncertavo lietuvių vaikų šokių grupė „Skaidra” (nuotr. viršuje),   lietuvių jaunimo šokėjų  grupė „Nemunas” (nuotr. apačioje), kurie labai gražiai sušoko  penkiems  tūkstančiams žiūrovų.

Lietuvių Draugija „Nemunas” pakvietė koncertuoti  ansamblius „Mindaugas”  ir „Laivės akmuo” iš Tandil miesto (Buenos Aires provincija,  300 km. nuo Berisso).

Taip pat,  reikia paminėti, kad lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblis „Nemunas”scenoje   koncertavo kartu su ansambliu „Ąžuolynas” iš Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos. Draugija „Nemunas” specialiai pakvietė „Ąžuolyną” koncertuoti kartu visą valandą tūkstančiams  žiūrovų, kurie plojo nesustodami.  Scenoje vienu metu sukosi šešiolika ansambliečių porų (nuotr. apačioje).

Dainų ir šokių ansambliui „Ąžuolynas”, 2012 m. spalio mėn. 7 dieną  koncertavusiam Berisso mieste, miesto Savivaldybės meras paskelbė ansamblį  kaip „Municipalinis paveldas”, visiems  ansamblio dalyviams suteikti  „Garbės svečio“ vardai.

Mūsų, lietuvių draugija, šventės metu pristatė  lietuviškus patiekalus, tokius kaip kugelis, keptą kiauliena su kopūstais ir krienais,  kepta kiauliena su grybų padažu. Patiekalus mielai pirko šventės dalyviai ir svečiai,  kurie visiems labai patiko. Dar pristatė ir  pardavinėjo alų „Kaunas”, kurį gamina lietuvių imigrantų anūkas iš Mar del Platos miesto. Šis alus irgi labai patiko svečiams nes pasirodė labai skanus.  Kitais metais, tas pats žmogus, numato gaminti   „Baltic Porter” stiliaus alų. 

Paskutinę šventės dieną vyko paradas, kuriame dalyvavo daugiau nei  devyniasdešimt  bendruomenės narių, visi buvo pasipuošę tautiniais rubais.  Jie žygiavo pagrindiniu Berisso miesto  prospektu Avenida Montevideo šokdami pagal lietuvišką muziką.

Mūsų bendruomenę šventėje atstovavo lietuvių vaikų bendruomenės karalienė  Lourdes Contrera Chizas Guntulis (Cižaitė Guntūlytė) ir Buenos Aires Provincijos lietuvių kolonijos karalienė  Agustina Lilia Kavaliūnas (Kavaliūnaitė).

Šventės teisęjų komisija  iš visų XXXV-isios Provincijų  Inmigrantų Šventės dalyvių išrinko šventės karalienę, šis titulas atiteko  Lenkijos atstovei.

Per šventę  buvo pavaizduota kaip imigrantai  į Argentiną atplaukė laivu. „Imigrantų representacija išlipimas iš laivo”, toje  ceremonijoje dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai  apsirengę to laikmečio rūbais.

Tarp kitų socialinių, kultūrinių renginių  vyko maratonas, kuriame dalyvavo   Lietuvių Draugijos „Nemunas” narys, sportininkas  Roberto Zutas.  Vyko futbolo turnyras, kuriame  dalyvavo lietuvių komanda. Komandos  aprangos  spalvos –  žalia ir geltona. Šį renginį organizavo „Imigrantų Sąjungos organizacija” kartu su Lietuvių Draugija  „Nemunas”, renginyje  dalyvavo dešimt imigrantų bendruomenių,  iš viso 130 žaidėjų.

Lietuva žiniasklaidoje  ir spaudoje
Argentinos televizijos aplankė Berisso miestą ir kalbėjosi  su lietuvių bendruomenės nariais.
Televizijos programa „Argentinos virėjai”
http://www.youtube.com/watch?v=PLWezjPs9PI&feature=share    
 Berisso televizijos  laida „Gyvenu Argentinoje”, kuri parodė  kaip gaminame kugelį su spirgučiais:
Pirma dalis
http://www.youtube.com/watch?v=o_4XHAOrIxs 
Trečia dalis
http://www.youtube.com/watch?v=dvDhZ4QVees

Lietuvių Draugijos „Nemunas“ veikla

Lietuvių Draugijos „Nemunas“ patalpose  kiekvieną savaitę vyksta lietuvių kalbos kursai, kuriuos  veda  buvę Vasario 16- osios gimnazijos (Vokietija) mokiniai ir buvę Vilniaus Universiteto studentai. Šie mokiniai ir studentai gavo stipendiją,  todėl galėjo išmokti lietuvių kalbą,  papročius. Kiekvieną savaitę vyksta lietuvių tautinių šokių ansamblių repeticijos: Vaikų šokių ansamblio „Skaidra”, jaunimo šokių ansamblio „Nemunas”, senjorų šokių ansamblio „Griaustinis” bei veteranų šokių ansamblio „Pipiras”.   Iš viso dalyvauja  apie 90 šokėjų. Taip pat  švenčiame Vasario 16- osios ir Kovo 11- osios minėjimus prie mūsų lietuviško paminklo „Rūpintojėlis”.