Mums rašo

Baigta!

Written by admin · 3 min read

Apytamsėje patalpoje sėdi rankom susiėmęs galvą storuliukas ir linguodamas lemena:
–    Baigta, viskas baigta..
–    Kas baigta, ko vaitoji? –Paklausė keturkampis verzyla, įėjęs kambarin ir įžiebęs šviesą? –Ar į lempą gavai, kad už galvos laikaisi?
–    Neee, – numykė storuliukas,  – aš apie rinkimus svarstau ir matau mūsų kracho pradžią…
–    Tai gerai, kad pradžią nustvėrei už uodegos, – nusišaipė keturkampis, dar suspėsime viską  sureguoliuoti… Tai koks ten krachas?
–    Taigi tos bitutės teisėjukės sąrašo reitingas kaip ant mielių kyla, – sriūbavo storulis, – ir ji jau net į Valdovų rūmus pakviesta debatams!

–    Na, pirmiausiai ji jau nebe teisėja,  – ramino verkšlenantįjį keturkampis, o tik bitutė. Ir kiek bitutė medaus beprineštų, atsiras lokys, kad jį suvalgytų. O antra, prokurorai bitutei lipa ant kulnų su 5 baudžiamom bylom, taigi anksčiau ar vėliau, ji tūps…
–    O jos chebra tai liks Seime, – prieštaravo storuliukas – juk jau dabar lopatologai pranašauja frakciją!Tai ji ir įvykdys teisinę reformą.
–    Oi, nuo kada viena frakcija įstatymus priiminėja? – toliau šaipėsi keturkampis – ta kedofilų frakcija geriausiu atveju tik opozicijoje galės čirškėti.
–    Na va, kur 2 lietuviai ten jau pozicija-opozicija – tik įėjęs pro duris įsiterpė į pokalbį trečiasis – tai politikuojate? Ir kokį balsavimą svarstote?
–    Dar ne balsavimą, o rinkimus, – niūriai burbtelėjo storiuliukas. – Bitutės kedofilų partija sparčiai renka balsus ir perkopė 5 % barjerą…
–    Na ir kas? – nustebo trečiasis – juk tikrai 141 vietos neužims, pinigų pritrūks reklamai.
–    Tai kad didžiausią reklamą kedofilams daro prokuratūra, – patikslino keturkampis – kasdien vis apie 5 baudžiamąsias bylas N.Venckienei kalba, apie gydytojų pažymų teisėtumo tikrinimą, apie kandidato imuniteto atėmimą, apie…Tiesiog kaip nupirkti…
–    O dar tą bitutę į Valdovų rūmus debatams E.Jakilaitis pasikvietė, – papildė storuliukas, -nors ten tik sisteminės partijos.
–    Aa, tos kur milijonais savo partijas aprūpino iš Biudžeto? – šyptelėjo trečiasis – etatiniams valdžios vyrams Valdovų rūmai ir priklauso!
–    O bitutę E.Jakilaitis turbūt simpatizuodamas pasikvietė, – mįslingai nutęsė keturkampis verzyla, – papuošti vyrišką kompaniją…
–    Ajo? – taigi ji kaipmat susidės su Paksu ir jau duetu trauks nuskriaustųjų dūdas! – suspirgėjo storulis – ir nereikia jai tų milijonų, ji pati debatuose papurtys korupcijos klondaikus, tai ir milijardai išaiškės nušvilpti…
–    Jo, čia jau pradeda svilti, – pritarė trečiasis, – susikukuos ne tik su Paksu, bet ir su  Prezidente. O dvi blondinkos…Taigi bitutė į vieną natą su Prezidente pradės giedoti apie neteisėtai praturtėjusius !
–    Ir dar kaip susigiedos!- pratęsė storuliukas – teisėjukė apie įstatymų spragas, o Prezidentė apie spragų rezultatus. Jau dabar 150 milijonų užfiksavo…
–    Na, nereikia teisėja būti, kai kiekviena boba mato biudžeto klondaikus! –Užtvirtino keturkampis. – Užtenka per tiltą į Kaliningradą nueiti ir nusiperki vaistų 10 kartų pigiau, tai ar ne akivaizdu, kad ne kompensacijų iš Biudžeto reikia, o sąžiningo tiekėjo ministerijai? Žiūrėk pusė milijardo ir susitaupo – galima pensininkams pensijas padidinti 50 %!!!
–    O tu ką į pensiją jau ruošiesi? – sužiuro storuliukas, – ar viską ištaškei iš avansų?
–    Aš dar ir tėvus turiu, ne taip kaip tu iš patvorio – nukirto keturkampis.
–    O jei dar papurtyti donorų kraujo upelius…- toliau tęsė trečiasis, – šnekama, kad ar tik ne ant kraujo didesnis pelnas nei iš naftos?
–    Va, todėl antrą kartą kraujo skandalą ir nuslopino sėkmingai, – konstatavo keturkampis – bet jei Prezidentė su teisėjuke susikukuos, jei dar duetu į Prezidentės dūdą papūs, tai kai kam uodegą tikrai prikirps…
–    Juo labiau, kad ir Prezidentės rinkimai po metų, – prisiminė storulis.  – Tai ji tikrai norės sužibėti su korupcijos sutramdymu, kaip Paulauskas su Daktaru…
–    Bet tai mūsų versliuko tie piniginiai gešeftai, argi neliečia? – vėl grįžo prie asmeninių bėdų keturkampis – visais laikais buvo užsakymų ir bus ateity…
–    Tačiau gali nelikti pastogių ir stogų – vėl sudejavo storuliukas. – Apkamšys teisėjukė su Paksu įstatymo skyles, apskabys Prezidentė turtuolių kišenes ir nebus iš ko mums „honorarų“ mokėti…
–    Užmiršote, kad nei viena partija neįregistruota, jei jos vadovybėje nebuvo kagėbisto ar rezervisto? – priminė trečiasis – žiūrėkite, kiek išlindo jų tik pateikus rinkimų sąrašus! Ir nei vienos pavardės nebuvo išviešintose rezervistų sąrašuose…
–    Cha, tie skelbtini tebuvo vos keli šimtai, – pasidžiaugė keturkampis, – o jų buvo daug daugiau. Jei pagal KGB taisykles vienas darbuotojas privalėjo užverbuoti 7-10 stukačių, tai paskaičiuokite, kiek jų Lietuvoje buvo prie 2 000 etatinių?
–    Ojėzau, tai tik bildukų 14000-20000 ? – pasitikslino storuliukas. – Tai kiek tų deržinskiukų viso?
–    Nesužinosim, – nukirto trečiasis, – mums ir nereikia, svarbu, kad tose mus bauginančiose partijose jų yra pakankamai.
–    O ką reiškia pakankamai? – toliau nenustygo storuliukas.
–    Pakankamai, tai tiek, kad joks mums žalingas įstatymas nebūtų priimtas. – Užbaigė trečiasis. – Kastracijos įstatymas įstrigo? Taip. Antimonopolinis – kur ir koks? Progresyvinių mokesčių taip užmarinuotas, kad pinigėlių mūsų „honorarams“ tikrai bus.
–    Bet tai kam taip sunkinti padėtį? – sielojosi storulis, – galėjome pačioj pradžioj tą bitutę nugnybti ir nebūtų tiek prisvilę košės…
–    Jo, tuo labiau, kad ji ir pati pusę infarktėlio susičiupo…- Svarsto keturkampis, – tai kiek čia betrūko mums pridėti?
–    Na, nėr to blogo, kad neišeitų į gera – optimistiškai vertino padėtį trečiasis, – pasidžiaukite bent tuo, kiek mūsiškių pateks Seiman ir vėl užraugs mums palankią tešlą?
–    Kokią tu čia tešą raugi – vėl suspirgėjo storuliukas – pažiūrėk į kedofilų ir Pakso %! O juk Paksas dar ir koalicijon iš kalno apsiskelbė!! Tai žiūrėk kokia dauguma susidaro?! Ir visi už progresyvinius… Ar judu akli? Susikaičiuokite, iš tikro mums baigta! Bitutė su Paksu – už teisingumą, Paksas su koalicija – už progresyvinius…Ir po visko – džiaunam pirštines ant šniūro. Darbo, skaityk, nėra. Baigta!

Prie stalo susėdę vyrai tylomis vartė kortas ir net nebandė lošti.