Mums rašo

GEROS VALIOS ŽMONĖMS

Written by admin · 1 min read

Nežiūrint ekonominės krizės, svaigalų vartojimas (alkoholinių gėrimų, rūkalų ir kt.) plinta, ypač jaunimo tarpe, žalojamas ir naikinamas tautos gyvybingumo fondas. Blaivybės organizacijų veikla dėl lėšų stokos susilpnėjusi. Masinės informacijos priemonės apie blaivaus gyvenimo pranašumą mažai mini.

Parengiau spaudai knygą “Blaivystė Lietuvoje. Istorija ir dabartis”, apie kurią gerai atsiliepė akademikai Algimantas Marcinkevičius ir Antanas Tyla, doc. dr. Aurelijus. Veryga ir Andrius Stasiukynas ir kiti. Knyga sumaketuota. Knygos tikslas – sužadinti visuomenės aktyvumą, kad vaikai, jaunimas augtų, gyventų sveikai.

Blaivystės Sąjūdis lėšų nebegauna. Knygai išleisti trūksta apie 15 tūkst. litų. Knyga leidžiama Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio vardu. Jau antri metai, kai knyga parengta spaudai, tačiau dėl lėšų stokos išleisti negalima. Parėmė Vilniaus m. savivaldybė ir keli privatūs asmenys.

Maloniai kreipiuosi į Jus, tikėdamas, kad Jūs suprasite, jog vaikai, jaunimas, jaunosios kartos ateitis – visų geros valios žmonių reikalas ir rasti galimybę, pagal išgales knygos leidybą paremti.

Prašyčiau pinigus pervesti į Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio sąskaitą AB “Swedbank” atsisk. sąsk. Nr. LT517300 0100 0245 1201 organizacijos kodas 190767482, nurodant paskirtį: “Jono  Kačerausko knygos Blaivystė  Lietuvoje” , taip pat nurodyti savo vardą, pavardę (organizaciją). Rėmėjai bus įvardyti knygoje.       
Pagarbiai,
Jonas Kačerauskas
Minties g. 48 – 27, LT- 09220 Vilnius, Tel. + 370 5 2799623, el. p.  linute@ktl.mii.lt
-.-.-.-.-.-.-
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos KREIPIMASIS
Dėl Jono Kačerausko knygos leidybos                                               
   
 Žinodama, kad Lietuva yra tarp labiausiai girtaujančių pasaulio valstybių –
Primena, kad praeitos kadencijos Seimas 2012 gruodžio mėnesį panaikino alkoholinių gėrimų reklamos draudimą.  Tai pats blogiausias nuo 1990 m. Kovo 11 dienos Seimo priimtas sprendimas.
Atkreipia dėmesį, kad alkoholio industrija investuoja milžiniškas lėšas svaigalų,  ypač jaunimui, gamybai ir reklamai.
Konstatuoja, kad 1 litas įplaukų  į biudžetą iš alkoholio verslo pareikalauja  5 litų biudžeto išlaidų alkoholizmo pasekmių gydymui ir likvidavimui,  atneša didžiulius moralinius pergyvenimus, sielvartą alkoholizmo aukoms, jų šeimų nariams, artimiesiems ir valstybei.
Vilniaus Sąjūdžio taryba pritaria Jono Kačerausko iniciatyvai blaivinti Lietuvą. Prašo paremti, vieno iš Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio kūrėjų, Jono Kačerausko spaudai parengtos knygos “Blaivystė Lietuvoje. Istorija ir dabartis” leidimą. Inžinierius Jonas Kačerauskas taip pat yra keletos knygų autorius ir publikuoja daug straipsnių žiniasklaidoje.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius                 
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos socialinės ir ekonomikos grupės vadovė   R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius.   Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,  L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691
el.paštas: vilnius@sajudis.com   www.sajudis.com