Mums rašo

Gyvenu Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, kuri greitu laiku taps tik ES valstija

Written by admin · 3 min read

Gerb Redakcija, rašau iš Lietuvos,kurios paskutinės savaitės karščiai priminė man Čikagą. Pajutau didelę nuostalgiją Amerikai ir Lemonto bendruomenei, kurioje beveik kas sekmadienį būdavome. Ten jaučiausi tarp tikrų lietuvių, gyvenančiu užsienyje, dabar atrodo, gyvenu kaip ir  Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, kuri greitu laiku taps tik ES valstija.

Kad Lietuvos valstybingumo neliks, apie tai jau garsiai kalba daugelis signatarų ir žymių žmonių, kuriems Lietuvos valstybės ateitis yra pirmoje vietoje, Lietuvos Tautos interesai PIRMOJE vietoje, bet ne sava kišenė  ir valdžia. Žmonės, kuriems visą laika, įskaitant okupacijos periodą, pirmoje vietoje buvo Lietuvos Nepriklausomybė ir LITAS – jų valdžioje nėra. Valdančiajam elitui sąžiningi žmonės nereikalingi.

Pacituosiu, ką apie dabartinį Lietuvos elitą pasakė filosofas A Šliogeris – ,,Valdžiažmogiai save laikantys Lietuvos elitu -tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvūs, godūs, klastingi, gudrūs demoralizuoti egoistai.” O ką sako ši eilutė iš laikraščio, kuris tarnauja Tautai: “Nesuprantama, kodėl visiems, kam dar rūpi Tėvynės, savo nanų ateitis, yra išvadinami valstybės priešais. Štai, žmonės, rinkę parašus, kad būtų surengtas referendumas dėl žemės pardavimo užsieniečiams, tampomi po teismus ir verčiami nusikaltėliais, žmonės, kurie pasisako prieš tai, kad atsikraustytų  migrantai iš Afrikos, vadinami rasistais. Dar Dr. J. Basanavičius kreipėsi į Tautą, kad nebūtume veršių tauta. Deja, mes jo neišgirdome, ypač valdantieji, kurie net panaikino pinigus su Jo atvaizdu. Pas mus skaitosi demokratija – gali protestuoti, mitinguoti. Į kalėjimą nepasodins, bet kad darbą prarasi už tai, tai jau nesiskaito represijos – pats kaltas, laisvoji rinka. Todėl ir bijome išeiti ir pasipriešinti. Jeigu net šviesaus atminimo,tikrą Sąjūdžio kūrėją R. Ozolą tampė po teismus, ko net sovietų valdžia neišdrįso, tai paprastam žmogui ko tikėtis iš tokios demokratijos? Apie tai rašo ne sistemai tarnaujantis laikraštis “Vakaro žinios” savo pirmame puslapyje  “Teis ir už sąjūdį”.

Ir dar vienas straipsnis – “Teismas viršesnis už įstatymą”.  Teisėjes  Gintars Seikalis  priiminėja sprendimus ir jau davė konkretų nurodymą rašyti lietuviškame pase – w – raide, nors Lietuvoje tai dar ir neįteisinta. Valdžia dar gali apskųsti laike septynių dienų, bet vargu ar valdžia tai darys – ,juk Briuseliui tai nepatiks.

Prisidengus sąlyga, kad įstojome į ES, lietuvių kalbai jau smūgiuojama. Ir Lietuvos teismai, turintys apginti valstybę, nesugeba atremti jai skirtų smūgių. Nors tai yra aiški agresija, nukreipta prieš  valstybę. Deja, jau Briuselio įstatymai aukščiau nei taip vadinamos “Nepriklausomos” Lietuvos. Seniai, dar prie sovietų mane dažnai vadindavo JAV imperializmo agentu, kadangi dažnai pakalbėdavau apie Lietuvos Nepriklausomybę, už lita, dabar konservatoriai su liberalais mane vadina rusų agentu, kadangi aš esu prieš eurą,už LITĄ.  Įvairiais keliais gaudavau JAV lietuvių laikraštį “Draugas”, kurį dabartiniai Lietuvos elito atstovai vadindavo mėšlu, kurio nė vienas sąmoningas lietuvis neskaito. Dabar tie patys, tik persidažę, persivertę  taip vadina tikrai tarnaujančius ne sistemai, bet Tautai laikraščius, kaip ,,Respublika”, “Laisvas laikraštis” ir kt.  Dabar iš laikraščio antraštės “Prieš eurą? Esi tėvynės  išdavikas ” sužinojau, kad aš jau esu  ir tėvynės išdavikas. Dabar  parsidavęs Lietuvos elitas nori įteisinti gėjų santuokas ir lyties keitimą, nes taip reikalauja BRIUSELIS.

Seimo pirmininkė apgailestavo, kad dar daugelis vyresnio amžiaus lietuvių nepritaria tam, bet ji apsidžiaugė, kad auga jaunoji karta ir ateityje tų problemų nebus. Ne be reikalo vienas Tautos patriotu yra pasakęs, tiksliau perspėjęs, kad “jeigu Tautoje bus sunaikinta moralė, tokia Tauta – NUŽUDYTA”.

Elitas, parsidavęs Lietuvos elitas, taip nori, taip ir bus.

Gerb. skaitytojau, jums gali kilt klausimas: – O  Tautos, visuomenės nuomonė? -Galiu argumentuotai atsakyti:- Jiems į tai NUSISPJAUTI!

O ar JAV vyriausybė nenusispjovė į amerikiečių nuomonę, ar gavo pritarimą įteisinti gėjų santuokas? Manau, kad tikrai NE. Kaip žinome, prezidentės nurodymu buvo pakeisti beveik visi viceministrai. Viceministrai atstovauja  Lietuvos elitui.  Tai, ką pasakė sveikatos apsaugos viceministrė, tai tik patvirtina signataro R Ozolo  (tikrai ne rusų agento), pasakytą teiginį: “kai kalbate apie Nepriklausomybę, man juokas ima – KUR JŪS JĄ M A T O T E ?”Anot ministrės, visuomenės NEPRITARIMAS nėra lemiamas veiksnys įteisinant lyties keitimą . “Žinote, čia jau ne nuo visuomenės priklausys, nes yra teismas, laimėtas Srasbūre -laimėta byla prieš Lietuvą Mes PRIVALOME ES mastu tą padaryti”,- sakė L Vaidelienė.

O štai Vyskupo, emerito Jono Kaunecko  žodžiai : “Aš galvoju, kad gydytojai, kurie atlieka lyties keitimo operacijas, laužo Hopokrato priesaiką, Juk iš esmės pakeisti lyties neįmanoma – net jei iš vyro padarysi moterį, ji niekada nepagimdys vaiko…”

Protingi žmonės tai supranta. Labai teisingą ir protinga klausimą pateikė JAV gimusi ir augusi poetė, tikra Lietuvos patriotė, neabejinga savo Tautos likimui,  Eglė Juodvalkė: “Europos tikslas: visuomenė be tautų, be lyčių ir be Dievo? Aš drąsiai atsakau:- TAIP. Europa to siekia ir link to eina sparčiais tempais. Sovietai tai darė per jegą, ES – demokratiškai ” ir jiems, mūsų daugelio abejingumo dėka, sekasi daug geriau nei sovietams. Norėčiau išgirsti kitų, JAV gyvenančių, neabejingų savo Tautai lietuvių nuomonę apie tai.

Lietuvos neabejingi Tautai politikai pasisako ir taip: ,,Rimta problema yra tai, kad Lietuva nėra savarankiška valstybė ir vykdo provasališką užsienio politiką. Europoje jau pro kraštus veržiasi proglobolizmas, procentralizavimas, probriuseliškumas. Nebereikia klausti žmonių nuomonės, nebereikia atsiklausti pavienių valstybių nuomonės, ypač mažesnių. Taip, Lietuvoje daug kas gerai, ypač,jeigu tu ne lietuvis, bet jeigu esi lietuvis neabejingas savo kraštui, pažvelgi giliau į vykstančius procesus, į visas  Lietuvos nacionalinių interesų išdavystes, kada už aukso gabalą, už valdžią, pataikaujant svetimiems, parduodama sąžinė ir net Tauta, verčia prisiminti JAV visuomenės veikėjo, teologo H Bičerio žodžius:”Išdavystė – tai vaisiu, kurio geriausia vieta – kabėti ant vienos iš laisvės medžio šakos.”

Prie mano namo auga lietuviškas laisvės medis ąžuolas, su galingom šakomis į Saulę. Į visus JAV lietuvius kreipiuosi – Nebūkite abejingi savo Tautai, brangiai Lietuvai, tam mažam žemės kampeliui, kuris mums yra toks brangus. Nepraraskime jos.

Kalba netaisyta – red.