Mums rašo

HOLOKAUSTAS Europoje, visų pirmą, buvo pritaikytas lietuvių tautos naikinimui.

Written by Redakcija · 5 min read

  Šiai dienai Lietuvą administruojantis „NEOkomsomolcų“ bobinčius  (visų 72 naujamadiškų lyčių) jau prastūmė įstatymo pataisas dėl karo policijos pavertimo naujojo konclagerio prižiūrėtojais. Taip pat įstatymu įtvirtino galimybę uždaryti bet kurį žmogų priverstiniam “gydymui”, BE TEISMO SPRENDIMO iki 7 dienų (gydytojų “TROJKĖS” nutarimu) ir laikyti jį ten priverstinai iki vienerių metų (skaitykit LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą 9 str.).   Laisvų žmonių ĮBAUDŽIAVINIMAS vyksta ypatingai greitais tempais.  Nieko nauja į LITHUINIĄ paverstos Lietuvos realybėje. Lygiai tuo pačiu užsiėmė Lietuvos bajorai prieš pat mūsų didžios, daugelio tautų ir genčių sulietos valstybės – LIETUVOS žlugimą. Tais laikais žydai dar ne buvo apiplėšę Rusijos ir Vokietijos žmonių, bei įkūrę pasaulinių aferistų bankų sistemos ir perėmę pasaulinio farmacijos biznio. Todėl tenkinosi  IDIŠLANDO (taip tuo metu Vakarų Europoje vadinosi senoji Lietuvos teritorija) praščiokų apiplėšinėjimu per karčiamas. To meto Švonderiai, Zurofai, Zingeriai, Abromavičiai, Hodorkovskiai, Kurliandskiai ir pan., Lietuvos bajorams mokėdavo „otkatus“  už įstatymą, pagal kurį kiekvienas valstietis Lietuvoje privalėjo išgerti pas žydą karčemoje tam tikrą GRIEŽTAI NUSTATYTĄ kiekį alkoholio (tokio įstatymo nebuvo niekur pasaulyje tik Idišlande – Lietuvoje). Kas negerdavo pas žydą, tam būdavo skiriamos administracinės baudos, panašiai kaip dabar yra įvedama atsakomybė už atsisakymą skiepyti žydiškais skiepais save ir savo vaikus (kai galutinai patvirtins konclagerio “AUSVAISĄ” – Skiepų pasą arba kortelę, bus įtvirtinta ir visa sankcijų, ribojimų ir baudų sistema). Senosios Lietuvos teritorijoje karčiamų buvo tiek kiek niekur kitur pasaulyje. 

   Tuo metu tai taip pat buvo daroma prasčiokų labui. Alkoholis juk labai tinkamas kraujui valyti, todėl kaip tada taip ir dabar gojų šalavos ir bajorkiaulės (nemaišyti su tikrais garbingais bajorais), sėdinčios valdžioje, rūpinasi ne kuo kitu, o mūsų ir mūsų vaikučių sveikata, teisėmis. Vsio zakonno, GOJAI. Žydas karčemoje ne prie ko, juk patys gojų bajorai tokią tvarką nustatė. Žydas tiktai BE PYKČIO ir nuosekliai vykdo valstybėje galiojančius įstatymus.

  Dabar grįžtam prie bado t.y. pirmojo pasaulyje „Holodomoro“, kurį surengė žydų karčemininkai Lietuvoje. Tai buvo pirmas tikras HOLOKAUSTAS istorijoje, nes badu buvo naikinami išskirtinai lietuviai. Tų lietuvių palikuonys, kurie prieš kelis šimtmečius atviraširdiškai priėmė visame “civilizuotame” pasaulyje persekiojamus žydus ir suteikė jiems ne tik prieglobstį, bet ir išskirtines sąlygas gyvenimui ir darbui Lietuvoje. 

   Pagal susitarimą su Austrija ir Prūsija, prijungus žydų nustekentą Lietuvą prie Rusijos imperijos, Caro rūmuose buvo šokiruoti kiek tose teritorijose žmonės išgeria alkoholio. Pagal to laikotarpio statistiką Lietuviai išgerdavo 10 kartų daugiau grynojo alkoholio nei kitose Rusijos imperijos dalyse esantys žmonės. Kadangi Rusų caras suteikė Lietuvą valdančioms bajorkiaulėms visišką laisvę gyventi pagal savo nustatytą tvarką, niekas Caro administracijoje per daug nesirūpino nusigeriančiais senosios Lietuvos gyventojais iki to laiko kol Lietuvos  žmonės ištisomis šeimomis, kartu su savo vaikučiais masiškai pradėjo mirti iš bado. Neapsikentęs Caras Povilas Pirmasis, 1800 metais nusiuntė savo patikėtinį  Deržaviną Gavriilą Romanovičių išsiaiškinti kas tose naujai prijungtose teritorijose dedasi. Atvykęs Deržavinas buvo paklaikęs dėl to, ką pamatė. Visų pirma, šią teritoriją valdančios bajorų Šalavos masiškai ir sadistiškai tyčiojosi iš savo valdinių. Tam beveik visose dvaruose buvo statomos viešos kartuvės, kuriose būdavo kariami žydiškiems įstatymams nepaklūstantys lietuviai. Pirmas su tokia tvarka pradėjo kovoti rusų Grafas Potiomkinas Minsko gubernijoje, jis įsakė nugriauti kartuves jo valdose ir bausti, jei rasdavo kartuves pas kokią šalavą – bajorą.  Atlikęs tyrimą Deržavinas nustatė, kad Lietuvos kaimiečiai visiškai nustekenti, valgydami virtą žolę su trupučiu miltų ir kruopų, nes žydai pasiima visą derlių pas bajorus spirito varykloms. Taip pat Deržavinas ataskaitoje stebėjosi tuo, kad Lietuvių valstiečiai buvo visiškai nesugebantys priešintis, jie tiesiog nuolankiai (veršiškai) priimdavo savo vergišką padėtį ir net nebandė prieštarauti žydiškai eksploatacijai, nuolankiai atiduodami savo vaikus tarnauti (vergauti) žydams (pamenate daina “ŠALIA KELIO KARČIAMA” apie karčemoje tarnaujančią lietuvių mergelę kurią šinkorka pardavinėjo kareiviams po tris rublius).

    Caras Povilas Pirmasis suteikė Deržavinui valdžią konfiskuoti grūdus pas žydus ir perduoti juos iš bado mirštantiems Lietuvos valstiečiams. Deržavinas nuosekliai atliko savo darbą, už ką nedelsiant žydų buvo apskųstas. Žydai, kaip jiems įprasta, meluodami, apšmeižė Deržaviną Carui. Buvo pristatyta visa eilė melagingų liudininkų, bet po prokuroro atlikto tyrimo, visi žydų kaltinimai buvo atmesti.

   Rusai tuo metu išgelbėjo lietuvius nuo bado ir po to žydai nebedrsįo taip akivaizdžiai ir masiškai badu ir pijokyste naikinti Lietuvos žmonių, bet po šimto metų nuoseklaus pasiruošimo jie sunaikino pačią Rusijos imperiją, ją apiplėšė ir surengė ne vieną „Holodomorą“ , baisias valstiečių žudynes ir vergais paverstų žmonių Gulagus pačioje Rusijos teritorijoje.  Viso to vadai ir ideologai buvo būtent Idišlando – Lietuvos žydai kurių užkratas po Lietuvos prijungimo pasklido po visą Rusiją.

   Kadangi Rusijoje Caro nebėra, kas dabar Lietuvius išgelbės nuo naujųjų mūsų 72 lyčių ŠALAVŲ (apmokamų įvairių globalistinių fondų pinigėliais) stumiamų žydiškų įstatymų? Juk dabar vis intensyviau Lietuvoje įgyvendinamas žydiškos naujosios pasaulio tvarkos įvedimas. Juvenalinė (pedofilinė, mūsų vaikų pavertimo bebalsiais galvijais sistema) justicija, grynųjų  pinigų ribojimas (komunistinis principas jokių pinigų pas gojus), aplinkosaugos įstatymai (nuosavybės nusavinimas) ir priverstinio sveikatinimo įstatymai (nevisaverčių gojų, nebetinkamu alinančiam darbui naikinimo sistema). O lietuviai vėl veršiškai ir nuolankiai su viskuo sutinka ir net nebando priešintis. 

  Prieš tai, kai pradėsite TEISĖTAI pykti ant žydų, atsakykite sau – kas stovi visuose tuose postuose tarp savivaldybių? Žydai? Ne. Ten mūsų broliai, nuolankiai dirbantys valstybės tarnybėlėje. O kas priima nutarimus skandinti visą lietuvių tautą skolose? Žydai? Ne, tie patys mūsų broliai ir seserys. O laikraštėliuose ir žydiškoje žiniasklaidoje intensyviai formuojančioje paklusnios bandos “imunitetą” kas tarnauja? Tie patys mūsų, tinkamai išdresiruoti ir motyvuoti broliai ir seserys. Antsnukius visiems uždėjo irgi ne žydai. Viską darome patys sau, nes tokia yra tarnybos paskirtis. Įsakymai neaptarinėjami – jie vykdomi. 

  Bjauri padėtis, bet išeitis yra. Jeigu pradėsime susiprasti, totalaus įverginimo algoritmų kūrėjai ir pinigėlių vykdytojams mokėtojai nieko negalės padaryti. Prisiminkite žydų sunaikintą Lietuvos didvyrio Generolo Vėtros lentą. Ką atsakė Vilnių valdantys žydai – VSIO ZAKONNO naujos nekabinsim. Bet kuomet Šmaręšiaus “padielnikai” pamatė jog yra didžiulis visuomenės pasipriešinimas, iškarto pabrukę uodegytes atsitraukė. Juk jie protingi žmonės, todėl suvokia, kad jų valdžia laikosi tik ant melo ir daugumos nuolankios baimės. Kai tik jaučia, jog visuomenė gali sukilti, tuojau pat slepiasi atgal į savo urvelius ir kruopščiai ruošiasi naujai atakai.

Prisiminkite Garliavos įvykius. Kiek laiko ir resursų reikėjo, kad pasivogti ir pakavoti vieną vienintelę mūsų tautos kankinę – savo seksualinių žaidimų objektą. O jei mes taip gintume kiekvieną savo vaiką? Kiekvieną persekiojamą savo visuomenės narį? Patikėkite nei jiems, nei jų nuolankiems tarnams neliktų nieko kito, kaip palikti mus ramybėje, kaip jie paliko ramybėje susitelkusius Islandijos žmones. O be to ir žydiškai tvarkai nuolankiai tarnaujantiems mūsų tautos žmonėms (nesvarbu dėl kokių aplinkybių ir priežasčių vykdančius jų nurodymus), būtų daug paprasčiau. Juk tada jie visada galėtų pasiteisinti dėl savo “neveiklumo”. Sakytų, kad švietimo sistema dar nepakankamai daug prigamino mankurtų ir žiniasklaida dar ne visai suformavo BANDOS zombišką pasaulėžiūrą, todėl duokite daugiau pinigų tiems dalykams, o dabar kol kas palikite tuos NEMODERNIUS tamsuolius ramybėje. 

p.s. Dėl vieno tik perspėju broliai, nedarykite neapgalvotų judesių. Šis tekstas, kad jūs tiesiog prisimintumėte istoriją, pradėtumėte galvoti ir suprastumėte, jog “VISŲ BLOGYBIŲ ŠAKNIS YRA MEILĖ PINIGAMS”. Tik dėl to, geriausi žmonės tampa savo tautos, šeimos ir tuo pačiu savo pačių priešais. Bedievystė visada atveda į jūsų gyvenimą tuos, kurie žadėdami aukso kalnus, paberia trupinius ir kaip išdava atima ne tik visą turtą, šeimą ir sugriauną aplinką, bet galų gale pasiima jūsų pačių gyvenimus.  

 O dar labai svarbu jei atsibusite, NESKUBĖKITE. Visada prisiminkite:

Iš lėto auga medis,

Ir saulė tingiai kyla.

O paukštis po šapelį,

Lėtai lizdeli suka.

Jei nori greit ir visko,

Žinok, kad gausi nieką.

Ir niekas šis, ilgai tau,

Gyvenimą gadins.

 

Su meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

REDAKCIJOS nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus.