Mums rašo

Inkvizicija

Written by admin · 5 min read

Kitaip ir nepavadinsi N.Venckienės persekiojimo už nuoširdžius kritikos žodžius apie teismų sistemos trūkumus, už dukterėčios gynimą, šiai išreiškus aiškią valią gyventi pas Kedžius, už pedofilijos bylos kvalifikuotą, kompetentingą ir operatyvų aiškinimą, pagal visų galiojančių įstatymų sraipsnius.

O šiuolaikiniai inkvizitoriai, jau nebe su abitais, o praėję sovietinės represinių struktūrų mokyklas, atlikę ilgalaikę (50 metų) praktiką, pažeidinėdami Lietuvos Respublikos Konstitucijos

net 10 straipsnių, tačiau valstybės vardu, iš anksto tam pasiruošę ir susitarę, kuria N.Venckienei 5 bylų inkvizicinį laužą.

Ir Seimas tam laužui pakiša degtuką – atima iš N.Venckienės teisėjos imunitetą!

72 Seimo nariai, nubalsavę už neliečiamybės atėmimą, praktiškai išsiryškino kaip pedofilų gynėjai?! Ir tai ne atsitiktinumas, nes balandyje tie patys 72 Seimo nariai atmetė pasiūlymą apsvarstyti įvykius Garliavoje, kai pirmą kartą neteisėtai buvo bandoma atimti D.Kedžio dukrą iš globėjos ir perduoti ją įtariamojo pedofilija draugužei!? Ir tai dar ne pradžia – prieš porą metų buvo, visgi buvo svarstomi Seime 56 D.Kedžio pareiškimai, tačiau, net nustačius jų pagrįstumą, jokių preventyvinių priemonių nesiimta.

Bet kam iš valdžios rūpi tiek jau tada pražudytos 2 gyvybės, tiek ir vėliau išaugęs šis skaičius iki 9 žmonių netekties?

Inkvizitoriai visais laikais nesiskaitė nei su gyvybe, nei su morale, nei su įstatymais, nei su valstybine santvarka. O šiuolaikiniai inkvizitoriai, perėję visas transformacijos į ČK, NKVD, KGB ir rezervistų VSD stadijas, išvengę Niurnbergo 2 tribunolo pasekmių, šiandien toliau bujoja! Akivaizdžiai laužo Tarptautinius ir Lietuvos įstatymus, o, svarbiausia, ignoruoja Konstitucinių vertybių apsaugą!

Kai kėsinamąsi į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką, piliečiai yra įpareigoti ją ginti. Žymiausi Lietuvos teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai sudarė visuomeninę komisiją, išanalizavo gegužės 17-osios įvykius Garliavoje ir nustatė, kad prieš mergaitę, jos globėją, gimines ir piliečius buvo panaudota ne tik prievarta, bet ir smurtas. Klasikiniais kagėbistiniais metodais, trypdami ne tik žmonių orumą, paniekindami  valstybės simbolius, policija, antstoliai ir netgi Vaikų teisių gynimo atstovai nežmoniškai susidorojo su visais ir išplėšė auką iš saugių namų.

Prievartos naudojimas ir dar valstybės vardu, iš anksto tam ruošiantis, bei numatant priemones smurtui nuslėpti, dezinformaciją paskleisti – argi tai ne tos pačios okupacinės represijos, kurių pradžią mes minime Gedulo ir Vilties dieną birželio 14-ąją?

Štai ką reiškia neįvykdyti desovietizacijos ir neišvyti iš politikos komunistų, kagėbistų ir rezervistų.

Aukščiausioji Lietuvos valdžia – Seimas, – vietoj to, kad apsvarstytų visuomeninės komisijos nustatytus faktus bei patrauktų atsakomybėn kaltuosius, pažeidusius net 10 LR Konstitucijos straipsnių, Tarptautinius įstatymus bei eilę šalies įstatymų, taigi Seimas, vietoj aukščiausio teisingumo įvykdo atvirkštinį veiksmą – atima iš teisėjos N.Venckienės imunitetą ir atiduoda ją nedesovietizuotiems teismams į skutus sudrąskyti!?

Maža to, pirmininkė I.Degutienė dar ciniškai priduria, kad tik Teismas vykdo teisingumą, o ne Seimas…Nors visa Lietuva ar nemato tiek verseckinius, ir kondratjevinius teismus su išankstiniais kryževičiniais valios pareiškimais apie pūlinius bei šedbaro-sabatauskinę teisinio nihilizmo politiką?

Nereagavo į kompetentingos komisijos verdiktą ir nepriklausomų Seimo kontrolierių bei Vaiko teisių apsaugos institucijos. Argi neakivaizdu, kad jos priklausomos?

Taigi, kyla labai pagrįstas įtarimas, kad gėjų pasigyrimai apie jų atstovų įsiterpimą visose aukščiausiose valstybinėse institucijoje yra ne pliurpalai, o tiesa?!

72 balsais atsisakyta svarstyti Klonio šturmą, 73 balsais atimtas  imunitetas iš aukos gynėjos N.Venckienės. Visa valstybininkų žiniasklaida, pradedant „Lietuvos rytu“ ir „LTV“ nebaigiant skleidžia kietai sovietiškai „sukaltą“ dezinformaciją, o Generalinė prokuratūra kelia bylas ne pasikėsinusiems į Konstitucinę tvarką, o kelia bylas antipedofilei N.Venckienei?!!

Na, kas gali paneigti, kad Seime neegzistuoja slapta pedofilų frakcija?

Atsiprašau, buvusi slapta, bet dabar išsiryškinusi su 73 nariais! O tai reiškia daugiau nei pusė Seimo narių. Štai ir išlindo yla iš maišo – pedofilų gynėjai!

Bet argi jie tik gynėjai? Kas, rizikuodamas „nusiorientavimo“ išviešinimu, gins seniai a.a. A.Ūso nekaltumo prezumpciją? Juk negina jie netgi įtariamuoju netapusio irgi a.a. teisėjo J.Furmanavičiaus?

Nebausdami, jau Seimo nustatytų nekvalifikuotų, nekompetentingų ir aplaidžiai vilkinusių bylą prokurorų irgi ginami pedofilų dengėjai! O kur dar šio pedofilų gynybos organizatoriai? Lietuva dar atsimena, kai buvo „nupaparacinti“ puikioje kavinėje grupelė pareigūnų su „konstitucinių dvaselių ganytoju“. Teisėjas tada irgi susirgo prieš pat parašo padėjimą ant sprendimo. O po šio jaukaus „pasisėdėjimo“, teismo sprendimo dalis, kažkaip, net kitu šriftu parašyta tapo. Kas gali paneigti, kad ir su kitokiu turiniu taip pat?

Šiandien ir vėl pedofilijos bylos net svarstymas susirgus teisėjui, atidedamas rudeniui (?!!), taigi ir L.Stankūnaitės apklausa bei sprendimas toliau sėkmingai vilkinami. O ten, žiūrėk, ir senaties terminas nebetoli…

Tuo tarpu N.Venckienės 5 bylas genprokuroras D.Valys jau turi „susiuvęs“ ir netgi pageidautų ją areštuoti? O ką, jei ji turi D.Kedžio surinktus faktus apie visą vaivorykštinę sistemą Lietuvoje? Arba dar blogiau – pati susirado įrodymus. Čia gi ne juokas. Ji disertaciją jau jau baiginėja, tai ką jai reiškia atlikti visų bylos duomenų kvalifikuotą analizę, ir su žurnalistų pagalba, patikrinti viską akivaizdžiai?!

O kas tada? O tada gali pasikartoti Rusijos variantas, kai pedofilijos byloje buvo išaiškinti 172 įtariamieji, iš kurių  120 tapo nuteistais! Latvijoje baigėsi dar blogiau – krito karalius iš kortų malkos – tai yra Premjeras?!!

O keliukai ir iš Rusijos, ir iš Latvijos vingiavo į Lietuvą… Čia skubiai buvo pasiruošta ir banga atlaikyta!

Pedofilo Gotlibo bylos svarbiausi įkalčiai – telefonai, numeriai, užrašų knygelės, video įrašai ir t.t., – buvo sunaikinti. Kauno pedofilijos byloje analogiški įrodymai – keliolika mobiliųjų telefonų ir jų pokalbių išklotinės, –  į bylą neįtraukti, vietos apžiūros neatliktos, akistatos nepadarytos, o melo detektoriaus duomenys – ignoruojami.

Tai ką jai, šitiek metų be klaidų dirbusiai teisėjai, ką jai reiškią šitą darbą atlikti, kai turi susikūrusi kompetentingų žmonių partiją?!

O va, areštavus N.Venckienę, partija staigiai netektų galvos, specialisto ir kvalifikuoto teisininko.
Tiesa, vėliava ji liktų. Ir ne bet kokia vėliava – ne tik jauna, išvaizdi, protinga ir energinga, net tik miela, širdinga ir ryžtinga, bet ir viltinga!

Viltis – ta mūsų vargšų motina, – per 20 metų gerokai nublankusi ir beveik transformavusi į visuotinę neviltį, staiga atsigavo, sužibo ir nušvito visomis spalvomis.

Motinėlėm – sočia vaikučių duonele, vaikučiams – globa, bet ne žiobiejiška, o realia. Tėveliams – policijos nesutryptu orumu, bet tikra garbe. Senoliams – ne krizine, o uždirbta pensija. Jaunuoliams – teise Lietuvoje būti lietuviais ir lietuviais ateityje išlikt!

Tą viltį šokosi kraipyti, kitus „Lietuvos sąrašus“ daryti visokiausi judėjimai, bruzdėjimai ir vieši pabumbėjimai rinkėjams dezinformuoti. Tačiau užtenka žvilgtelėti į organizatorių biografijas ir aiškūs darosi būrelis kvalifikuotų rezervo politikierių, aiškūs jų tikslai, išmoningai pridengti nukentėjusiųjų sąrašais.

Antai, kokią viltį gali teikti D.Kuolys, pasaulinio sukčiaus Sorošo įkurto Atviros Lietuvos Fondo (ALF) uolus vadovas, išplėtojęs tą fondą iki 20 dukterinių organizacijų, „tolerantais“ pradedant ir nusiskandalinusiu „Pilietinės visuomenės institutu“ nebaigiant. Kokią viltį jis gali teikti, kai galgi jo patarėjavimo dėka V. Adamkus suteikė išimties tvarka 900 žydų pilietybę, bet jos taip ir neatgavo vienas milijonas lietuvių emigrantų?! Kokią viltį jis gali suteikti, kai būdamas Teisėjų etikos ir drausmės nariu jis nei žodeliu neužstojo N.Venckienės, čirškinamos sufabrikuotais kaltinimais?!

O papešiojus tuos „Lietuvą Lietuvoje“ organizatorius, rastume ir žinomų, bet pamirštų visokio atspalvio nusidėjėlių. Juk suvokiate, kad prie Sorošo parankinio gali glaustis tik tokie patys? Patarlė sako – toks tokį pažino ir į Seimo rinkimus pasivadino… O sąrašas tik širma akims apdumti.

Taigi, kas ką pažino ir į politiką pasivadino, ar tik ne geriausiai Grina žino? Bet tai dar nereiškia, kad visuomenė dar nesuvokia, kas ir kokius sąrašus sudarinėjo, kas ir kokius juokdarius į Seimą prakišinėjo? Jau matėme ir Šustauską, ir Buškevičių, ir Valinsko „Tautos prisikėlimą“, o dabar dar ir  „Lietuvą Lietuvoje“?!

Pagal klasiškai biblijinį D.Kuolio veidą šį sąrašą teisingiau būt vadinti „Lietuvos šiaurės Jeruzalės“ vardu. Būtų ir istorinės sąsajos su 100 proc. „išžudytų“ litvakų paveldu bei galimybe  prisiminti, kad 56 000 jų išgelbėjo Lietuvos valstybė Tarptautinių dokumentų pagalba (pagal Eidintą) bei 14 000 – Lietuvos pilietinės visuomenės pastangomis (pagal Gurevičių). Už 70 000 žydų išgelbėjimą padėkojus ir atsiprašius už nepelnytus kaltinimus žydšaudžiavimu, o dar geriau – atgabenus iš Izraelio 72  KGB vadovo Nachmano Dušanskio pavaldinius, vykdžiusius lietuvių genocidą,- išvis susižavėjusi Tauta ne tik balsais, bet ir ant rankų į Seimą D.Kuolį su visu sąrašu  įneštų!!!

Tiesa pasakius, Sorošas galėtų ir rinkiminę kampaniją paremti kokiais 200 milijonų – tai pensijas  su visom kompensacijom atstatyti iki rinkimų pavyktų… Juk verta įkurti Šiaurės Jeruzalę Lietuvoje, kai Palestinoje padai svyla, o iš Izraelio nuo Eugenikos jau pabėgo 1 milijonas žydų! Tai va, jie ir galėtų užimti 1 milijono lietuvių emigrantų vietą ir būtų Lietuvoje nebe mažuma!

Tik va, N.Venckienė kiša koją. Aišku, kad jos inkvizicija būtina ir skubi,gal net su MOSADo prieskoniu, bet neatidėliotina. O jos vardu, nubraukiant ir ašarą, galima bus visokius naujadarus  (su senais nedesovietizuotais nariais) rinkėjams siūlyti, per žiniasklaidą viešinti ir „užlūžusiais kompiuteriais“ balselius „hakerinti“!

Tegyvuoja persikrikštijusi inkvizicija ir jos kūrėja bei tobulintoja – dievo išrinkta tauta! Nuo karo į revoliuvuciją, nuo jos į seksoprostituciją, o ten jau plėvesuoja vaivorykštinė palaimos vėliava…

Ar leisime jai plėvesuoti?