Mums rašo

PRO VITA ŽINIOS Nr.16 (2014)

Written by admin · 7 min read

Su Šv. Velykomis!

Lietuvos teisininkų sąjunga ,,Nuomonės“ (buvusi Už Gyvybę), per Gyvybės dieną (balandžio 27 d.) kviečia eiti kartu Jeruzalės Kalvarijų Kryžiaus kelią. Pradžia nuo Šv. Marijos Sopulingosios koplyčios (sanatorija ,,Pušyno kelias“) – 12 val. Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje – 16 val. Tel. 868791495

SEIMO GRIAUNAMA LIETUVA. Mokiniai kelia ranką prieš mokytojus. 70 proc. mokytojų per pastaruosius metus yra patyrę smurtą įvairiausiomis formomis. Iš jų 18 proc. – fizinį smurtą. http://www.propatria.lt/2014/04/mokiniai-kelia-ranka-pries-mokytojus.html
***
Rodo salos katalikiškoje mokykloje kilo incidentas dėl priešiškumo katalikiškai doktrinai. Tokios tendencijos auga. http://www.lifesitenews.com/news/another-catholic-school-embroiled-in-battle-over-church-teaching-on-sexuali
***
Italijos Toskanos Grosseto miesto teismas nutarė, kad miesto taryba turi pripažinti homoseksualų ,,santuoką“, sudaryta Niujorke. http://www.lifesitenews.com/news/italian-court-rules-that-tuscan-city-must-accept-gay-marriage-contracted-in
***
Filipinų gyventojų kontrolės įstatymui uždegta žalia šviesa. http://www.lifesitenews.com/news/philippines-population-control-law-gets-judicial-green-light
***
Italė vaisingumo klinikoje buvo apvaisinta kitos poros embrionais. http://www.lifesitenews.com/news/woman-pregnant-with-another-couples-twins-after-fertility-clinic-mix-up
***
SEIMO NUGIRDYTA LIETUVA. Skandalas Generalinėje prokuratūroje: įtariama, vienas vadovų buvo neblaivus. http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=64550108
***
Toronto District mokykla parėmė viešą homoseksualų nuogumą per jų paradą. http://www.lifesitenews.com/news/toronto-district-school-board-backs-public-nudity-at-pride-parade
***
Nauja Britanijos statistika rodo, kad augant kontracepcijos vartojimui, didėja ir abortų skaičius. http://www.lifesitenews.com/news/repeat-abortions-climb-with-increased-contraceptive-use-uk-government-stats
***
JAV. Amanda Hein, 27 iš Pensilvanijos, nužudžiusi ką tik gimsį savo vaikelį, gavo kalėjimą iki gyvos galvos. http://www.lifesitenews.com/news/woman-gets-life-in-prison-for-killing-her-baby-after-giving-birth-in-pub-ba
***
Geriau būti kriminalu KLR, nei nėščia motina. http://www.lifesitenews.com/news/better-to-be-a-criminal-in-china-than-a-pregnant-mother
***
Otavos katalikiška Šv. Ritos mokykla surinko iš vaikų $1124 vaikų ,,gelbėjimui.“, į kurį įeina ir abortuojančios kontraceptinės piliulės. http://www.lifesitenews.com/news/ottawa-catholic-school-raises-over-1100-for-pro-abortion-save-the-children
***
Malta legalizavo homoseksualų civilines sąjungas 37-0 balsais. http://www.lifesitenews.com/news/malta-legalizes-same-sex-civil-unions-as-bill-passes-37-0
***
Dėl Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje įgyvendinimo 2014–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=a84f4d80c3a011e38c43fee5c144a67d
***
Dar vienas Vilmanto Dilio skandalas – klubas jį suspendavo už alkoholio vartojimą. http://www.15min.lt/naujiena/sportas/krepsinis/dar-vienas-vilmanto-dilio-skandalas-klubas-ji-suspendavo-uz-alkoholio-vartojima-23-419727?cf=df
***
Žuvusio Biržų klebono kraujas parodė, kad jis buvo labai girtas. http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kriminalai/zuvusio-birzu-klebono-kraujas-parode-kad-jis-buvo-labai-girtas.htm
***
Bernardinai.lt 2014-04-15 Bažnyčia atkreipia dėmesį į teisinį ir dorovinį Reprodukcinės sveikatos įstatymo ydingumą. Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius kreipėsi tiek į Seimo pirmininką Loretą Graužinienę, tiek į Teisės ir teisėtvarkos komitetą, atkreipdamas dėmesį, kad pateiktas parlamentarams svarstyti Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai bei bendražmogiškoms vertybėms. „LR Konstitucijos 18 straipsnis nurodo, kad Konstitucijos saugomos „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. Tai reiškia, kad žmogaus teisių atsiradimas siejamas ne su gimimo ar kokiu nors įstatymų leidėjo nustatytu faktu, bet su žmogaus prigimties faktu.
Konstitucinis Teismas 1998 m. gruodžio 9 d. nutarime yra pažymėjęs, kad „prigimtines teises žmogus turi nepriklausomai nuo to, ar jos yra įtvirtintos valstybės teisės aktuose, ar ne“. Nėra jokių įtikinamų argumentų teigti, kad negimęs vaikas neturi žmogaus prigimties. Žmogaus prigimties sąvoka nurodo ne į žmogaus išsivystymo laipsnį, bet į kiekviename žmoguje glūdintį potencialą užaugti pilnaverčiu žmogumi, jei tam nebus sudarytos kliūtys. Tokią prigimties sampratą atspindi ir Europos teisingumo teismo sprendimas byloje Oliver Brüstle v. Greenpeace eV (byla C‑34/10, 2011 m. spalio 18 d.), kurioje teismas pasisakė dėl to, kas gali būti laikomas žmogaus embrionu.
Teismo požiūriu kiekviena žmogaus kiaušialąstė nuo apvaisinimo stadijos turi būti laikoma „žmogaus embrionu“, jeigu nuo tokio apvaisinimo prasideda žmogaus vystymosi procesas“. Todėl galima pagrįstai teigti, jog Europos Sąjungos teisės požiūriu žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Kadangi ši gyvybė turi potencialą tapti suaugusiu žmogumi, ji turi žmogaus prigimtį. Joks teisės aktas negali paneigti ar atimti iš žmogaus jo prigimties, nepriklausomai nuo to, kokioje vystymosi stadijoje būtų žmogus. O tuo pačiu negali paneigti ir žmogaus prigimtinių teisių. Motinos įsčiose esantis negimęs kūdikis turi tą pačią žmogaus prigimtį, kaip ir gimęs kūdikis. Nėra jokio įtikinamo teisinio ar moralinio argumento negimusio kūdikio nelaikyti žmogumi. LR Konstitucijos 19 straipsnio nuostata, kad „Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“ taikytina ne tik gimusiam, bet taip pat ir negimusiam kūdikiui.“
Vyskupas taip apt ragina atsižvelgti į Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnio nuostatą, kad „vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18-metų“ bei į Konvencijos preambulės nuostatą, kuri teigia, kad „vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos, tiek iki gimimo, tiek ir po jo“. Negalima nekreipti dėmesio į tai, kad Konvencijos preambulės tekste negimęs kūdikis yra įvardijamas vaiku. O jeigu jis yra vaikas, tai tuo pačiu jis yra ir žmogus. Net jei yra diskutuojama dėl negimusio kūdikio teisinio statuso, turi būti atsižvelgiama į Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio nuostatą, kad „visur ir visada pirmiausiai turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus“.
Nėra labiau teisėto vaiko intereso, nei vaiko teisė į gyvybę. Vadovaujantis minėta Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostata, teisiniai neapibrėžtumai ar neaiškumai turėtų būti aiškinami taip, kad labiausiai atitiktų vaiko interesus. Akivaizdu, kad vaiko interesus labiau atitinka jo laikymas žmogumi nuo pradėjimo momento, nei jo laikymas žmogumi nuo tam tikro jo gyvenimo ir vystymosi momento.
Atkreiptinas dėmesys, kad argumentuojant, jog negimęs vaikas neva neturi teisnumo, kartais nepagrįstai remiamasi LR CK 2.2 straipsnio nuostatomis. Atkreiptinas dėmesys, kad LR CK 2.2 straipsnis kalba ne apie žmogaus teisnumo atsiradimą apskritai, bet tik apie civilinio teisnumo atsiradimą. Žmogaus teisė į gyvybę priklauso ne nuo jo civilinio teisnumo, bet nuo jo buvimo žmogumi.
Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius primena Konstitucinio Teismo 2003 metų kovo 24 dienos nutarimą, kuriame teigiama: „Žmogaus teisė į privatumą nėra absoliuti. Pagal Konstituciją riboti konstitucines žmogaus teises ir laisves, tarp jų ir teisę į privatumą, galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo“.
Taigi, pasak S. Tamkevičiaus, galime tvirtai teigti, kad žmogaus gyvybė yra ne tik žmogaus teisė, bet ir Konstitucijos saugoma vertybė. Jei nėra jokio įtikinamo teisinio ar moralinio argumento negimusio kūdikio nelaikyti žmogumi, tai nėra ir jokio įtikinamo argumento, kodėl turėtų būti nepaisoma jo, kaip žmogaus, teisių. Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekto 9 straipsnyje siūloma įtvirtinti moters teisę, nesant tam jokių pateisinamų priežasčių, nutraukti negimusio vaiko gyvybę. Priėmus siūlomą įstatymą, bus pažeisti pamatiniai žmogaus teisių principai, reikalaujantys atsižvelgti į kiekvieno suinteresuoto žmogaus teises. Taip pat nebus užtikrinta motinos ir vaiko teisių ir teisėtų interesų teisinga pusiausvyra.
Kreipimesi S. Tamkevičius ragina nepritarti siūlymui įtvirtinti teisę į negimusio žmogaus gyvybės nutraukimą, nesant būtinybės apsaugoti motinos gyvybę ar sveikatą bei kitų pateisinamų ir tikrai svarių priežasčių. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-04-15-baznycia-atkreipia-demesi-i-teisini-ir-dorovini-reprodukcines-sveikatos-istatymo-ydinguma/116460
***
Bernardinai.lt 2014-04-15 Seimo narė Aurelija Stancikienė pradėjo rinkti Seimo narių parašus dėl Konstitucinės pataisos, kuria būtų naikinamas Konstitucinis Teismas, o jo funkcijos perduotos Aukščiausiajam Teismui. Konstitucinis Teismas (KT) jau seniai perlipo visus savo konstitucinius įgaliojimus, jau greit bus galima dešimtimis skaičiuoti KT nutarimus ir Konstitucijos aiškinimus (tokių teisių Konstituciniam Teismui nesuteikta), kurie neturi nieko bendro su mūsų Konstitucija – prisiminkim, kaip KT teisėjai išaiškino, kad negalima mažinti jų algų, kad valstybės tarnautojams, nesvarbu, ar jis gauna 20 tūkstančių, ar 1 tūkstantį, per krizes galima algas mažinti tik vienoda proporcija, kad milijardinius nuostolius valstybei padaręs LEO.LT projektas yra teisėtas (čia vienintelis kitokią nuomonę pareiškė teisėjas E. Šileikis), kad generalinis prokuroras yra niekam neatskaitingas, kad šeima yra ne viešas įsipareigojimas, o tik jausmas tarp dviejų asmenų ir t. t. Dar gražiau – buvęs KT pirmininkas Romas Urbaitis viešai yra paskelbęs, kad KT išaiškinimai tampa Konstitucijos normomis – jos tiesiogiai neįrašomos į Konstituciją, bet mes privalome pagal jas gyventi.
Tačiau viską pranoko paskutiniai KT nutarimai, kuriais iš esmės pažeidžiama Lietuvos Respublikos demokratinė santvarka ir pamatinė mūsų Konstitucijos nuostata, kad valstybės suverenitetas priklauso Tautai, o ne valdžiai ir juo labiau – ne Konstituciniam Teismui. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-04-15-aurelija-stancikiene-konstitucine-krize/116385
***
SEIMO NUGIRDYTA LIETUVA. Kaip policininkė peršalimą gydė: po degtinės su pipirais reikia pasipurkšti „Miramele“. http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=64534708
***
REGINA, Saskatchewan, 2014 04 11 (LSN) – Kanados Reginos universitete policija areštavo Peter LaBarbera of Americans for Truth About Homosexuality ir Kanados šeimos aktyvistą Bill Whatcott. http://www.lifesitenews.com/news/breaking-american-pro-family-activist-labarbera-arrested-in-canada
***
Gyvybės dienai skirti renginiai http://www.lietuvosseimoscentras.lt/wp/wp-content/uploads/2014/04/Gyvybės-diena_2014.pdf
***
Ekspertė: leidus alkoholį parduoti nuo 20-ties, sumažėtų avarijų. http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2014/04/11/eksperte-leidus-alkoholi-parduoti-nuo-20-ties-sumazetu-avariju/32074
***
15min.lt Vairavimo instruktorius Darius Grinbergas: „Ateityje 0,0 promilės riba bus nustatyta visiems“. Net ir nedidelis kiekis alkoholio turi įtakos vairavimui. Pavyzdžiui, net ir 0,1 promilės galinčio „įpūsti“ vairuotojo reakcija yra prastesnė nei visiškai blaivaus. „Pačiam vairuotojui gal ir atrodo, kad jis budresnis, galintis nuversti kalnus, tačiau tai yra tik jo pojūčiai, bet ne tikrojo sugebėjimo reaguoti į sudėtinga situaciją įvertinimas. Medikų ir laiko ne kartą įrodyta, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis turi didelę įtaką vairavimui“, – dėstė D.Grinbergas.
Specialisto teigimu, net ir nedaug alkoholio paveiktas žmogus labiau linkęs į riziką, savo jėgų pervertinimą. Estijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje galioja „nulinė alkoholio norma“, t. y. 0,0 promilės. Anksčiau ta pati taisyklė galiojo ir Kroatijoje, tačiau, spaudžiant turizmo kompanijoms, ji buvo pakeista. Dabar leistina alkoholio norma vairuotojo kraujyje sudaro 0,5 promilės. Tačiau jei išgėręs vairuotojas pažeidžia taisykles ar pakliūva į avariją, suveikia „nulinės tolerancijos“ principas. http://www.15min.lt/naujiena/gazas/saugukelyje-lt/vairavimo-instruktorius-darius-grinbergas-ateityje-0-0-promiles-riba-bus-nustatyta-visiems-787-418454?cf=df
***
Ne J.Valančiūnas kalčiausias dėl alkoholio http://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/krepsinis/ne_jvalanciunas_kalciausias_del_alkoholio/
***
Dvi istorijos: darytis abortą ragino sunkumų išsigandę vyrai. http://www.alfa.lt/straipsnis/15862688/dvi-istorijos-darytis-aborta-ragino-sunkumu-issigande-vyrai
***
VR 2014 04 11 Penktadienį audiencijoje priėmęs Italijos gyvybės sąjūdžio narius, kelis šimtus žmonių, tarp jų – nemažai tėvų su kūdikiais, sveikindamas juos, popiežius Pranciškus pirmiausia priminė kaip paprastai ir aiškiai apie pradėtos žmogaus gyvybės neliečiamumą kalba Vatikano II Susirinkimas: „Gyvybė nuo pat prasidėjimo turi būti kuo rūpestingiausiai saugoma; abortas ir kūdikio žudymas yra pasibaisėtini nusikaltimai“ (GS 51).
Žmogaus gyvybė šventa ir neliečiama. Visos civilinės teisės remiasi pagrindinės teisės, teisės į gyvybę pripažinimu, pabrėžė popiežius Pranciškus priimdamas Italijos gyvybės sąjūdžio narius. Reikia visada ginti žmogaus gyvybę, ypač negimusią, kuri yra labiausiai nekalta ir negalinti apsiginti. http://lt.radiovaticana.va/news/2014/04/11/popiežius_priėmė_italijos_gyvybės_sąjūdžio_narius_(+video)/lit-790100
***
Australija pripažino “non-specific sex”. http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10917
***
Niekas negimsta homoseksualu. http://orthoview.ru/nikto-ne-rozhdaetsya-gomoseksualistom/
***
Su metropolito palaima belgorode vyksta akcija Gavėnia be abortų. http://www.ekbmiloserdie.ru/article-family_small_church/item_2842-v_belgorode_prohodit_aktsiya_velikiy_post_bez_abortov
***
Kano, Nigerija. 14 m. žmona Wasila Umaru žiurkių nuodais nunuodijo savo vyrą ir drauge 3 jo draugus. Ji buvo prievarta už jo ištekinta. http://www.cbsnews.com/news/nigeria-child-bride-poisons-husband-forced-on-her/
***
Serbijoje vyko procesija už abortų draudimą. http://www.pravmir.ru/v-serbii-proshel-krestnyiy-hod-za-zapret-abortov/
***
Vakarų moterys, vaikų gimdymas ir gyvūnų globa. http://www.versijos.com/publ/depopuliacija/karas_pries_seima/vakaru_moterys_vaiku_gimdymas_ir_gyvunu_globa/62-1-0-1130
***
http://www.drink-less.com/lt

Daugiau žinių:  http://provita.vdu.lt