Mums rašo

PRO VITA© ŽINIOS Nr.6 (2018)

Written by Redakcija · 4 min read

#metoo Kaip elgėsi įvairių laikų krikščionys, patyrę lytinę prievartą, priekabiavimą, – t.y. gundymą prieš skaistumą.
Neseniai buvo švenčiama Šv. mergelės kankinės sicilietės Agotos diena. Ji buvo kankinta, nupjautos krūtys, deginta, bet į kompromisus su nuodėme nėjo.
Greit minėsime mūsų karalaitį, skaistumo karžygį, Šv. Kazimierą. Jam siūlė pergulėti su panele, neva, tai jį išgydytų. Jis griežtai atmetė tokią pagundą: ,,verčiau mirsiu, bet nenusidėsiu”.
Šv. Tomo Akviniečio broliai, bandydami pakeisti brolio nusistatymą tapti vienuoliu, uždarė Tomą į bokštą ir pasiuntė gražią merginą, kad įtrauktų Tomą nuodėmėn. Bet jis paėmė iš krosnies nuodėgulį ir išvarė begėdę lauk.Barbora Umiastauskaitė Žagarietė žuvo XVII a. pradžioje savo garbę gindama nuo nedoro tėvo kėslų… Gelbėdamasi nuo baisaus pavojaus, iššoko pro langą iš antro aukšto. Jos negendantis kūnas ne vieną šimtmetį buvo gerbiamas Žagarėje.
1890 m. vidurio Italijoje gimė mergaitė Marija Teresė Goreti (Goretti), kuri vėliau buvo paskelbta šventąja seksualinės prievartos aukų bei nekaltybės globėja. Kai Marijai Goreti buvo 11 metų į jos kambarį užėjo kaimynas Alesandras Serinelis, kuris, pamatęs, kad vaiko motinos nėra šalia, bandė mergaitę išprievartauti. Mergaitei pasipriešinus, Serinelis pradėjo badyti ją peiliu. Mažoji Marija išgyveno tik vieną dieną. Pasakojama, kad prieš mirtį mergaitė atleido savo skriaudėjui bei palinkėjo patekti jam į dangų. 1950 m. popiežius Pijus XII paskelbė Mariją Teresę Goreti šventąja kankine.
1944 m. sausio 3-iosios vakarą į Spirgevičių namus Kaune, Tvirtovės al. 91, įsibrovė keturi vyrai, pasivadinę policininkais. Įėję į kambarį jie ėmė puotauti, o apgirtę – siautėti. Motinos seserį Stasę Žukaitę vienas iš įsibrovėlių nušovė. Po to atėjūnai bandė priversti Eleną Spirgevičiūtę pasiduoti jų norams, priešingu atveju grasindami nužudysią. Elenai nepaklusus, įsibrovėliai gynusią skaistumą ir pasirinkusią mirtį dvidešimtmetę merginą nušovė.
1970 m.  gindama savo nekaltybę, žuvo dvidešimtmetė moksleivė Danutė Burbaitė. Gegužės 23 d., šeštadienį, Danutė kartu su drauge Emilija Subačiute pasiprašė sunkvežimio vairuotoją jas pavežti iki Semaškų – arčiau namų. Be vairuotojo, kabinoje buvo dar vienas jaunas vyras. Mergaitės sulipo į sunkvežimio kėbulą, ir mašina nuvažiavo. Kai merginoms reikėjo išlipti, sunkvežimis nesustojo, bet važiavo šunkeliu vis giliau į mišką. Buvo 9 val. vakaro. Temo. Mergaitės suprato, kas jų laukia, kai prieš jų valią vyrai vežasi jas į mišką. Danutė ir Emilija dar bandė stabdyti mašiną, bet niekas į tai nekreipė dėmesio. Tada mergaitės turėjo skubiai apsispręsti: rizikuoti gyvybe, sveikata ar nekaltybe. Danutė pirmoji šoko iš mašinos per užpakalinį bortą ir, galva atsitrenkusi į žemę, liko gulėti ant kelio.
Katalikų Bažnyčioje ir Lietuvoje yra daug skaistybės kankinių. Tepadeda jie dabartiniam jaunimui eiti vien takais dorybės.
***
Vatikanas atvėrė duris popiežiaus Pauliaus VI šventumui, patvirtindamas stebuklingą negimusio vaiko pasveikimą per jo užtarimą. http://www.lifenews.com/2018/02/07/vatican-opens-door-to-sainthood-for-pope-paul-vi-affirms-his-miraculous-healing-of-an-unborn-baby/  https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/vatican-approves-second-miracle-needed-for-canonisation-of-pope-paul-vi-1.3382583
***
Naujas Už Gyvybę klipas parodo kaip abortas sutrauko motinos ir vaiko ryšius. https://www.lifesitenews.com/news/new-pro-life-film-shows-how-abortion-destroys-the-special-bond-a-mother-has  https://youtu.be/X6x4r5RH7fs
***
2018 02 06 Indija per savo lytinės atrankos abortus nužudė 63 milijonus savo dukterų. https://www.lifesitenews.com/news/india-has-killed-63-million-of-its-daughters-through-sex-selection-abortion
***
Kun. Robertas Grigas. Suverenumo atsisakymo pasekmės: Sekmadienis Ltd. vs Lietuva http://www.propatria.lt/2018/02/kun-robertas-grigas-suverenumo.html
***
***Lietuviškai įgarsintas Ostino šeimos ir kultūros tyrimų instituto filmukas apie „sekso ekonomiką“ https://www.facebook.com/laisvavisuomene/videos/1570096903038765/  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuviskai-igarsintas-ostino-seimos-ir-kulturos-tyrimu-instituto-filmukas-
***
Bernardinai.lt 2018 02 06 Praėjusią savaitę Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhard Marx, Bavarijos regiono radijui duotame interviu leido suprasti, kad esant tam tikrai situacijai, kunigai gali palaiminti homoseksualių asmenų bendro gyvenimo sąjungas. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-06-vokietijos-vyskupai-laimintu-homoseksualiu-asmenu-sajungas/168176
***
2018 02 06 Nadia Sawalha, 53, Britanijos TV laidos “Loose Women” vedėja sakė, kad jos trys persileidimai yra bausmė už jos abortą. http://www.lifenews.com/2018/02/06/tv-host-believes-her-three-miscarriages-were-punishment-for-her-abortion/
***
UNION, New Jersey. Vidurinės mokyklos mokytoja Jenye “Viki” Knox buvo suspenduota 3 metams už tai, kad homoseksualumą pavadino nuodėme. https://www.lifesitenews.com/news/african-american-teacher-faces-three-year-suspension-for-calling-homosexual
***
Petras Plumpa. Pašarvota tiesa http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/petras-plumpa.-pasarvota-tiesa
***
2018 02 05 Andalūzijos katalikiškos mokyklos įpareigotos užsiimti LGBT indoktrinacija. Įstatymas dėl LGBT asmenų ir jų šeimų teisių, lygaus traktavimo ir nediskriminavimo Andalūzijoje priimtas socialistų daugumos balsais ir atrodo sukurtas pagal panašaus įstatymo visai Ispanijai, kurį taip pat pasiūlė socialistai, pavyzdį. http://www.propatria.lt/2018/02/andaluzijos-katalikiskos-mokyklos.html
***
Lietuvos demografinė krizė: kodėl miršta Lietuvos vyrai? https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-demografine-krize-kodel-jau-praradome-vilniu-ir-kauna-ir-kaip-si-procesa-suvaldyti-i-dalis-56-916306
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-demografine-krize-kodel-mirsta-lietuvos-vyrai-ii-dalis-56-919614
***
Vatikano radijas 2018/02/05 Popiežius pasveikino maldininkus iš Italijos kasmetinės „Gyvybės dienos“ proga. Sekmadienį švęstos Gyvybės dienos tema buvo „Gyvybės Evangelija, pasaulio džiaugsmas“. Priminęs Italijos vyskupų Gyvybės dienai paskelbtą žinią popiežius pasidžiaugė skaitlingais bažnytiniais judėjimais, ypač Gyvybės Sąjūdžiu, įvairiais būdais ugdančiais pagarbą gyvybei.
Popiežius Pranciškus sekmadienį, po Vidudienio maldos, atskirai sveikindamas į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus be kita ko pastebėjo, kad susirinkęs Gyvybės Sąjūdžio rėmėjų būrys nebuvo itin gausus: „Ir man tai kelia rūpestį“, sakė Šventasis Tėvas. Popiežius pridūrė, jog „tik nedaugelis kovoja už gyvybę pasaulyje, kuriame kasdien gaminama vis daugiau ginklų, kasdien priimama vis daugiau įstatymų prieš gyvybę, kasdien pratęsiama atmetimo kultūra: atmetami visi, kurie nenaudingi, visa, kas trukdo!“, – sakė popiežius. Po šio pasisakymo popiežius Pranciškus paprašė „sąmoningai ginti gyvybę dabartiniais žmonijos naikinimo ir atmetimo laikais“. http://lt.radiovaticana.va/news/2018/02/05/popie%C5%BEius_s%C4%85moningai_ginti_gyvyb%C4%99_%C5%BEmonijos_naikinimo_ir_atmetimo_laikais/1361921
***
Kylie Jenner patalpino video apie savo dukrelę. http://www.lifenews.com/2018/02/05/kylie-jenner-posts-pro-life-video-of-her-baby-girl-to-millions/  https://youtu.be/BhIEIO0vaBE
***
Vašingtonas 2018 02 05 Kun. Dwight Longenecker ragina ekskomunikuoti 14 katalikų senatorių, kurie praėjusią savaitę balsavo prieš vėlyvų abortų draudimą. https://www.lifesitenews.com/news/priest-calls-for-excommunication-of-14-catholic-senators-who-voted-against
***
DENVER, Colorado, 2018 02 05 Artėjant enciklikos Humane Vitae 50 jubiliejui, arkivyskupas Samuel Aquila ragina kunigus drąsiai pamokslauti prieš kontracepciją. https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-urges-priests-to-preach-against-contraception-do-not-be-afraid-t
***
Pas spirales nešiojančias moteris abortų skaičius auga. https://www.liveaction.org/news/abortion-rising-women-using-iuds/
***
2018 m. rugsėjo mėn. Berlyne įvyks konferencija skirta Alkoholinio vaisiaus sindromo sutrikimams.
http://www.eufasd.org/EUFASD_2018/index.php
***
2018 02 02 Marius Kundrotas. LGBTQ ideologijos destruktyvus veržimasis. http://www.propatria.lt/2018/02/marius-kundrotas-lgbtq-ideologijos.html
***
Katalikų Tradicija. Europos teismai prieš krikščionybę? http://www.propatria.lt/2018/02/kataliku-tradicija-europos-teismai.html
***
Sankt Peterburgo metropolitas palaimino blaivininkų procesiją, kuri vyks vasario 10 d. http://spb.mk.ru/articles/2018/02/02/v-peterburge-proydet-krestnyy-khod-trezvennikov.html
***
Nacionalinė kampanija kviečia Lietuvos gyventojus „Rinktis gyvenimą“. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nacionaline-kampanija-kviecia-lietuvos-gyventojus-rinktis-gyvenima-56-920180
***
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą. http://lvk.lcn.lt/naujienos/,296
***
2018 02 01 Washington DC, krikščionių pastoriai su žydu rabinu palaimino Leroy Carhart vadovaujamą abortariumą ir darbuotojus. http://www.lifenews.com/2018/02/01/christian-pastors-bless-late-term-abortion-clinic-and-its-staff-all-they-do-is-for-gods-glory/  http://www.lifenews.com/2018/02/01/baptist-pastor-prays-for-abortion-clinic-we-santify-this-space-and-honor-it-as-holy/
***
Franklin Graham: mes esame viena iš 7 blogiausių tautų pasaulyje, nes žudome vaikus per vėlyvuosius abortus. http://www.lifenews.com/2018/02/01/franklin-graham-were-one-of-the-7-worst-nations-in-the-world-because-we-kill-babies-in-late-term-abortions/
***
2018 02 01 Vakar Kanados senatas nubalsavo, kad himno žodžius ,,sūnus” pakeistų neutraliu įvardžiu. https://www.lifesitenews.com/news/canadian-senate-votes-to-make-national-anthem-gender-neutral
***
JAV Vašingtono vyskupijos anglikonai praėjusią savaitę priėmė rezoliuciją, https://www.edow.org/files/7915/1734/2229/Passed_Resolution_3.pdf liautis vartoti vyrišką Dievo įvardį. https://www.lifesitenews.com/news/u.s.-episcopal-diocese-votes-to-stop-using-masculine-pronouns-for-god1
***
2018 02 01 NOVO HAMBURGO, Brazil. Brazilijos policija atskleidė šiurpų satanistų nusikaltimą. Biznierius Jair da Silva dėl finansinės sėkmės sumokėjo garsiam satanistui Silvio Fernandes Rodrigues $25 000, kad atliktų aukojimo ritualą Molochui. Argentiniečiai tėvai pardavė savo 10 m. dukrą ir 8 m. sūnų, kurie ant Liuciferio altoriaus buvo seksualiai išniekinti ir mirtinai subadžius paaukoti šėtonui. https://www.churchmilitant.com/news/article/brazilian-police-release-details-of-grisly-child-sacrifice

svetainė Pro Vita    http://provita.net16.net/