Mums rašo

PRO VITA © ŽINIOS Nr.8 (2021)

Written by Redakcija · 6 min read

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.

2021 02 25. Lietuvoje kilo dar iki šiol neregėtas puolimas prieš kun. A. Toliatą už tai, kad viso labo pasidalijo kvietimu pasirašyti peticiją, raginančią neratifikuoti Stambulo konvencijos.  2021 02 25 Simonas Bendžius. Kaip tapti nekenčiamam. https://www.bernardinai.lt/kaip-tapti-nekenciamu/ Kunigo A. Toliato atvejis, arba ką Lietuvoje sakyti nuo šiol draudžiama. https://apps.alfa.lt/alfaAMP/straipsnis.php?id=50439019 Vytautas Sinica. Kaip iš Toliato pavyzdį darė. http://www.propatria.lt/2021/02/vytautas-sinica-kaip-is-toliato-pavyzdi.html Vytautas Sinica. Kaip iš Toliato pavyzdį darė. http://www.propatria.lt/2021/02/vytautas-sinica-kaip-is-toliato-pavyzdi.html
Buvo ir anksčiau puolimų prieš kunigus. 2019 m. kaip skelbė šalies naujienų portalai, kunigas, vienuolis pranciškonas Arūnas Peškaitis socialiniame tinkle pasidalijo komentaru prie įrašo apie kandidatę Ingridą Šimonytę, kritikuodamas jos liberalų požiūrį į abortus, eutanaziją, šeimos sampratą. „Feisbuke“ dalytasi ir Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos vikaro kunigo Roberto Grigo mintimis, jis taip pat agitavo prieš I. Šimonytę.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/socialiniuose-tinkluose-dvasininku-agitacija-vyskupai-primena-grieztas-taisykles.d?id=81203601
Tuomet vyskupai paskelbė: Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. gegužės 14-16 d. plenarinį posėdį. „Užfiksavus keletą dvasininkų vykdomos politinės agitacijos socialiniuose tinkluose atvejų, Lietuvos vyskupai dar kartą primena, kad kunigai pašaukti skelbti Evangeliją ir tarnauti toms bendruomenėms, kurios jiems yra pavestos. Kaip nustato kan. 287 § 2, «dvasininkai ir vienuoliai neturi aktyviai dalyvauti politikoje ir politinių partijų veikloje, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu tai būtų reikalinga Bažnyčios teisėms ginti ar bendram gėriui skatinti».“ http://lvk.lcn.lt/naujienos/,338
Kanonų teisės kodeksas draudžia veikti tik aktyviai politinių partijų veikloje.  Oficialus CIC tekstas: „Dvasininkams neleidžiama aktyviai dalyvauti politinių partijų veikloje ir vadovauti profsąjungoms, nebent, kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu, tai būtų reikalinga Bažnyčios teisių gynimui ar bendros gerovės įtvirtinimui“ (Kan. 287, § 2) Kaip matome, apie vienuolius minėtas kanonas irgi nieko nesako. (Pvz. vienuolė Nijolė Sadūnaitė).
Dabar vyskupai paskelbė: Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. vasario 22–24 d. plenarinį posėdį.
„Ganytojai apsvarstė visuomenėje kilusias iniciatyvas, kuriomis siekiama palaikyti šeimą kaip visuomenės pagrindą. Vyskupai pasidžiaugė visuomenės aktyvumu svarstant šį klausimą įvairiomis formomis. Pabrėžta, kad piliečių teisė pasisakyti svarbiais visuomenės gyvenimo klausimais yra labai svarbi demokratinės visuomenės gyvenimo dalis.“ https://lvk.lcn.lt/naujienos/,450
Apie kunigus šiame pareiškime nieko nesakoma. Nes ne visos piliečių teisės galioja kunigams. Jei piliečiai gali dalyvauti partijų veikloje ir vadovauti profsąjungoms, būti renkamiems į Seimą, tai kunigams tai draudžiama. Taigi, pilietis ir kunigas nėra šiuo diskutuojamu klausimu, tapačios sąvokos.
Pasiūlymas yra toks: reikia aiškumo ir sutarimo dėl kunigo galimybės pasisakyti aktualiomis vertybinėmis – moralinėmis temomis. Ar kunigas gali būti laikomas normaliu atsakingu piliečiu ir viešai socialinėse platformose, per interviu ir kt. medijų kanalus pasisakyti vertybiniais klausimais, kaip abortai, eutanazija, dora, blaivybė, šeimos ir kitos tradicinės vertybės? Ar tai „politika“? T.y., kaip aukščiau išdėstyta, tai kanonas nedraudžia. Bet jei interpretuojama kaip dalyvavimas „politinių partijų veikloje“, tada  kunigui griežtai draudžiama.
Beje, atkreiptinas dėmesys, kad pirmiausiai kunigams kalbėti uždrausti siekia visokiausios žmogaus teisių aktyvistės ir liberalių demokratinių  teisių gynėjai. Todėl siūlau, kad Lietuvos Vyskupų Konferencija drauge su Teisėjų taryba, atsižvelgusios į Kanonų teisę ir Lietuvos Konstituciją pasirašytų Memorandumą ir padėtų tašką. Kun. R. Skrinskas.
***
2021 02 24 Planned Parenthood praėjusią savaitę paskelbė naujausią metinę ataskaitą apie 2019–2020 finansinius metus. Ir vis dėlto verslas klesti. Suskaičiavo 354 871 abortų per 2019–2020 m. Nuo 1970 m. nužudė virš 8,6 mln. kūdikių abortų metu. https://www.lifenews.com/2021/02/24/planned-parenthood-has-killed-8-6-million-babies-in-abortions/
***
Naujo filmo „Roe v. Wade” premjera pristatys istoriją, kas iš tikrųjų įvyko. https://www.lifenews.com/2021/02/24/new-movie-roe-v-wade-premiers-friday-to-tell-the-story-of-what-really-happened/
***
Sidnėjaus katalikai atgailavo dėl LGBT pasirodymo, vykusio už katedros laiptų. https://www.lifesitenews.com/news/sydney-catholics-make-reparation-on-their-knees-for-lgbt-show-held-outside-cathedral-steps
***
Faustina & Abortai https://www.churchpop.com/2021/02/01/did-jesus-reveal-the-divine-mercy-chaplet-to-end-abortion-the-clues-in-st-faustinas-diary/
***
Dabar vyksta asmenybės naikinimas. Velnias asmeninės atsakomybės riboms naikinti naudoja pliuralizmo arba abejingumo principą.
Kas yra pliuralizmas Bažnyčios gyvenime? – Tai erezijos, skilimai, pasidalinimai, sektos.
Kas yra pliuralizmas valstybės atžvilgiu? – “Suskilusi karalystė neišsilaikys”, tai pilietinis karas. Kas yra pliuralizmas nacionaliniame gyvenime? – Tai genocidas ne tik prieš mažas, bet ir prieš dideles tautas. O kas yra pliuralizmas šeimos gyvenime? – Tai neištikimybė, seksualinis pasileidimas. O kas yra pliuralizmas asmeniniame gyvenime? – Tai šizofrenija.
Jei mes norime pilnaverčio žmogaus, o jis formuojasi šeimoje, savo nacionalinėje tradicijoje, savo šalyje, savo religinėje tradicijoje. Be šito žmogus negali gyvuoti.
Šeima yra meilės mokykla. Ir kai mes išeiname pro šeimos slenkstį, mes meilę nešame toliau. O toliau eina tauta, kurioje mes gyvename. Tai antroji meilės mokykla. Ir jeigu aš išmokau savo šeimoje pagarbos vyresniems, jaunesniems, aš toliau nešu šitą meilę tarp žmonių, kurie supa mano šeimą. Aukščiausia meilės pakopa, tai Bažnyčia. Bažnyčioje nėra nacionalinių sienų. Bažnyčioje net nėra atskyrimo vyrų nuo moterų. Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje! Gal 3,26-28 Bažnyčia egzistuoja ne tam, kad ištrintų lytinius skirtumus, ne todėl, kad trintų nacionalinius skirtumus, o kad subažnytinti (vosecerkvliatj) santykius tarp žmonių, tarp skirtingų lyčių, kai kuriamos šeimos. Kad subažnytinti nacionalinius ypatumus tarp vienos ar kitos etninės grupės. Protojerėjus Olegas Steniajevas. https://www.youtube.com/watch?v=NXFtdcF7e2Y
***
2021-02-16 PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ https://laisvavisuomene.lt/peticija-pries-lyciai-neutralios-partnerystes-iteisinima/
***
2021-02-22 Kas antras žmogus vaikystėje turėjo sunkumų, susijusių su alkoholio vartojimu šeimoje. Departamento duomenimis, Lietuvoje kas antras žmogus vaikystėje turėjo sunkumų, susijusių su alkoholio vartojimu šeimoje, 50 proc. vaikų girdėjo, kaip tėvai pykstasi dėl alkoholio vartojimo, 44 proc. galvojo, kad vienas iš tėvų turi alkoholio vartojimo problemų, 30 proc. bandė skatinti tėtį ar mamą atsisakyti alkoholio vartojimo. 2020 m. Departamento vykdyto mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų tyrimo duomenimis, 74 proc. tėvų, augindami vaikus, vartojo arba vartoja alkoholį, o 67 proc. tai darė prie savo vaikų. G.Belian pažymėjo, kad vaikai ieško pagalbos, 2019 metų duomenimis 6162 vaikai ir paaugliai skambino į „Vaikų liniją“ ir kalbėjosi dėl santykių su tėvais, liūdesio, prislėgtumo, baimės, nerimo ir vienišumo jausmų. https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2021/02/22/news/kas-antras-zmogus-vaikysteje-turejo-sunkumu-susijusiu-su-alkoholio-vartojimu-seimoje-18253166/
***
2021-02-22 A.Žukausko žviegiančiais išvadinti tėvai kreipėsi į Seimą. Buvęs VU rektorius, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūro Žukauskas, kolegei parlamentarei pasiūlius į komitetą pakviesti dėl lytinio ugdymo mokyklose suinteresuotas organizacijas, pirmininkas atrėžė: „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos. Žviegiančiais išvadintos tėvų organizacijos prašo Seimo vadovybės pradėti tyrimą dėl tokio komiteto pirmininko elgesio.
Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Darius Trečiakauskas
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vadovė Violeta Vasiliauskienė
Laisvos visuomenės instituto vadovė Diana Karvelienė
Sąjungos „Vardan Šeimos” pirmininkė Edita Morkūnienė
Mokymosi šeimoje asociacijos pirmininkė Agnė Kundrotienė https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/azukausko_zviegianciais_isvadinti_tevai_kreipesi_i_seima/
***
Gintaras FURMANAVIČIUS: Stambulo konvencija per baudžiamojo kodekso prizmę. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/gintaras_furmanavicius_stambulo_konvencija_per_baudziamojo_kodekso_prizme/
***
2021 02 21 Neįtikėtina: 11 vaikų su rusų milijonieriumi auginanti moteris teigia planuojanti turėti 105 atžalas. 23-ejų rusė, per 10 mėnesių drauge su 56-erių vyru milijonieriumi susilaukusi dešimties surogatinių motinų pagimdytų kūdikių, tvirtina norinti turėti 105 kitų moterų išnešiotus vaikus. Rusė atskleidė, kad drauge su milijonieriumi vyru planuoja turėti iki 105 biologinių vaikų. Per vos 10 mėnesių pora susilaukė dešimties surogatinių motinų pagimdytų kūdikių, rašo dailymail.co.uk.
Iš Maskvos kilusi 23-ejų Kristina Ozturk su savo turtinguoju vyru – 56-erių viešbučio savininku Galipu Ozturku susipažino atostogaudama Sakartvelo pajūrio kurorte Batumyje.
Būdama 17 metų, Kristina susilaukė dukters Vikos. Moteris pasakoja, kad pora nutarė pasinaudoti surogatinių motinų paslaugomis, nes norėjo greitai susilaukti kaip įmanoma daugiau vaikų. https://www.delfi.lt/veidai/ivairenybes/neitiketina-11-vaiku-su-rusu-milijonieriumi-auginanti-moteris-teigia-planuojanti-tureti-105-atzalas.d?id=86497131
***
2021 02 19 Lenkija siūlo milijonus baudų didelėms technologijų įmonėms „Facebook“, „Twitter“ ir kitoms už politinių, religinių ir moralinių pažiūrų cenzūravimą savo platformose. https://www.lifenews.com/2021/02/19/poland-proposes-millions-in-fines-for-big-tech-companies-that-censor-conservatives/
***
2021 02 19 Visuomenininkai nepasiduoda: įsiveržė į Seimą patys. Bandys įteikti šimtus tūkstančių parašų besislapstančiai Seimo pirmininkei. https://bit.ly/3k1w05A
***
Respublika.lt 2021 02 19 Diktatūra neapykantos nusikaltimų pavidalu. Politologas Marius Kundrotas dėl vieno išsakyto juokelio apie seksualines mažumas socialiniame tinkle šiuo metu laukia teismo. Pavasarį jį pasiekė nelaukta žinia, kad dėl jo pasisakymo pradėtas ikiteisminis tyrimas. M.Kundrotas kaltinamas pagal BK 170 straipsnį – kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Už anekdotą apie gėjus – iki trejų metų. Vyras įsitikinęs, kad straipsnis, pagal kurį jis yra kaltinamas, labiau primena susidorojimo įrankį, kuris tam tikras visuomenės grupes paverčia neliečiamomis. „Labai keista, kai demokratinėje valstybėje atsiranda grupių, apie kurias galima kalbėti tiktai gerai arba nieko. Negalima nei kritikuoti, nei juokauti apie jas. Aiškiai pastebimi ir dvejopi standartai: antai, Arūnas Valinskas pasiūlė šaudyti Valdemaro Tomaševskio komandą. Ir nieko. Nepradėtas net ikiteisminis tyrimas. Įsivaizduokime, kas dėtųsi, jeigu jis būtų taip papokštavęs apie LGBT+ asmenis”, – „Vakaro žinioms” sakė M.Kundrotas. https://bit.ly/3qEE8eA
***
Respublika.lt 2021 02 19 Politikai nori Stambulo ir taškas. Skelbiama, esą tai utopinis dokumentas kone tuojau pat išnaikinsiantis smurtą prie moteris. Tačiau konvencijai, kurioje biologinė lytis atskiriama nuo lyties socialiniu aspektu ir lytinės tapatybės, prieštarauja ir pačios moterys, ir Bažnyčios bendruomenė, ir šeimų atstovai. Kiekvieno mūsų gyvenimą pakeičiančios konvencijos priėmimo klausimą Seimas sprendžia ne tik neatsiklausęs, bet ir neklausydamas Tautos balso. https://bit.ly/3qzyVoo
***
2021 02 18 Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteras (R)pasirašė įstatymą dėl abortų uždraudimo, kai prasideda negimusio kūdikio širdies plakimas. https://www.lifenews.com/2021/02/18/south-carolina-gov-henry-mcmaster-signs-bill-to-ban-abortions-when-unborn-babys-heartbeat-begins/
***
Šokiruojantis pranešimas rodo, kad Belgijos ir Nyderlandų gydytojai išžudo tūkstančius pacientų. Vienoje įsikūręs Medicinos antropologijos ir bioetikos institutas (IMABE) šį mėnesį pranešė, kad eutanazijos būdu nužudytų ir padėtų nusižudyti žmonių skaičius Belgijoje išaugo nuo vos 24 2002 m. Iki 2656 2019 m.
Per tą patį laikotarpį Olandijoje pagal savižudybę nužudytų žmonių skaičius padidėjo nuo 1 882 iki 6 361. https://www.lifenews.com/2021/02/18/shocking-report-shows-doctors-in-belgium-and-netherlands-are-euthanizing-thousands-of-patients/
***
Tyrėjas psichoterapeutas James Caspian, 61, kurio universitetas atšaukė lyties keitimo apgailestavimo tyrimą, perdavė savo bylą Europos žmogaus teisių teismui. https://christianconcern.com/news/researcher-blocked-from-study-into-trans-regret-takes-case-to-europe/  https://www.lifesitenews.com/news/researcher-takes-case-to-european-court-after-uk-university-cancels-phd-on-transgender-regret
***
2021-02-17 Bendrabučiai – “naujų žmonių” fabrikai, arba sugrįžtanti istorija. https://www.youtube.com/watch?v=bbX6CfiWhbk
***
Labai nuoširdžiai apie savo gyvenimą pasakoja Petras Mamonovas. 1d. https://www.youtube.com/watch?v=QnnyfGbQjss 2 d. https://www.youtube.com/watch?v=G6ZcDxi8Ze8