Mums rašo

Sąlygos

Written by admin · 6 min read

Namo prieangio suoliuko nuolatinės sėdėtojos aiškiai susiskaldė į dešiniąsias-kairiąsias bei centro pozicijas ir dabar jau skaito save nebe kiemo liežuvautojomis,  o visąžinančiomis politikėmis.
– Tai dabar ne tik pagal Europos laiką miegosime, bet ėsime ir kakosime pagal europinius grafikus! – niršo žiloji.
– Tik nereikia perdėti, – antrino storulė,  – tie grafikai visai ne buities reikalų eiliškumui nustatyti, o Europarlamento darbotvarkė! O tu visad kaip nors nukreivini…

– Bet prie ko čia būsimi Lietuvos ministrai ir Europarlamento darbotvarkės,  – stebėjosi buhalterė, – juk jos sudaromos kitų deputatų darbui sureguliuoti, o mūsiškiai reguliuos Lietuvos ministerijų biurokratų veiklą?
– Argi neaišku, kad čia Prezidentė tyčia, kad sumauti kandidatą tokias tris sąlygas nustatė, – spjaudėsi žiloji,  – o į jo vietą savą bičą įkišti…
– Bet Prezidentės proteguojamųjų Tauta neišrinko! – piktinosi buhalterė, – o tai reiškia, kad nori ar nenori, teks bendradarbiauti su dauguma!
– Betgi gali būti vaivorykštinė? – viltingai spyrėsi storulė, – taip ir Prezidentė siūlė…
– Bet rinkėjai balsavo už dabartinę koaliciją, o ne  krizinį vaivorykštės kandidatą, – atrėmė buhalterė, – o beto, dabartinė Seimo dauguma turi pakankamai balsų pataisyti Konstituciją ir palikti Prezidentei tik užsienio reikalus, o Lietuvos vidaus problemas gali tvarkyti Seimo ir tik jo vieno sudaryta Vyriausybė be Prezidentės patarimo, pritarimo, užsispyrimo ir diktato!
– O Prezidentė paleis tokį Seimą! – pagrąsino storulė, – galės eiti šunų lodyti…
– O Seimas pataisys Konstituciją ir šioje srityje, kad bet kokia kaprizinga asaba savo ambicijų nestatytų aukščiau Tautos… – toliau postringavo buhalterė.
– Bet kol Seimas svarstys ir balsuos, – šiurpinosi žiloji, – tai Prezidentė be jokių trugdžių tik bac ir pasirašo dekretą dėl Seimo paleidimo ir pirmalaikių rinkimų…
– Tai būtent jos vaivorykštinė chebrytė (liberalkonservai ), – toliau rikiavo buhalterė, – ir išeina iš posėdžių salės, kaip kad jau buvo sąjūdiniais metais! Ir išeina šįkart be teisėtos daugumos, reiškia jokių sprendimų negalinti daryti, o tik didžiulį Prezidentės palaikymą demonstruoti!
– Va, va, va, – apsidžiaugė žiloji, – o tada salėje likusi Seimo dauguma ramiai Konstituciją patikslina, ne tik Prezidentės funkcijas, bet ir sumažina Seimo narių skaičių tolygiai išėjusiems!
– Taip, ir gaunasi trys zuikiai vienu šūviu! – tikslino buhalterė. –Tai ta dauguma pataiso Konstituciją tiek Prezidentės funkcijų, tiek Seimo narių skaičiaus srity, o rezultate sumažėja išlaidos  60 seimūnų algoms, automobiliams ir kanceliarijos išlaidoms bei 3 padėjėjų atlyginimams!!! Tai būtų sutaupyta 30 000- 50 000 litų už kiekvieną, o už 60 seimūnų – po 2 milijonus kasmet, tai per 4 metus – ir visi 8 milijonai – kaipsyk kiek reikia vaikų ligoninių diagnostinei technikai nupirkti…
– Nu jo, nereikėtų ubagauti iš žmonių prašant paskambinti telefonu, – pritarė žiloji.
– Tai judvi šitokią aštrią politinę situaciją valstybėje, – siaubinosi storulė, – paversti į Kalėdinę dovaną ruošiatės?!
– Ir ne tik kalėdinę, – toliau džiūgavo žiloji, – o ir į Naujametinę! Taigi Referendumo nuostatas vykdant, dabartinė dauguma anuliuotų visus atominius įstatymus ir pasiskolintus 40 milijardų – grąžintų amerikonų bankams!!! Taigi nebereikėtų nei mums ar vaikams ir vaikaičiams žvėriškų palūkanų mokėti!!!
– O kaipgi sutartis su Hitači? – vertė akis storulė, – taigi teks baudas mokėti už neįvykdymą…
– Tai va, A.Kubilius su savo „mažeikiniais“ bei „LEO“ milijonieriais ir galės papurtyti savo sąskaitas! -tikslino buhalterė, – tai jie, pažeisdami Konstitucijos nuostatą be referendumo pradėjo strateginių valstybinių objektų tiek parceliaciją, tiek planavimą, tiek statybų organizavimą! Matyt buvo per maža milijonų „nacionalinio stadiono“ statybų priedanga, užsimanė milijardinio navaro!!! Tai dabar galės prie sulūžusios geldos likti…
– Jėzaumarija, – sudejavo storulė, – tai judvi už persikrikštijusius komunistus? O savą, dešinįjį sąjūdistą gatavos ubagais paleisti?
– Na, pirmiausiai, tai jis Tautą dukart nukrizino, mamas teismuose nutąsė, o gėjus aštuoniskart riebiau nei Kirkilas apdovanojo! O kur dar nusiorientavusiųjų konferencijos paradai, knygos? O kur dar milijonierių neapmokestintas turtas bei mums paliktos milijardinės skolos? – lenkė pirštus ir skaičiavo buhalterė.
– Ir nesitikėk, kad ES mūsų skolas dengs kaip Graikijos! – pylė pipirus žiloji, – jau ir dabar  už Grybauskaitės komisariavimo nuostolius Lietuvai teikia žymiai mažesnę pagalbą tiek žemės ūkiui, tiek studentams. O Lietuvos bankroto atveju  – mūsų valstybėlės laukia Palestinos lemtis!
– Baikit gąsdinti žydais, – protestavo storulė, – tos tautos pagailėti reikia už holokaustą, jau nekalbant kad jų Lietuvoje ar tik ne 0,01% beliko?
– Aha, o valdžioje jų 100 kartų daugiau nei lietuvių?! – užkirto žiloji, – ir pažiūrėk kaip išmoningai svetimomis tautybėmis prisidengė, pavardėmis svetimomis pasivadinę, tik nosis vistiek ta pati…
– Gal tavo nosis, sakysi, per maža? – šokosi storulė, – ir vienas vienužis Zingeris Seime tau jau daugumą valdžioje sudaro?!! Atsitokėk- visai į nacistę virsti…
– Na, į lietuvių kalbą išvertus nacionalistai – tai tautininkai, – toliau pylė žibalą žiloji, – o mūsų valdžios karūną, tai tik svetimi nešioja! Anava, dabartinė Prezidentė – Polikarpovna ir dar su juodu kagėbistiniu diržu! Už kagėbistų rezervistus mūru stovėjo ir pilietybes žydams suteikinėjo V.Adamkavičius – jis toks lietuvis kaip ir gamtosaugininkas, ar tik ne jis davęs leidimus statyti Bermudų AE trikampį valstybės pasieniuose?
– Taigi, ar koks prezidentas leistų taip daryti savo Tautai? – pildė spragas buhalterė, –  o va V.Adamkus leido! Maža to, per 2 kadencijas taip ir nesutvarkė pilietybės reikalo lietuvių emigrantams, atvirkščiai – tūkstančiui žydulių išimties tvarka davė ne tik pilietybę, bet ir apdovanojimus!!!
– Tai gal jie verti buvo? – gynė Adamkų storulė, – juk ten ciela komisija dirba…
– Aha, – pritarė žiloji, – su biblijinio veido D.Kuoliu priešaky, net penkiamečiams vaikams rado nuopelnų Lietuvoje, o ką jau bekalbėti apie iš JAV išvytus ar Izraelyje teistus už KGB darbelius?
– Gerai, jau gerai, – sutiko storulė, – o Paksas, o Brazauskas, o Landsbergis?!! Jie ką, irgi žydai?
– Žydai-ne žydai, apipjaustymo nematėm, – skaičiavo buhalterė, – bet kad Paksas žemaitis, tai ir pats prisipažino! Taigi – ne lietuvis! Landsbergis, argi ne pats prisipažino ne lietuviškos kilmės grafu beesąs?Tai ir pavardė rodo! Bei mūsų niekinimas tą faktą patvirtina. O AMB motinos (Sofija Peresilaitė), argi pavardės kamienas nerodo tautybės? Gi sulietuvintos galūnės ar krikštas tautybės nekeičia.
– Tai va, nusiraminai? – užbaigė žiloji, – ar dar tau visų valdžios vyrų žmonų tautybes išaiškinti? O gal pati prisiminsi, kas sovietmečiu viršininkavo? Net Sniečkus ir tas 2 žmonas turėjo ir abi žydes…Jau žemesnio rango „draugai“ šios taisyklės niekaip negalėjo išvengti. Netgi neišsiskyrę su pirmąja turėjo žemytis tik žydę, jei norėjo posto…
– Taip Brazausko su Kristute, taip Grybausko su Vitalija, taip ir premjerai, ministrai, ir taip toliau ir panašiai,  – tikslino buhalterė, – aišku visi už svetimų tautybių ir pavardžių pasislėpę. Bet atvirkštiniai nei Tautos poreikiai, darbai juos išduoda.Na, juk skaito jie ir tai iš dešinės į kairę ir nuo knygos galo… Tai panašiai ir su darbais – vis kažkokie ne zdotni, žmones juokinantys ar virkdantys.
– Anava, ir buvęs premjeras Kubilius iš kalno žydams pažadėjo nebalsuoti už Palestinos priėmimą į JT! – sužibėjo žiloji, – ir maža to, Jėruzalės laikrašty net buvo apskelbta, kad Kubilius priešinsis Palestinos valstybingumui!!!
– Negali būti… – sudejavo storulė, – juk Palestina vargsta kaip ir mes vargome iki 1990-ųjų…
– Tai va, žydai ir saviškiams Izraelyje holokaustą sugalvojo! – Toliau švietė žiloji, – o dabar eugeniką – ir gerina žydų veislę, daro juos žydraakius, aukštus, blondinus radiacijos pagalba!
– Ne žydams holokaustą, o palestiniečiams ar tik nedaro? – tikslino buhalterė, – juk buvo nuskambėjęs spekuliacijos inskatais faktas? Buvo. O iš kur tie insktai – galime ir patys susivokti!Taigi žurnalistinė statistika rodo, kad po eilinio išpuolio žuvusių palestiniečių 1500, o žydulių tik 15!!!
–     Tu ką nori pasakyti, – sprogdino akis storulė, – kad žydai išpjaustinėjo iš palestiniečių organus ir vežė į JAV juos persodinimui pardavinėti?!
– Aš nieko nepasakiau, – gynėsi žiloji, – tu pati susiprotėjai…
– Ir ar tik ne šitokią medžiagą buvo pristatę „56 musulmoniškų valstybių lyga“ į Durbano konferenciją? – svarstė buhalterė, – ir ar tik ne šie faktai tapo pagrindu rezoliucijai apie JAV ir Izraelio rasizmą?
– Tai ar supratai, kodėl „griuvo dangoraižiai-dvyniai“ Manhetene? – spirgino žiloji, – ir kodėl Bušas paskelbė arabus  – blogio ašimi?! Reikėjo gi kaip nors pridengti kaltinimus rasizmu ir apkaltinti musulmonus terorizmu?
– Ir viską atvirkščiai apversti – apibendrino buhalterė, – mus, gelbėjusius žydus 600 metų – apšmeižė žydšaudžiais, palestiniečius, išvarytus iš Tėvynės ir 100 kartų daugiau žudomus apšaukė teroristais.
– Na, judvi visai nusidainavote, – įvertino storulė, – ir prie ko čia mūsų Prezidentė ar Premjeras?
– Tai kad dirba tik ne Lietuvių Tautos labui, – paaiškino žiloji, – bet ir prieš teisngumą!
– Tai va, pagaliau ir europiečiai suskaičiavo, – pridūrė buhalterė, – kad 1 500 žuvusių palestiniečių 100 kartų daugiau nei 15 žydų! Taigi, skriaudžiami ne žyduliai , o palestiniečiai, todėl juos ir priėmė  į JT! Tik JAV su Izraeliu ir prieštaravo bei Kubilius prie jų prisidėjo…
– Tai vadinasi išdavyste, – įsikišo žiloji, – o tai tau ir dešinysis, savas! Tai ir tu gal už okupantus ir skriaudikus žydus? Inkstų spekuliantus ir eugenikos vykdytojus?! Tai galiu galvą duoti nukirsti, kad ateis laikas, kai žydai ta eugenika apkaltins palestiniečius, kaip apkaltino mus žydšaudžiavimu!
– Ir nei vienas iš Lietuvos vadovų – „faktiniu“ pradedant ir „praktine“ baigiant negina mūsų gero vardo!!! Tik sąlygas visokias mums ir geriems žmonėms stato, kad nebūtų sąžiningų valdžioje…- skaičiavo buhalterė, – kad tik nusidėjėliai, kuriuos būtų galima už uodegų tampyti, būtų valdžioje…

Up Next: SVEIKINIMAI