Mums rašo

Studijos Šiaulių universitete

Written by Redakcija · 59 sec read

Lietuvoje  mūsų yra mažiau negu trys milijonai, dar apie milijoną išsibarstę po visą pasaulį. Atkūrus nepriklausomybę Lietuva labai išgražėjo, tapo valstybe atvira Europai ir pasauliui. Jaunimas vyksta studijuoti į pasaulio universitetus, o į mūsų universitetus atvyksta užsienio studentai.  Kadangi matematiko, statistiko ar aktuaro profesija JAV daugelį metų puikuojasi patraukliausių profesijų dešimtuke, o  Lietuvoje ir Europoje  jau populiarėja, todėl kviečiame jūsų bendruomenės jaunimą, jūsų draugų ar kaimynų vaikus studijuoti ŠIAULIŲ UNIVERSITETE, kuriame gilias tradicijas turi ir MATEMATIKOS krypties studijos. 

 Iki gegužės 1 d.  Šiaulių universitete vykdomas INSTITUCINIS IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS į šias matematikos krypties studijų programas:

 FINANSŲ MATEMATIKA. Trukmė 3,5 metų. 90 % programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu.  Suteikiamas finansų ir draudimo matematikos bakalauro laipsnis.

 MATEMATIKA (gretutinės informatikos arba ekonomikos, arba pedagogikos studijos). Suteikiamas dvigubas bakalauro laipsnis:matematikos ir pasirinktos gretutinės krypties bakalauro laipsnis. Trukmė  4 metai, 90 % programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu.

 MATEMATIKA. Trukmė 2 metai. Suteikiamas matematikos magistro laipsnis.

Neturintiems matematikos bakalauro laipsnio reikalingos papildomosios studijos (baigusiems fizinių, technologijos ar socialinių mokslų srities studijas universitete ar koledže ir planuojantiems stoti į Matematikos magistrantūros studijų programą vykdomos pagal individualų planą jau įstojus į magistrantūros studijas arba iki įstojimo į magistrantūrą).

  Susidomėjusiems  studijų programomis išsami informacija  teikiama el. paštu all@mi.su.lt arba  mat.kat@fm.su.lt ;  telefonu  +370 41 590 402;  +370 41 595 722.

LABAI PRAŠOME PERDUOTI INFORMACIJĄ NORINTIEMS STUDIJUOTI. Daugiau informacijos lietuvių ir anglų kalbomis prisegtuose dokumentuose. 

Papildomos informacijos rasite Šiaulių universiteto internetiniame tinklalapyje adresu: http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8466&Itemid=16917&lang=lt

Šiaulių universiteto Matematikos katedros vedėja

docentė daktarė Virginija Garbaliauskienė