Mums rašo

Šventiniai Sveikinimai

Written by admin · 1 min read

 

*******

Šventų Kalėdų Tiesa tesustiprina mūsų Tikėjimą, Viltį ir Meilę.
Jaukių švenčių, dosnių 2014-ųjų. 

Tiesos.lt bendradarbių vardu –

Ramutė Bingelienė, Vilnius

*******

GERBIAMIEJI KOLEGOS, BENDRAŽYGIAI , BIČIULIAI!

Kai švenčių lauki o metai baigiasi

Kiek daug dar gero norisi atlikt

Kiek gražių žodžių pasakyti…
Naujieji gimsta ir ateina

Daug gero suspėsime atlikti

Tik ryžtą iš senūjų pasiimkime…

Sveikiname su šv.Kalėdom ir atskubančiais Naujais 2014 Metais . Lai Kūrėjo sūnaus atėjimo į Žemę šventė mums visiems dovanos stebuklingas artumo ir meilės akimirkas . Suteiks stiprybės pasitikus Naujuosius būti truputį ištvermingesniems, pakantesniems ir išmintingai džiaugtis kiekviena Nauja Diena, kiekviena Laimės akimirka.

Visada Jūsų  Algimantas ir Gražina  Matulevičiai, Vilnius

*******

Linkime Šventos nuotaikos gražiai praleisti Šv.Kalėdas ir visokeriopos sėkmės Naujaisiais 2014 Metais!

 Wishing you  a safe and happy Christmas and all the best for 2014.
                                        Nijole & Algis Bučinskai, Australija

*******

Ramių ir pakilių šv. Kalėdų visiems geros valios visuomeniškiems žmonėms…
Pagarbiai-
Algirdas Karčiauskas, Kauno rinkėjų klubas

*******

Kūčių vakarą lauždami baltą ramybės ir taikos paplotėlį , bei švęsdami džiaugsmingas šv.Kalėdas,  mintimis pabūkime kartu!
Laimingų, sveikų, sėkmingų Naujųjų 2014 Metų !
Su geriausiais linkejimais iš Lietuvos-

Aurelija Dobrovolskienė, ALIAS (Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga) pirmininkė

*******

Mylimi Giminaičiai ir Draugučiai
džiaugsmingų Kalėdų! Juk yra kuo džiaugtis! 
Su Kristaus Gimimu gavom didžiausią Dovaną iš Dangaus! Prašykim Jėzulio užgimti mūsų širdyse, nes su Juo ir Jame būsime laimingi, nežiūrint visko, čia, Žemėje ir vėliau, garbinsime Jį.

Tik vis sakykim Paties Jėzaus šv.Faustinai mums duotą trumpiausią maldelę:
Jėzau, pasitikiu Tavimi! 

Jadvyga ir Peter Shapras, MA

*******


Nenuveiktiems – naujiems darbams – jėgų kad nepristigtume;   
kad rūpesčiai , jei  jie pečius nugulę – lyg  saulės nušviesti varvekliai  tirptų ir  pranyktų.  
Sveikatos  ir tvirtybės, vilties ir kantrybės .
 Kad užtektų mūsų visiems -ir artimam savo ,  ir svetimam  – gerą žodį atrasti.
Dieve, duok…
 
Sveikiname su Šventomis Kalėdomis Jus  ir atskubančiais Naujaisiais!

Centrinės NJ lietuvių  vardu-
Rasa Miliūtė

*******

 

*******

*******